ChordKub.

คอร์ดเพลง คนไกลเบอร์เก่า : พลพล พลกองเส็ง feat.ต่าย อรทัยคนไกลเบอร์เก่า : พลพล พลกองเส็ง feat.ต่าย อรทัย
คอร์ดเพลง คนไกลเบอร์เก่า : พลพล พลกองเส็ง feat.ต่าย อรทัย


 • C | Am |
 • C | Am |
 • F G | C |
 •  โทรCหา..
 •  คนGดีที่อยู่บ้าAmนเรา
 •  ด้วยเบอร์โทรเCก่า
 •  น้องสGาวยังจำไAmด้ไหม
 •  มือถือเครื่องCนี้..
 •  ไม่เคยลบชื่อพี่ชAmาย*
 •  ขึ้นรถจากบ้านเราDmไป
 •  ฝากเบอร์ไDว้แต่ไม่โทGรหา
 •  คิดCถึง..
 •  แต่โGดนฉุดดึงด้วยงAmาน
 •  ทุกคนทางบ้Cาน..
 •  เข้าฝัGนทุกคราวหลับAmตา
 •  บ้านเราพี่น้Cอง..
 •  แม่พ่อก็รอเวAmลา
 •  ดีใจพี่ชายโทDmรมา
 •  ให้รู้Gว่ายังคงห่วงAmใย
 •  ดูข่าวทีGวี..
 •  ปีนี้บ้านเราฝนAmแล้ง
 •  แต่คนยังแกCร่ง
 •  เพราะGยังไม่แล้งน้ำAmใจ
 •  ห่วงพ่อและแGม่
 •  มีคนดูแลหรือCเปล่า
 •  น้องทำกับข่าAmว..
 •  เทียวส่งท่Gานไม่เคยดูดCาย
 •  ฝากดูแลด้วยAmนะ
 •  เรื่องนี้ให้ไว้วางใจไCด้
 •  อีกไม่นานก็คงกลัDmบไป
 •  บอกทีไDรเงียบไปทุGกคราว
 •  น้องสCาว..
 •  บอกGคนบ้านเราให้Amรอ
 •  ขอเพียงติดCต่อ
 •  อย่าใGห้คนรอต้อAmงเหงา
 •  ถ้าเห็นเบอร์โทรCนี้
 •  ไม่รู้ว่าGมีหลายเบอร์หรืCอเปล่า
 •  ยังใช้เบอร์เAmก่า
 •  แม้จาGกบ้านเรามAmาไกล
 • C | Am |
 • F | G |
 • * | ** |
 •  ยังเป็นคนเFก่า
 •  แม้จาGกบ้านเรามAmาไกล


เนื้อเพลง คนไกลเบอร์เก่า พลพล พลกองเส็ง feat.ต่าย อรทัยโทรหา คนดีที่อยู่บ้านเรา ด้วยเบอร์โทรเก่า น้องสาวยังจำได้ไหม มือถือเครื่องนี้ ไม่เคยลบชื่อพี่ชาย* ขึ้นรถจากบ้านเราไป ฝากเบอร์ไว้แต่ไม่โทรหา คิดถึง แต่โดนฉุดดึงด้วยงาน ทุกคนทางบ้าน เข้าฝันทุกคราวหลับตา บ้านเราพี่น้อง แม่พ่อก็รอเวลา ดีใจพี่ชายโทรมา ให้รู้ว่ายังคงห่วงใย ดูข่าวทีวี ปีนี้บ้านเราฝนแล้ง แต่คนยังแกร่ง เพราะยังไม่แล้งน้ำใจ ห่วงพ่อและแม่ มีคนดูแลหรือเปล่า น้องทำกับข่าว เทียวส่งท่านไม่เคยดูดาย ฝากดูแลด้วยนะ เรื่องนี้ให้ไว้วางใจได้ อีกไม่นานก็คงกลับไป บอกทีไรเงียบไปทุกคราว น้องสาว บอกคนบ้านเราให้รอ ขอเพียงติดต่อ อย่าให้คนรอต้องเหงา ถ้าเห็นเบอร์โทรนี้ ไม่รู้ว่ามีหลายเบอร์หรือเปล่า ยังใช้เบอร์เก่า แม้จากบ้านเรามาไกล ยังเป็นคนเก่า แม้จากบ้านเรามาไกล

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: คนไกลเบอร์เก่า ศิลปิน: พลพล,ต่าย อรทัย เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/palaphol-kon-glai-ber-gao.html