ChordKub.

คอร์ดเพลง ตลอดไปที่เป็นจริง (คือโดนทิ้งตลอดกาล) : เรนิษรา (reinizra) ft. SARANตลอดไปที่เป็นจริง (คือโดนทิ้งตลอดกาล) : เรนิษรา (reinizra) ft. SARAN
คอร์ดเพลง ตลอดไปที่เป็นจริง (คือโดนทิ้งตลอดกาล) : เรนิษรา (reinizra) ft. SARAN


 •  หรืออาจเพราะตัวAฉัน..
 •  ไม่เหมาะกับความEรัก
 •  หรืออาจจะต้องเDลิกให้ใจคาดหDmวัง
 •  คนที่บอกตลอดไA
 •  ต้องจากไกลกันทุกคEรั้ง
 •  ตลอดไปที่เDป็นความจริง
 •  คือโดนEทิ้งไปตลอดกA | Eาล..
 • A | E |
 • D | Dm |
 • A | E |
 • D | Dm |
 •  ตอนจบของAฉัน
 •  คือถูกทิ้งไว้ให้อยู่ลำEพัง
 •  ความรักฉันมันไม่เหมือนในหF#mนัง
 •  ฉันคือตัวร้ายที่ต้องตDาย
 •  ไม่เคยได้Eรักเธอ
 •  ฉากที่เธอหAาย
 •  ใจของฉันถูกทำลายอีกคEรั้ง
 •  เทพนิยายดั่งฝันร้ายเล่มF#mนั้น
 •  เนื้อเรื่องความรักที่ได้ตDาย..
 •  จากEฉันไป
 • * |
 •  เราเคยสัญญาAกันว่าจะไปเที่ยวอาร์กติก
 •  มองแม่น้ำและภูเEขาพร้อมฟังเพลงคลาสสิก
 •  ถ่ายรูปกับดอกไDม้ออกมาเป็นภาพกราฟิก
 •  แต่เธอกับขย้ำถูกอDmย่าง
 •  อย่างกับเป็นแค่พลาสติก
 •  ทำอะไรไAว้เธอไม่เคยรับผิด
 •  ก็เพราะว่าเป็นเธอมาตEลอด
 •  ทำให้ประตูรักปิด
 •  เจอกับความผิดหDวังไม่รู้กี่ครั้งนับสิบ
 •  การอยู่คนเดียวเลยเหมาะกับEฉัน
 •  ที่ต้องเป็นคนรับสิทธิ์
 • * |
 •  A | E | D | Dm | ( x2 )
 • A |


เนื้อเพลง ตลอดไปที่เป็นจริง (คือโดนทิ้งตลอดกาล) เรนิษรา ft. SARANหรืออาจเพราะตัวฉัน ไม่เหมาะกับความรัก หรืออาจจะต้องเลิกให้ใจคาดหวัง คนที่บอกตลอดไป ต้องจากไกลกันทุกครั้ง ตลอดไปที่เป็นความจริง คือโดนทิ้งไปตลอดกาล ตอนจบของฉัน คือถูกทิ้งไว้ให้อยู่ลำพัง ความรักฉันมันไม่เหมือนในหนัง ฉันคือตัวร้ายที่ต้องตาย ไม่เคยได้รักเธอ ฉากที่เธอหาย ใจของฉันถูกทำลายอีกครั้ง เทพนิยายดั่งฝันร้ายเล่มนั้น เนื้อเรื่องความรักที่ได้ตาย จากฉันไป เราเคยสัญญากันว่าจะไปเที่ยวอาร์กติก มองแม่น้ำและภูเขาพร้อมฟังเพลงคลาสสิก ถ่ายรูปกับดอกไม้ออกมาเป็นภาพกราฟิก แต่เธอกับขย้ำถูกอย่าง อย่างกับเป็นแค่พลาสติก ทำอะไรไว้เธอไม่เคยรับผิด ก็เพราะว่าเป็นเธอมาตลอด ทำให้ประตูรักปิด เจอกับความผิดหวังไม่รู้กี่ครั้งนับสิบ การอยู่คนเดียวเลยเหมาะกับฉัน ที่ต้องเป็นคนรับสิทธิ์

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ตลอดไปที่เป็นจริง (คือโดนทิ้งตลอดกาล) ศิลปิน: เรนิษรา,SARAN เนื้อร้อง: ชยพล ล้วนเส้ง,เรนิษรา ลีประโคนทำนอง/เรียบเรียง: ชยพล ล้วนเส้ง

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/reinizra-ta-lot-pai.html