ChordKub.

คอร์ดเพลง สบายดี : สิงโต นำโชคสบายดี : สิงโต นำโชค
คอร์ดเพลง สบายดี : สิงโต นำโชค


 • G D/F# | Em D |
 • G D/F# | Em A |
 •  สบGายดีหรือเปลD/F#่า.. ไม่เEmจอกันตั้งนDาน
 •  ดีใGจที่ได้พD/F#บกัน.. รู้ไEmหมฉันคิดถึAงเธอ
 •  เธอสGวยขึ้น รู้ตD/F#ัวหรือเปล่า ยังดEmูดีเหมือนเDคย
 •  อยากกGอดเธอไว้จัD/F#งเลย
 •  เหมือนตEmอนเราเคยรAักกัน
 • Em   มีความในใจอีกหมื่นร้อAยพัน
 • D   ฉันทำได้เพีF#mยงแค่เก็บเอาไวBm้ข้างใน
 • Em   ได้สิทธิ์แค่นี้ ได้แค่พAูดในใจ
 • D   ฉันคิดถA/C#ึงเธอทุกวBmัน
 •     ตั้งแต่วันนัAm้นที่เธอGลาจาก..  F#m 
 •     ก็ไม่อEmาจรักใครได้อีAกเลย
 • D   ฉันคิดถA/C#ึงเธอทุกวBmัน
 •     ตั้งแต่วันนัAm้นก็ไม่เG F#mคย..
 •     หยุดคAิดถึงเธอได้เลยสักวัน
 • G D/F# | Em D |
 • G D/F# | Em A |
 •  เหม่อมGองผู้คนเดD/F#ินผ่าน..
 •  หัวใEmจของฉันสั่Dนไหว
 •  ไม่อGาจพบรักครัD/F#้งใหม่ เพราะEmใจมันยังรัAกเธอ
 • * | ** |
 • Bm A | G |
 • Bm A | G |
 • Bm A | G |
 • Em F#m |
 •  ยังคงคิDดถึงเธออยู่
 •  ไม่อาจหยุดคิAดถึงเธอได้เลย
 • D   ฉันคิดถA/C#ึงเธอทุกวBmัน
 •     ตั้งแต่วันนัAm้นที่เธอGลาจาก..  F#m 
 •     ก็ไม่อEmาจรักใครได้อีAกเลย
 • D   ฉันคิดถA/C#ึงเธอทุกวBmัน
 •     ตั้งแต่วันนัAm้นก็ไม่เG F#mคย..
 •     หยุดคAิดถึงเธอได้เลยสักวัน
 •     หยุดคEmิดถึงเธอได้เAลย
 • D   ฉันคิดถึงA/C#เธอทุกวBm Amัน
 •     โอ่โอ อุโGว โอโว โอ้F#mโห..
 •     ไม่อาจรEmักใครได้อีAกเลย
 • D   ฉันคิดถA/C#ึงเธอทุกวBmัน
 •     ตั้งแต่วันนัAm้นก็ไม่เG F#mคย
 •     หยุดคAิดถึงเธอได้เลยสักวัน
 • G D/F# | Em D |
 • G D/F# | G D |


เนื้อเพลง สบายดี สิงโต นำโชคสบายดีหรือเปล่า ไม่เจอกันตั้งนาน ดีใจที่ได้พบกัน รู้ไหมฉันคิดถึงเธอ เธอสวยขึ้น รู้ตัวหรือเปล่า ยังดูดีเหมือนเคย อยากกอดเธอไว้จังเลย เหมือนตอนเราเคยรักกัน มีความในใจอีกหมื่นร้อยพัน ฉันทำได้เพียงแค่เก็บเอาไว้ข้างใน ได้สิทธิ์แค่นี้ ได้แค่พูดในใจ ฉันคิดถึงเธอทุกวัน ตั้งแต่วันนั้นที่เธอลาจาก ก็ไม่อาจรักใครได้อีกเลย ฉันคิดถึงเธอทุกวัน ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคย หยุดคิดถึงเธอได้เลยสักวัน เหม่อมองผู้คนเดินผ่าน หัวใจของฉันสั่นไหว ไม่อาจพบรักครั้งใหม่ เพราะใจมันยังรักเธอ ยังคงคิดถึงเธออยู่ ไม่อาจหยุดคิดถึงเธอได้เลย ฉันคิดถึงเธอทุกวัน ตั้งแต่วันนั้นที่เธอลาจาก ก็ไม่อาจรักใครได้อีกเลย ฉันคิดถึงเธอทุกวัน ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคย หยุดคิดถึงเธอได้เลยสักวัน หยุดคิดถึงเธอได้เลย ฉันคิดถึงเธอทุกวัน โอ่โอ อุโว โอโว โอ้โห ไม่อาจรักใครได้อีกเลย ฉันคิดถึงเธอทุกวัน ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคย หยุดคิดถึงเธอได้เลยสักวัน

ข้อมูลลิขสิทธิ์คอร์ดเพลง: สบายดีศิลปิน: สิงโต นำโชคเนื้อร้อง/ทำนอง: สิงโต นำโชคเรียบเรียง: ปกป้อง จิตดี

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/singto-sa-bai-dee.html