ChordKub.

คอร์ดเพลง เธอกับฉันรวมกันได้เท่ากับรัก : พลพล พลกองเส็งเธอกับฉันรวมกันได้เท่ากับรัก : พลพล พลกองเส็ง
คอร์ดเพลง เธอกับฉันรวมกันได้เท่ากับรัก : พลพล พลกองเส็ง


 • C | Gm |
 • F | G |
 •  เดิCนเดียวดาย หนทางจะไGปก็ไกลเกิน
 •  หัวใจไม่พร้FอมจะเผชิFmญ..ความอ้าCงว้าง    G/B
 •  ใคAmรบางคน..ข้างบนส่งเGธอมาร่วมทาง
 •  ให้ความหDmวังกำลังใจD7/F#.. ใกล้ ๆ Gกัน
 •  คืCนและวัน แม้มันยากเGย็นไม่เป็นใจ
 •  ก็จะไม่Fท้อก็จะไFmป..ให้สุCดฝัน    G/B
 •  วัAmนและคืน ฝืนทนเท่าไGรไม่สำคัญ
 •  เธอกับDmฉันรวมกันไGด้..เท่ากับC C7รัก..
 •  ร้Fอน.. ก็จะมีที่Emมาช่วยแบ่งเบา
 •  หนFาว.. ก็จะมีเรื่องรEmาวให้ใจอุ่น
 •  Fอ.. เพียงแค่ใครสักEmคนที่เคยAmคุ้น
 •  ที่จะDmทำโลกหมุนไปกับเรD7/F#าด้วยความGรัก
 •   C  เธอกับฉัน.. G/B  เท่ากับรัก
 •   Am  แค่เธอกับฉันทุกGวัน
 •     ชีFวิตมันก็สวยงEmามทุกคืน ก็D/F#ฝันไปแสนไGกล
 •   C  เธอกับฉัน.  G/B  เท่ากับรัก
 •   Am  จากนาทีGนี้ก็อยู่ที่ใFจของเราEmรัก..
 •     โหโFอ โหโGอ.. กันเท่าC C7ไร..
 • F | Em |
 • F | C |
 • D# | Dm |
 • C# | C |
 •   A#  จะมีใคCร ๆ บอกว่าAmรักแท้ไม่มีจDmริง
 •     สิ่งที่เGmคยดิ้นรนอยากจะเCจอเสมอF F7มา
 •   A#  จนเมื่อใCจมันไม่มีแAmรงจะไขว่คDmว้า
 •     เธอก็GmมาปรากฏตัวG..ที่ตรงAนี..
 •   D  เธอกับฉัน.. A/C#  เท่ากับรัก
 •   Bm  แค่เธอกับฉันทุกAวัน
 •     ชีGวิตมันก็สวยงF#mามทุกคืน ก็E/G#ฝันไปแสนไAกล
 •   D  เธอกับฉัน.  A/C#  เท่ากับรัก
 •   Bm  จากนาทีAนี้ก็อยู่ที่ใGจของเราF#mรัก..
 •     โหโGอ โหโAอ..
 •     อGยู่ที่ใจของAฉันกับเDธอ


เนื้อเพลง เธอกับฉันรวมกันได้เท่ากับรัก (OST.เสาร์ 5) พลพล พลกองเส็งเดินเดียวดาย หนทางจะไปก็ไกลเกิน หัวใจไม่พร้อมจะเผชิญความอ้างว้าง ใครบางคนข้างบนส่งเธอมาร่วมทาง ให้ความหวังกำลังใจ ใกล้ๆกัน คืนและวัน แม้มันยากเย็นไม่เป็นใจ ก็จะไม่ท้อก็จะไปให้สุดฝัน วันและคืน ฝืนทนเท่าไรไม่สำคัญ เธอกับฉันรวมกันได้เท่ากับรัก ร้อน ก็จะมีที่มาช่วยแบ่งเบา หนาว ก็จะมีเรื่องราวให้ใจอุ่น ขอ เพียงแค่ใครสักคนที่เคยคุ้น ที่จะทำโลกหมุนไปกับเราด้วยความรัก เธอกับฉัน เท่ากับรัก แค่เธอกับฉันทุกวัน ชีวิตมันก็สวยงามทุกคืน ก็ฝันไปแสนไกล เธอกับฉัน.เท่ากับรัก จากนาทีนี้ก็อยู่ที่ใจของเรารัก โหโอ โหโอ กันเท่าไร จะมีใครๆบอกว่ารักแท้ไม่มีจริง สิ่งที่เคยดิ้นรนอยากจะเจอเสมอมา จนเมื่อใจมันไม่มีแรงจะไขว่คว้า เธอก็มาปรากฏตัวที่ตรงนี เธอกับฉัน เท่ากับรัก แค่เธอกับฉันทุกวัน ชีวิตมันก็สวยงามทุกคืน ก็ฝันไปแสนไกล เธอกับฉัน.เท่ากับรัก จากนาทีนี้ก็อยู่ที่ใจของเรารัก โหโอ โหโอ อยู่ที่ใจของฉันกับเธอ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เธอกับฉันรวมกันได้เท่ากับรัก (OST.เสาร์ 5) ศิลปิน: พลพล เนื้อร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะทำนอง: ณภัทร เกียรติปรุงเวชเรียบเรียง: ภูมินทร์ นุตทะบัต, ภุมวาร มานะกุล, วุฒิชัย วิบูลย์อรรถสังกัดค่าย: genierecords

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/palapol-ter-gub-chun.html