ChordKub.

คอร์ดเพลง สาวซำน้อย : ร็อคสะเดิดสาวซำน้อย : ร็อคสะเดิด
คอร์ดเพลง สาวซำน้อย : ร็อคสะเดิด


 • Em | Em |
 • Em | Em |
 • Em | Em |
 • Em | Em |
 • Em | Em |
 • Em | Em |
 •  โอ้ผู้สาวซำน้Emอย..
 •  เจ้างามเลิศลEmอย เนื้อกลอย มีแฟนหรือยัง
 •  สิบสี่ สิบGห้า ขวัญตา น่ารัก น่Amาชัง
 •  เป็นบุญปางหDลังที่มาได้เจอแม่Emคุณ
 •  มักผู้สาวซำน้Emอย..
 •  ได้แต่เฝ้าคEmอยเมียงมองเนื้อนิ่มละมุน
 •  ใจGนี้พี่กลัวจะไม่มีAmบุญ
 •  ไม่ได้แม่Dคุณเป็นแฟน คงแสนเศร้Emาใจ
 •  โอยละว่าคนงาEmม จังว่าละโอยคนงาม
 •  อยากสิตามไปฮอด..เฮือนซาน สิได้บ่ สิได้บ่
 •  สิไปถามจ้อ ๆ ขอจองละสิว่าจังใด๋
 •  อ้ายมีใจจริงนั้น ความฝันนั้นบ่ห่าง
 •  ให้นางเหมิดสุอย่าง หวังสร้างละแม้อีหลี
 •  ใจดีใจดีแน่นEmอน ใจดีใจดีแน่นอน
 •  พี่ไม่หลอกหลอนบังอรเลยหนา
 •  จะรักจนชั่วชีวา จะรักจนชั่วชีวา
 •  สุดปรารถนาน้องมาเคียงกาย
 •  จะไม่รักใครคนไหนอีกเลย
 •  จะไม่รักใครคนไหนอีกเลย
 • Em | Em |
 • Em | Em |
 • Em | Em |
 • Em | Em |
 • * | ** | *** | **** |
 •  Em | ( x10 )


เนื้อเพลง สาวซำน้อย ร็อคสะเดิดโอ้ผู้สาวซำน้อย เจ้างามเลิศลอย เนื้อกลอย มีแฟนหรือยัง สิบสี่ สิบห้า ขวัญตา น่ารัก น่าชัง เป็นบุญปางหลังที่มาได้เจอแม่คุณ มักผู้สาวซำน้อย ได้แต่เฝ้าคอยเมียงมองเนื้อนิ่มละมุน ใจนี้พี่กลัวจะไม่มีบุญ ไม่ได้แม่คุณเป็นแฟน คงแสนเศร้าใจ โอยละว่าคนงาม จังว่าละโอยคนงาม อยากสิตามไปฮอดเฮือนซาน สิได้บ่ สิได้บ่ สิไปถามจ้อๆขอจองละสิว่าจังใด๋ อ้ายมีใจจริงนั้น ความฝันนั้นบ่ห่าง ให้นางเหมิดสุอย่าง หวังสร้างละแม้อีหลี ใจดีใจดีแน่นอน ใจดีใจดีแน่นอน พี่ไม่หลอกหลอนบังอรเลยหนา จะรักจนชั่วชีวา จะรักจนชั่วชีวา สุดปรารถนาน้องมาเคียงกาย จะไม่รักใครคนไหนอีกเลย จะไม่รักใครคนไหนอีกเลย

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ผู้สาวซำน้อย ศิลปิน: พี สะเดิด

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2022/10/p-sao-sum-noi.html