ChordKub.

คอร์ดเพลง ขอให้โชคดี : พลพล พลกองเส็งขอให้โชคดี : พลพล พลกองเส็ง
คอร์ดเพลง ขอให้โชคดี : พลพล พลกองเส็ง


 • Fmaj7 | Em |
 • Fmaj7 | Gsus4 |
 • C | Em |
 • F | G |
 •  เข้าใจCดีที่เธอจากฉันEmไป
 •  ก็เมื่อเAmธอเจอใครที่ดีกCว่า
 •  จะกังวCลทำไมคำสัญEmญา
 •  ฉันไม่เFคย จะโกรธ จะโทษใGคร
 •  ฝากดูแCลตัวเองก็แล้วEmกัน
 •  ฝากบอกใAmครคนนั้น ฉันเข้าใC
 •  ไม่ว่าCมันจะนานสักเท่าEmไร
 •  ฉันก็Fยังภูมิใจที่รักเGธอ
 •  ขอEให้เธAmอไปดี ขอให้Emมีความสุข
 •  ขอให้เFmaj7ธอหมดทุกข์เสียCที
 •  ขอให้Fmaj7รักยืนยาว ให้เธอกับเEmขาโชคดี
 •  อย่าให้Dmมีใครอีกเลยที่เจ็บGช้ำ
 •  หากวันไCหนที่เธอต้องเสียEmใจ
 •  จะมีใAmครอีกคนเสียใจกCว่า
 •  หากวันใCดที่เธอมีน้ำEmตา
 •  คิดถึงคFน ๆ Gนี้ ที่รักเCธอ
 • Fmaj7 | Em |
 • Fmaj7 | G |
 • C | Em |
 • Am | C |
 • C | Em |
 • F | G |
 • ** |
 •  จะไม่Cลืมว่าเราเคยรักEmกัน
 •  จะไม่Amจำว่าเธอทิ้งฉันไC
 •  สิ่งดี Cๆ ยังมีในหัวEmใจ
 •  ไม่มีใFครคนไหนแทนที่เGธอ
 • ** |
 •  ฝากดูแCลตัวเองก็แล้วEmกัน
 •  ฝากบอกใAmครคนนั้น ฉันเข้าใC
 •  ไม่ว่าCมันจะนานสักเท่าEmไร
 •  ฉันก็FยังภูมิใGจที่รักเCธอ
 • C | Em | F | G | C |


เนื้อเพลง ขอให้โชคดี พลพล พลกองเส็งเข้าใจดีที่เธอจากฉันไป ก็เมื่อเธอเจอใครที่ดีกว่า จะกังวลทำไมคำสัญญา ฉันไม่เคย จะโกรธ จะโทษใคร ฝากดูแลตัวเองก็แล้วกัน ฝากบอกใครคนนั้น ฉันเข้าใจ ไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไร ฉันก็ยังภูมิใจที่รักเธอ ขอให้เธอไปดี ขอให้มีความสุข ขอให้เธอหมดทุกข์เสียที ขอให้รักยืนยาว ให้เธอกับเขาโชคดี อย่าให้มีใครอีกเลยที่เจ็บช้ำ หากวันไหนที่เธอต้องเสียใจ จะมีใครอีกคนเสียใจกว่า หากวันใดที่เธอมีน้ำตา คิดถึงคนๆนี้ ที่รักเธอ จะไม่ลืมว่าเราเคยรักกัน จะไม่จำว่าเธอทิ้งฉันไป สิ่งดีๆยังมีในหัวใจ ไม่มีใครคนไหนแทนที่เธอ ฝากดูแลตัวเองก็แล้วกัน ฝากบอกใครคนนั้น ฉันเข้าใจ ไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไร ฉันก็ยังภูมิใจที่รักเธอ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ขอให้โชคดี ศิลปิน: พลพล เนื้อร้อง: กมลศักดิ์ สุนทานนท์ทำนอง: เทียนชัย เกียรติปรุงเวชเรียบเรียง: พันทาง พันธุ์ไทยสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/kor-hai-choke-dee.html