ChordKub.

คอร์ดเพลง จากกันโดยไม่ดี : Moving and Cutจากกันโดยไม่ดี : Moving and Cut
คอร์ดเพลง จากกันโดยไม่ดี : Moving and Cut


 •  แล้วมันก็จCบลง ง่ายดายเพียงเGท่านี้
 •  ความรักที่เคยAmมี วันนี้ไม่มาGกพอ
 •  แล้วเราต้องจCากกัน แค่นั้นที่เธออGยากขอ
 •  เหลือแค่เพียงAmรอ ให้เธอพูดคำGลา
 • C | Bm |
 • C | G |
 •  เธอขอให้เราจCากกันโดยDดี
 •  โปรดเธอบอกBmฉันที กับฉันมันดีตรงไEmหน
 •  สุดท้ายก็ยังต้องเAmจ็บ สุดท้ายก็ยังเป็นDฉัน
 •  ที่ต้องเGสียใจ.F.
 •  เธอขอให้เราจCากกัน..โดยDดี
 •  แม้ว่าในตอนBmนี้ ยังฝืนรับมันไม่Emไหว
 •  อยากรู้ว่าทางทีAmมี
 •  จากนี้มันดีอย่างไDร.. กับG (F)ฉัน
 •  ก็เข้าใจในเหCตุผลที่เธอบอกลBmาฉัน
 •  ให้สองเราลืมAmกัน และฉันก็รู้Gดี
 •  แค่มีเพียงCสิ่งเดียวที่ค้างคาในใจBmฉัน
 •  เมื่อสองเราลาAmกัน กับฉันมันดีอย่างไG
 • * | ** |
 • C | Bm |
 • Am | G |
 • C | Bm |
 • Am | D |
 • * | ** |
 •  อยากรู้ว่าทางทีAmมี
 •  จากนี้มันดีอย่างไDร.. กับCฉัน


เนื้อเพลง จากกันโดยไม่ดี Moving and Cutแล้วมันก็จบลง ง่ายดายเพียงเท่านี้ ความรักที่เคยมี วันนี้ไม่มากพอ แล้วเราต้องจากกัน แค่นั้นที่เธออยากขอ เหลือแค่เพียงรอ ให้เธอพูดคำลา เธอขอให้เราจากกันโดยดี โปรดเธอบอกฉันที กับฉันมันดีตรงไหน สุดท้ายก็ยังต้องเจ็บ สุดท้ายก็ยังเป็นฉัน ที่ต้องเสียใจ เธอขอให้เราจากกันโดยดี แม้ว่าในตอนนี้ ยังฝืนรับมันไม่ไหว อยากรู้ว่าทางทีมี จากนี้มันดีอย่างไร กับฉัน ก็เข้าใจในเหตุผลที่เธอบอกลาฉัน ให้สองเราลืมกัน และฉันก็รู้ดี แค่มีเพียงสิ่งเดียวที่ค้างคาในใจฉัน เมื่อสองเราลากัน กับฉันมันดีอย่างไร อยากรู้ว่าทางทีมี จากนี้มันดีอย่างไร กับฉัน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: จากกันโดย(ไม่)ดี ศิลปิน: Moving and Cut

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/moving-and-cut-jak-gan.html