ChordKub.

คอร์ดเพลง วันที่ฉันกลัว : Frick (ฟริค)วันที่ฉันกลัว : Frick (ฟริค)
คอร์ดเพลง วันที่ฉันกลัว : Frick (ฟริค)


 •  มีชีวิตเพื่ออะไD#
 •  มันหมดความหมGmายเมื่อไร้เธอ
 •  ต่อไปคงไCmด้แค่เพ้อ..ถึงวันเวGmลาที่เลยผ่าน
 •  รู้ดีว่ามัFmนจะเกิด แต่ก็เตรีGmยมใจไม่ทัน
 •  ที่สุดความFmรักในความต่างกันก็เลิกA#รา
 •  เมื่อชีวิตไม่ใช่D#ฝัน
 •  เธอเหนื่อยกับGmฉันมามากพอ
 •  ไม่ผิดที่เCmธอจะท้อ ขอไปเจอGmคนที่ดีกว่า
 •  แค่มีบางFmคนที่เจ็บ.. จนไม่อGmาจหยุดน้ำตา
 •  ไม่อาจทำใFmจกับการจากลาในวันA#นี้..
 •  ต่อให้มันD#รู้ คนอย่างฉันไม่ควรGmคู่เธอ
 •  ต่อให้รู้สักวันต้Cmองเจอ ก็ยังปวดร้Fmาว
 •  เมื่อคำว่าเรA#ากลายเป็นความหD#ลัง
 •  มันไม่เหลือเรี่ยวแรงก้A#/Dาวเดิน
 •  เมื่อมันไม่มีเธอร่Cmวมทาง
 •  ที่ได้พบได้เจอวันG#นี้ มันเกินกว่าA#สิ่งที่ฉันกD#ลัว
 •  เธออยู่สูงขนาดไD#หน
 •  แต่ยอมปล่อยGmใจมารักกัน
 •  คนผิดก็คCmงเป็นฉัน เผลอทำอะGmไรที่เกินตัว
 •  สักวันที่เธFmอนั้นตื่น ก็คือGmวันที่ฉันกลัว
 •  และมันมาFmถึงรวดเร็วจนตั้งตัวไม่ไA#หว..
 • ** |
 •  ที่ได้พบได้เจอวันG#นี้
 •  มันเกินกว่าA#ฉันจะทนได้ไหว
 • G# | A# |
 • D# A#/D | Cm |
 • Fm | G# |
 • A# | A# |
 •  ควG#ามรักหมดไป
 •  และฉากสุดท้D#ายคือการเลิกลา
 •  สำหรับเFmธอมันดีกว่า
 •  แต่สำหรับA#ฉันมันปางตาย
 • ** |
 •  ที่ได้พบได้เจอวันG#นี้
 •  มันเกินกว่าA#สิ่งที่ฉันกFm A#ลัว..
 •  มีชีวิตเพื่ออะไD#
 •  มันหมดความหมGmายเมื่อไร้เธอ
 •  ก็ยังทำไCmด้แค่เพ้อเมื่อต้องขาดเA#ธอ
 •  มันก็เหมือนฉันขาดใD#


เนื้อเพลง วันที่ฉันกลัว Frickมีชีวิตเพื่ออะไร มันหมดความหมายเมื่อไร้เธอ ต่อไปคงได้แค่เพ้อถึงวันเวลาที่เลยผ่าน รู้ดีว่ามันจะเกิด แต่ก็เตรียมใจไม่ทัน ที่สุดความรักในความต่างกันก็เลิกรา เมื่อชีวิตไม่ใช่ฝัน เธอเหนื่อยกับฉันมามากพอ ไม่ผิดที่เธอจะท้อ ขอไปเจอคนที่ดีกว่า แค่มีบางคนที่เจ็บ จนไม่อาจหยุดน้ำตา ไม่อาจทำใจกับการจากลาในวันนี้ ต่อให้มันรู้ คนอย่างฉันไม่ควรคู่เธอ ต่อให้รู้สักวันต้องเจอ ก็ยังปวดร้าว เมื่อคำว่าเรากลายเป็นความหลัง มันไม่เหลือเรี่ยวแรงก้าวเดิน เมื่อมันไม่มีเธอร่วมทาง ที่ได้พบได้เจอวันนี้ มันเกินกว่าสิ่งที่ฉันกลัว เธออยู่สูงขนาดไหน แต่ยอมปล่อยใจมารักกัน คนผิดก็คงเป็นฉัน เผลอทำอะไรที่เกินตัว สักวันที่เธอนั้นตื่น ก็คือวันที่ฉันกลัว และมันมาถึงรวดเร็วจนตั้งตัวไม่ไหว ที่ได้พบได้เจอวันนี้ มันเกินกว่าฉันจะทนได้ไหว ความรักหมดไป และฉากสุดท้ายคือการเลิกลา สำหรับเธอมันดีกว่า แต่สำหรับฉันมันปางตาย ที่ได้พบได้เจอวันนี้ มันเกินกว่าสิ่งที่ฉันกลัว มีชีวิตเพื่ออะไร มันหมดความหมายเมื่อไร้เธอ ก็ยังทำได้แค่เพ้อเมื่อต้องขาดเธอ มันก็เหมือนฉันขาดใจ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: วันที่ฉันกลัว ศิลปิน: Frick สังกัดค่าย: MUSIC BUGS

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/12/frick-one-ti-chun-glure.html