ChordKub.

คอร์ดเพลง ตามตะวัน : หนุ่ม กะลา, พลพล พลกองเส็งตามตะวัน : หนุ่ม กะลา, พลพล พลกองเส็ง
คอร์ดเพลง ตามตะวัน : หนุ่ม กะลา, พลพล พลกองเส็ง


 • G | G |
 • C | C |
 • G | G |
 • C | D |
 •  เดินตามดGวงตะวันไป
 •  หมายจะตDามไปให้ทัน
 •  ก้าวไปCบนเส้นทางที่ฝัน
 •  แต่เหมือนว่ามัDนจะยิ่งไกล
 •  มองตะGวันลับขอบฟ้า
 •  มันลับDตาแล้วท้อใจ
 •  ยิ่งก้าวตCาม ตะวันยิ่งไกล
 •  เสียงหัวใDจ..มันบอกให้ฉันเลิกตGาม
 •  ลองหันกลับไCปมองเส้นทางที่มา
 •  เปิดหัวใจลGองดู นั่นดาวเต็มฟ้า
 •  แค่กลับหลังแCล้วเดินกลับคืนที่มา
 •  อย่าเพิ่งถอดGใจ..
 •  เดี๋ยวตะวันจะคืCนกลับมาหาเอง
 •  ดวงที่มันลับลGงตรงทะเลใจ
 •  ตามไม่ทันก็เCพียงแค่ย้อนคืนไป
 •  สู่ทิศตะวันออDก..
 •  เส้นทางที่Cฝัน
 •  กับทางกลับบ้าน คือเส้นเดียวBmกัน
 •  ถ้าเข้าใจแAmล้ว ก็ลุกขึ้นเDดินไปตามที่ใGจฝัน
 •  อดทนอีกCนิดเถอะนะ
 •  อีกเดี๋ยวก็ได้สบBmตาตะวัน
 •  (แค่เดินตามAmดาวนำทางดวงนั้น
 •  เดี๋ยวมันก็เDช้า)
 •  ไม่มีคืนใGดยั่งยืนนาน
 •  และไม่มีDวันใดไม่เลิกรา
 •  พ้นราตCรีก็มีทิวา
 •  ย้อนคืนDมาให้เข้าใจ*
 •  ให้ความGรักนำทางไป
 •  ใกล้หรือDไกล ก็ไม่สำคัญ
 •  สักวันหCนึ่ง ความจริง ความฝัน
 •  จะได้พบDกัน.. ตรงทิศตะวันGตื่น
 • C | G |
 • C | G |
 • C | Bm |
 • C | D |
 • * | ** |
 • G | G |
 • C | D |


เนื้อเพลง ตามตะวัน หนุ่ม กะลา, พลพลเดินตามดวงตะวันไป หมายจะตามไปให้ทัน ก้าวไปบนเส้นทางที่ฝัน แต่เหมือนว่ามันจะยิ่งไกล มองตะวันลับขอบฟ้า มันลับตาแล้วท้อใจ ยิ่งก้าวตาม ตะวันยิ่งไกล เสียงหัวใจมันบอกให้ฉันเลิกตาม ลองหันกลับไปมองเส้นทางที่มา เปิดหัวใจลองดู นั่นดาวเต็มฟ้า แค่กลับหลังแล้วเดินกลับคืนที่มา อย่าเพิ่งถอดใจ เดี๋ยวตะวันจะคืนกลับมาหาเอง ดวงที่มันลับลงตรงทะเลใจ ตามไม่ทันก็เพียงแค่ย้อนคืนไป สู่ทิศตะวันออก เส้นทางที่ฝัน กับทางกลับบ้าน คือเส้นเดียวกัน ถ้าเข้าใจแล้ว ก็ลุกขึ้นเดินไปตามที่ใจฝัน อดทนอีกนิดเถอะนะ อีกเดี๋ยวก็ได้สบตาตะวัน แค่เดินตามดาวนำทางดวงนั้น เดี๋ยวมันก็เช้า ไม่มีคืนใดยั่งยืนนาน และไม่มีวันใดไม่เลิกรา พ้นราตรีก็มีทิวา ย้อนคืนมาให้เข้าใจ* ให้ความรักนำทางไป ใกล้หรือไกล ก็ไม่สำคัญ สักวันหนึ่ง ความจริง ความฝัน จะได้พบกัน ตรงทิศตะวันตื่น

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ตามตะวัน ศิลปิน: พลพล,หนุ่ม กะลา เนื้อร้อง: พยัต ภูวิชัยทำนอง: ณพสิน แสงสุวรรณเรียบเรียง: ณัฐชัย จองกฤษสังกัดค่าย: genie records

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/num-kala-tam-ta-wan.html