ChordKub.

คอร์ดเพลง ไม่มีความเศร้าไหนอยู่ตลอดกาล : เรนิษรา (reinizra)ไม่มีความเศร้าไหนอยู่ตลอดกาล : เรนิษรา (reinizra)
คอร์ดเพลง ไม่มีความเศร้าไหนอยู่ตลอดกาล : เรนิษรา (reinizra)


 • G D | C Cm |
 • G D | C Cm |
 •   G;  ตอนเด็กฉันชDอบแอบร้องไC Cmห้..
 •   G;  พ่อบอกลูกต้Dองทนให้ไC Cmด้..
 •  เพราะในบางคGรั้งชีวิตก็พัง
 •  และเหมือนกับหDนังดราม่า
 •  บางทีก็เศCร้าจนลืมว่าเรา
 •  นั้นมันก็Cmมีคุณค่าในตัDวเอง..
 •  บางครั้งความเศGร้า
 •  ก็ทำให้ใDจของเราไม่มั่นคง.C Cm.
 •  แต่พอมันผ่านไG
 •  เราจะรู้Dสึกกับมันน้อยลC Dง..
 •  โอ้ที่Gรัก..
 •  ฉันสัญDญาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไCหว
 •  ไม่มีควCmามเศร้าไหนจะอยู่ตลอดไG Dป..
 •  แค่กอดฉันไC Dว้..    นะที่Gรัก
 •  อยากร้องก็ร้องออกDมา ไม่ต้องมากลั้นไCว้
 •  ให้น้ำตาเป็นพยCmานว่าเธอมีหัวใG Dจ..
 •  เพราะไม่มีความเศร้าไC Dหน..
 •  จะอยู่ตลอดกาล
 • G D | C Cm |
 • G D | C Cm |
 •   G;  มีเรื่องที่Dพูดไม่เคยไC Cmด้..
 •   G;  นึกถึงเมื่อไDรต้องร้องไC Cmห้..
 •  เป็นปมในใGจที่ปิดเอาไว้
 •  ไม่ไDด้ระบายออกมา
 •  เมื่อมีใครถCามไม่มีอะไร
 •  ต้องทำเป็นเหมืCmอนเย็นชาทุกครั้Dง..
 •  ก็กลัวร้องไGห้กลายเป็น
 •  อ่อนแอDต่อหน้าทุก ๆ C Cmคน
 •  แต่ไม่พูดออกGมา
 •  ก็ทำให้ใDจของเราไม่มั่นC Dคง..
 • * |
 •   G;  ฉันสัญญDาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไหC
 •     ไม่มีควCmามเศร้าไหนจะอยู่ตลอดไG Dป..
 •     แค่กอดฉันไC Dว้..    นะที่รัก
 • ** |


เนื้อเพลง ไม่มีความเศร้าไหนอยู่ตลอดกาล เรนิษรา (reinizra)ตอนเด็กฉันชอบแอบร้องไห้ พ่อบอกลูกต้องทนให้ได้ เพราะในบางครั้งชีวิตก็พัง และเหมือนกับหนังดราม่า บางทีก็เศร้าจนลืมว่าเรา นั้นมันก็มีคุณค่าในตัวเอง บางครั้งความเศร้า ก็ทำให้ใจของเราไม่มั่นคง แต่พอมันผ่านไป เราจะรู้สึกกับมันน้อยลง โอ้ที่รัก ฉันสัญญาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไหว ไม่มีความเศร้าไหนจะอยู่ตลอดไป แค่กอดฉันไว้ นะที่รัก อยากร้องก็ร้องออกมา ไม่ต้องมากลั้นไว้ ให้น้ำตาเป็นพยานว่าเธอมีหัวใจ เพราะไม่มีความเศร้าไหน จะอยู่ตลอดกาล มีเรื่องที่พูดไม่เคยได้ นึกถึงเมื่อไรต้องร้องไห้ เป็นปมในใจที่ปิดเอาไว้ ไม่ได้ระบายออกมา เมื่อมีใครถามไม่มีอะไร ต้องทำเป็นเหมือนเย็นชาทุกครั้ง ก็กลัวร้องไห้กลายเป็น อ่อนแอต่อหน้าทุกๆคน แต่ไม่พูดออกมา ก็ทำให้ใจของเราไม่มั่นคง ฉันสัญญาว่าเธอนั้นจะต้องอยู่ไหว ไม่มีความเศร้าไหนจะอยู่ตลอดไป แค่กอดฉันไว้ นะที่รัก

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ไม่มีความเศร้าไหนอยู่ตลอดกาล ศิลปิน: เรนิษรา เนื้อร้อง: ชยพล ล้วนเส้ง,เรนิษรา ลีประโคนทำนอง/เรียบเรียง: ชยพล ล้วนเส้ง

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/10/reinizra-mai-me-quam-sao-nai.html