ChordKub.

คอร์ดเพลง ช้ำแล้วช้ำเล่า : พั้นช์ วรกาญจน์ช้ำแล้วช้ำเล่า : พั้นช์ วรกาญจน์
คอร์ดเพลง ช้ำแล้วช้ำเล่า : พั้นช์ วรกาญจน์


 • F#m E | Dsus2 |
 • F#m E | Dsus2 |
 • Asus2 E | Dsus2 |
 • Asus2 E | Dsus2 |
 •  ช้ำAsus2แล้วก็ช้ำมันเข้าไDsus2
 •  ใจจะขาAsus2ดแล้ว แล้วก็ไม่เหลืDsus2อใคร
 • Asus2ซ้ำแล้วก็ซ้ำมันอยู่Dsus2ร่ำไป
 •  ไม่มีวัAsus2นใด..ที่จะไม่เสีEยใจ
 •  ดั่งพาDsus2ยุที่ถาโถมมาที่หาAsus2ดทราย
 •  คล้Dsus2ายรักร้าย ๆ ที่เวียนวAsus2นเข้ามา
 •  วัDsus2นคืนที่จมอยู่กับEน้ำตา เมื่อไรจะผ่านDsus2พ้น
 •  ยังไม่Eรู้เลย
 •  ได้แต่หF#mวัง..Eสัก..Dsus2วัน..
 •  ฉันจะเดินข้าAมมันไป ไม่ทุกข์Eทรมาน
 •  ได้แต่หF#mวัง..Eสัก..Dsus2คน..
 •  ที่เขาพร้อมช่วAยเยียวยา.. ใจที่ล้Eามานาน
 •  เผื่อจะเจDsus2อสักคนที่จะไม่จาEกกัน..(สักวันหนึ่ง)
 • F#m | Dsus2 |
 • F#m | E |
 • Asus2ช้ำแล้วก็ช้ำ ไม่เป็นไDsus2
 •  ใจจะยอAsus2มรับ แม้มันต้องเสีDsus2ยใจ
 • Asus2ซ้ำแล้วก็ซ้ำ ฉันจะเข้Dsus2าใจ
 •  อยู่กับควาAsus2มจริง คิดว่าไม่ถึEงตาย
 •  ให้พาDsus2ยุที่ถาโถมมาที่หาAsus2ดทราย
 •  พัDsus2ดรักร้าย ๆ ให้พ้นไAปสักที
 •  รอF#mคอยคืนวันที่มันแสEนดี
 •  แค่เพียงยังไDsus2ม่รู้.. รอถึงเมื่Eอไร
 • ** |
 • F#m E | Dsus2 |
 • F#m E | Dsus2 |
 •  FF#m#m EE  Dsus2Dsus2  Dsus2
 •  คนที่F#mรัก..Eฉัน..จDsus2ริง..
 •  หรือฉันขอมาAsus2กเกินไป หรือเขาไEม่มีจริง
 • ** |
 •  เผื่อจะDsus2มีสักคน..ที่จะไม่ทิ้Eงกัน.. สักวันหนึ่ง
 • F#m | Dsus2 | ( x2 ) | Asus2 |


เนื้อเพลง ช้ำแล้วช้ำเล่า พั้นช์ วรกาญจน์ช้ำแล้วก็ช้ำมันเข้าไป ใจจะขาดแล้ว แล้วก็ไม่เหลือใคร ซ้ำแล้วก็ซ้ำมันอยู่ร่ำไป ไม่มีวันใดที่จะไม่เสียใจ ดั่งพายุที่ถาโถมมาที่หาดทราย คล้ายรักร้ายๆที่เวียนวนเข้ามา วันคืนที่จมอยู่กับน้ำตา เมื่อไรจะผ่านพ้น ยังไม่รู้เลย ได้แต่หวังสักวัน ฉันจะเดินข้ามมันไป ไม่ทุกข์ทรมาน ได้แต่หวังสักคน ที่เขาพร้อมช่วยเยียวยา ใจที่ล้ามานาน เผื่อจะเจอสักคนที่จะไม่จากกันสักวันหนึ่ง ช้ำแล้วก็ช้ำ ไม่เป็นไร ใจจะยอมรับ แม้มันต้องเสียใจ ซ้ำแล้วก็ซ้ำ ฉันจะเข้าใจ อยู่กับความจริง คิดว่าไม่ถึงตาย ให้พายุที่ถาโถมมาที่หาดทราย พัดรักร้ายๆให้พ้นไปสักที รอคอยคืนวันที่มันแสนดี แค่เพียงยังไม่รู้ รอถึงเมื่อไร F#m E Dsus2 Dsus2 คนที่รักฉันจริง หรือฉันขอมากเกินไป หรือเขาไม่มีจริง เผื่อจะมีสักคนที่จะไม่ทิ้งกัน สักวันหนึ่ง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ช้ำแล้วช้ำเล่า ศิลปิน: พั้นช์ วรกาญจน์ เนื้อร้อง/ทำนอง: นำ้ดอกไม้เรียบเรียง: อิทธิพล มุกดา, พชร รัตนอรุณสังกัดค่าย: Khaosan Entertainment

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2021/12/punch-sum-loew-sum-lao.html