ChordKub.

คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน : ตั๊กแตน ชลดาหนาวแสงนีออน : ตั๊กแตน ชลดา
คอร์ดเพลง หนาวแสงนีออน : ตั๊กแตน ชลดา


 • Am | C G |
 • Am | C G |
 •  มองดาวAmใส..ผ่านใจเต็มฝัน
 •  คนอยู่ทางบ้Cานจะรู้หรือเAmปล่า
 •  คืนGนี้มีหนึ่งคนเหงา..
 •  ฝากคำกับดCาวบอกว่ายังห่Amวง
 •  ในวัCนที่นกG/BบินแรมทAmาง
 •  โบกปีกคCว้างอยู่กลางเมืองหAmลวง
 •  พกควGามรู้ต่ำกับดวง..
 •  ติดตามถามทEmวง..หนทางสร้าAmงฝัน
 •  อยู่ห้องเAmช่า กินข้าวริมทาง
 •  ทำงานรับจ้Cาง ได้ตังค์นิดหAmน่อย
 •  คือความจGริงที่ท้าให้ถอย
 •  แต่ใจดวงน้Cอยไม่ยอมไหAmวหวั่น
 •  ความCฝัน และG/BคำสัญญAm
 •  ก่อนหักใจCลาบ้านเราวันAmนั้น
 •  ความหมGายไม่เคยแปรผัน
 •  ยังเชื่อสักEmวัน..ฟ้าคงเข้าข้Amาง
 •  อยู่บ้านเFรายามหนาว
 •  ก็หนCาวแค่เพียงกาย
 •  ข้างกองไFฟยังมีไอCอุ่น
 •  กลับจากDmนายังหอมละมุน..
 •  กรุ่นดอกราตCรีลอยลมข้างทEาง
 •  อยู่เมืองหลFวงยามเหงา
 •  ทนหนCาวโดยเดียวดาย
 •  ตากแสงไFฟนีออนก็ไม่สCร่าง
 •  ดั่งเศษดDmาวลอยในฟ้ากAmว้าง
 •  พรุ่งนี้เส้นทCางจะเป็นอย่างไGร..
 •  หลับตาAmฝันถึงภาพบ้านเรา
 •  ยังเห็นยอดพร้CาวไหวในแสงเAmดือน
 •  ลมหนGาวคืนนี้ย้ำเตือน..
 •  ผ่านอีกหนึ่งเCดือนแล้วในเมืองไAmกล
 •  เฝ้าCฝันถึงG/Bวันได้Amดี
 •  มีงานCที่ตามวาดหวังAmไว้
 •  คือวัGนหนึ่งที่หัวใจ..
 •  จะหอบรักไEmปซบอุ่นไAmอดิน
 • Am | C G |
 • Am | C G |
 • * | ** |
 •  คือวัGนหนึ่งที่หัวใจ..
 •  จะหอบรักไEmปซบอุ่นไAmอดิน
 • Am | C G |
 • Am |


เนื้อเพลง หนาวแสงนีออน ตั๊กแตน ชลดามองดาวใสผ่านใจเต็มฝัน คนอยู่ทางบ้านจะรู้หรือเปล่า คืนนี้มีหนึ่งคนเหงา ฝากคำกับดาวบอกว่ายังห่วง ในวันที่นกบินแรมทาง โบกปีกคว้างอยู่กลางเมืองหลวง พกความรู้ต่ำกับดวง ติดตามถามทวงหนทางสร้างฝัน อยู่ห้องเช่า กินข้าวริมทาง ทำงานรับจ้าง ได้ตังค์นิดหน่อย คือความจริงที่ท้าให้ถอย แต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไหวหวั่น ความฝัน และคำสัญญา ก่อนหักใจลาบ้านเราวันนั้น ความหมายไม่เคยแปรผัน ยังเชื่อสักวันฟ้าคงเข้าข้าง อยู่บ้านเรายามหนาว ก็หนาวแค่เพียงกาย ข้างกองไฟยังมีไออุ่น กลับจากนายังหอมละมุน กรุ่นดอกราตรีลอยลมข้างทาง อยู่เมืองหลวงยามเหงา ทนหนาวโดยเดียวดาย ตากแสงไฟนีออนก็ไม่สร่าง ดั่งเศษดาวลอยในฟ้ากว้าง พรุ่งนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไร หลับตาฝันถึงภาพบ้านเรา ยังเห็นยอดพร้าวไหวในแสงเดือน ลมหนาวคืนนี้ย้ำเตือน ผ่านอีกหนึ่งเดือนแล้วในเมืองไกล เฝ้าฝันถึงวันได้ดี มีงานที่ตามวาดหวังไว้ คือวันหนึ่งที่หัวใจ จะหอบรักไปซบอุ่นไอดิน คือวันหนึ่งที่หัวใจ จะหอบรักไปซบอุ่นไอดิน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: หนาวแสงนีออน ศิลปิน: ตั๊กแตน ชลดา เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญเรียบเรียง: นฤพนธ์ พานทองสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2020/04/tkt--now-saeng-neon.html