ChordKub.

คอร์ดเพลง เราควรเป็นแฟนกันได้หรือยัง : พี สะเดิดเราควรเป็นแฟนกันได้หรือยัง : พี สะเดิด
คอร์ดเพลง เราควรเป็นแฟนกันได้หรือยัง : พี สะเดิด


 • A | A |
 • F#m | F#m |
 • A | A |
 • F#m | F#m |
 • Bm | E |
 • A | A |
 •  เป็นเพื่อนกันมา ตั้งนานสAองนาน
 •  รู้สึกเหมือนกันบ้างไหม F#mว่าเหงE
 •  ฉันเป็นคนหAนุ่ม ส่วนเC#mธอก็ยังเป็นสF#mาว
 •  ปล่อยเวBmลาผ่านไปเปล่าเปDล่า ก็ยิ่งแก่Eลง
 •  มองตากันมาเป็นหมื่นAที
 •  คบหลายปีไปรับไปF#mEส่ง
 •  มอเตอร์ไซด์คันฮ่Aาง
 •  หมดดอกยC#mางสีก็เก่าF#mลง
 •  BmอถามเธอตรงตDรง เรารออะไE
 •  เราควรเป็นแฟนกันได้ หAรือยัง
 •  ประกาศดังดังได้แล้วหF#mรือไม่
 •  ฉันไม่เห็นว่าเธอBmมีใคร
 •  ส่วนฉันหัวใจก็มีแEต่เธอ
 •  เราควรเป็นแฟนกันได้หAรือยัง
 •  คำถามที่ค้างในใจเสF#mมอ
 •  ซึ่งคำตอบBmนั้น ฉันรอแต่เEธอ
 •  ตอบมาซักครั้งว่าได้หAรือเปล่า
 • A | A |
 • F#m | F#m |
 • A | A |
 • F#m | E |
 • A | C#m |
 • F#m | Bm |
 • D | E |
 • E |
 •  เฟซบุ๊กก็โพสต์อ้อมไปอ้Aอมมา
 •  ถ่ายรูปก็ทำแต่ท่าF#mต่อเขE
 •  เวลาโทรหาAกัน ก็C#mคุยแต่เรื่องเก่าเF#mก่า
 •  กี่ปีBmที่สองเDรา แอบซ่อนหัวใE
 • * | ** |
 •  ซึ่งคำตอบBmนั้น ฉันรอแต่เEธอ
 •  ตอบมาซักครั้งว่าได้หรือเปล่า
 • A | A |
 • F#m | F#m |
 • Bm | E |
 • A | A |


เนื้อเพลง เราควรเป็นแฟนกันได้หรือยัง พี สะเดิดเป็นเพื่อนกันมา ตั้งนานสองนาน รู้สึกเหมือนกันบ้างไหม ว่าเหงา ฉันเป็นคนหนุ่ม ส่วนเธอก็ยังเป็นสาว ปล่อยเวลาผ่านไปเปล่าเปล่า ก็ยิ่งแก่ลง มองตากันมาเป็นหมื่นที คบหลายปีไปรับไปส่ง มอเตอร์ไซด์คันฮ่าง หมดดอกยางสีก็เก่าลง ขอถามเธอตรงตรง เรารออะไร เราควรเป็นแฟนกันได้ หรือยัง ประกาศดังดังได้แล้วหรือไม่ ฉันไม่เห็นว่าเธอมีใคร ส่วนฉันหัวใจก็มีแต่เธอ เราควรเป็นแฟนกันได้หรือยัง คำถามที่ค้างในใจเสมอ ซึ่งคำตอบนั้น ฉันรอแต่เธอ ตอบมาซักครั้งว่าได้หรือเปล่า เฟซบุ๊กก็โพสต์อ้อมไปอ้อมมา ถ่ายรูปก็ทำแต่ท่าต่อเขา เวลาโทรหากัน ก็คุยแต่เรื่องเก่าเก่า กี่ปีที่สองเรา แอบซ่อนหัวใจ ซึ่งคำตอบนั้น ฉันรอแต่เธอ ตอบมาซักครั้งว่าได้หรือเปล่า

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เราควรเป็นแฟนกันได้หรือยัง ศิลปิน: พี สะเดิด สังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/p-rao-kuan-pen-fan-gan.html