ChordKub.

คอร์ดเพลง สาวกระโปรงเหี่ยน : พี สะเดิดสาวกระโปรงเหี่ยน : พี สะเดิด
คอร์ดเพลง สาวกระโปรงเหี่ยน : พี สะเดิด


 • F#m | F#m |
 • A | C#m |
 • F#m | E |
 • C#m | F#m |
 •  สาวกระโปรงเF#mหี่ยน มื้อนี้ไปเรียนแล้วบ้อ
 •  ไปฮอดโรงเรียนบ่น้อ หรือแม่นไปรอผู้C#mบ่าว
 •  ขี่มอเตอร์ไF#mซค์..ออกบ้านตั้งแต่เซ้า Bm
 •  ไปเรียน บ่ น้อน้องสEาว
 •  หรือไปคุยบ่C#mาวอยู่นำF#mเถียง
 •  สาวกระโปรงเF#mหี่ยน มื้อนี้ไปเรียนบ่น้อหล่า
 •  อ้ายเหลียวเบิ่งเวลา ส่างมาคือใกล้ซิเC#mที่ยง
 •  ตั๋วว่าไปเF#mรียน ที่แท้ไปลี้อยู่เถีBmยง
 •  นัดผู้บ่าวไปนั่งเBmคียง หัวสุบEกัน..อยู่กลางF#mท่ง
 •  ระวังใAจ อย่าฟ้าวเป็นไปลายต่าง
 •  อ้ายเหลือโตนพ่อแม่นาง ทางบ้านเพิ่นหาเงิC#mนส่ง
 •  ลำบากทั้งกBmาย ทั้งใจ หวังพึ่งโฉมยง
 •  สาวเรียน ม. คิ้วโEก่ง อย่ามัวนำเC#mล่นอย่างเดีF#mยว
 •  สาวกระโปรงF#mสั้น หนังสือบ่หันใส่หน้า
 •  พอตกแลงลงมา อ้ายเห็นแต่พากันเC#mที่ยว
 •  ขี่มอเตอร์ไF#mซค์ กอดกันปานว่างูเขีBmยว
 •  ขอเงินแม่ใช้ลูกเBmดียว อ้ายคึดนำเEจ้าแท้F#mน้อ
 • F#m | F#m |
 • F#m | C#m |
 • Bm | Bm E | F#m |
 • * | ** |
 • F#m | F#m |
 • A | C#m |
 • F#m | E |
 • C#m | F#m |


เนื้อเพลง สาวกระโปรงเหี่ยน พี สะเดิดสาวกระโปรงเหี่ยน มื้อนี้ไปเรียนแล้วบ้อ ไปฮอดโรงเรียนบ่น้อ หรือแม่นไปรอผู้บ่าว ขี่มอเตอร์ไซค์ออกบ้านตั้งแต่เซ้าๆ ไปเรียน บ่ น้อน้องสาว หรือไปคุยบ่าวอยู่นำเถียง สาวกระโปรงเหี่ยน มื้อนี้ไปเรียนบ่น้อหล่า อ้ายเหลียวเบิ่งเวลา ส่างมาคือใกล้ซิเที่ยง ตั๋วว่าไปเรียน ที่แท้ไปลี้อยู่เถียง นัดผู้บ่าวไปนั่งเคียง หัวสุบกันอยู่กลางท่ง ระวังใจ อย่าฟ้าวเป็นไปลายต่าง อ้ายเหลือโตนพ่อแม่นาง ทางบ้านเพิ่นหาเงินส่ง ลำบากทั้งกาย ทั้งใจ หวังพึ่งโฉมยง สาวเรียน ม.คิ้วโก่ง อย่ามัวนำเล่นอย่างเดียว สาวกระโปรงสั้น หนังสือบ่หันใส่หน้า พอตกแลงลงมา อ้ายเห็นแต่พากันเที่ยว ขี่มอเตอร์ไซค์ กอดกันปานว่างูเขียว ขอเงินแม่ใช้ลูกเดียว อ้ายคึดนำเจ้าแท้น้อ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: สาวกระโปรงเหี่ยน ศิลปิน: พี สะเดิด สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2022/09/p-sao-gra-pong-hiean.html