ChordKub.

คอร์ดเพลง ทำไมต้องเป็นฉัน : NANON (นนน กรภัทร์) ft. MAIYARAPทำไมต้องเป็นฉัน : NANON (นนน กรภัทร์) ft. MAIYARAP
คอร์ดเพลง ทำไมต้องเป็นฉัน : NANON (นนน กรภัทร์) ft. MAIYARAP


 • D | Bm |
 • G | A# A |
 • D | Bm |
 • G | A# A |
 •  Dอโทษด้วยF#mนะตัวฉัน
 • Bmที่พาตัวเอAงมาอยู่ในที่แบบนี้
 •  ก็Gคิดว่ามัF#mนคงจะดี
 •  ที่ได้Emมีความรักอย่างใAครเขา
 •  แต่ดูเหมืDอนว่าโลกนี้จะโหดร้ายกับฉัน
 •  ช่วงเวF#mลาดี ๆ ที่เหมือนกับอยู่ในฝัน
 •  มันBmสั้นจนเกินเข้าใA
 •  และดูเหมืGอนว่าความรักไม่เคยใจดีกับฉัน
 •  ฉันทำF#mดีแค่ไหนก็จบลงทุกครั้ง
 •  ทำไมเป็นGฉันที่ต้องผิดหAวัง
 •  ทำไมต้องเป็นDฉันที่เจ็Bm
 •  ทำไมเป็นฉันที่ต้องร้Gองไห้
 •  เคยได้A#ยินว่าความAรัก
 •  ดีต่อDหัวใจ ไม่ใช่หBmรือไง
 •  ทำไมวันนี้Gฉันเหมือนคนใกล้ตA#าย
 •  เพรAาะรักเธอ
 •  LoDve is killing me
 •  ตลBmกสิ้นดีทำไมมันเจ็บอย่างนี้
 •  ใครบอกว่า loGve is beautiful
 •  เธอA#คงไม่รู้มีคนจะตAายตรงนี้
 •  Dงทุนไปด้วยหัวใจ
 •  แต่ว่ากำไรคือเจ็บปF#mวด
 •  น้ำตาที่มันยังไหลแก้ไขด้วยเหล้าสักเจ็ดขBmวด
 •  คือว่ามันเจ็บที่ใจอาการไม่ได้เหมือนเหล็กหAวด
 •  มันเจ็บเหมือนว่าจะตาย
 •  เตรียมเผาได้เลยถ้าเสร็จสGวด
 •  ถ้าเอาแบบภาพในหัว
 •  ความรักคือสวยงามมF#mาก
 •  แต่ว่าในความเป็นจริง
 •  มันมักไม่เป็นตามคEmาด
 •  ไอ้เรามันธรรมดาไม่ค่อยจะเก๊กวางมAาด
 •  สักวันฉันคงจะสมหวัง
 •  แต่คงเป็นในบางชาDติ
 •  หรือเพราะฉันมีแค่ใจก็เลยไม่ได้ไปF#mต่อ
 •  โทษทีเป็นผ้าขี้ริ้วที่ไม่มีทองในBmห่อ
 •  เธอไม่ลองเป็นฉันเธอคงไม่เข้าใจหรAอก
 •  อยากจะเป็นคนนั้นที่เธอวิ่งเข้าไปกGอด
 •  แล้วฉันผิดอะไรบอกทีได้ไหมหนอความF#mรัก
 •  ทุกครั้งเป็นฉันที่เจ็บไม่เป็นคนอื่นบ้างGวะ
 •  แค่อยากจะมีความรักดี ๆ
 •  ทำไมมันดูช่างยากAนัก
 •  แล้วฉันต้องเจ็บอีกสักกี่รอบ
 •  ถึงจะเห็นใจกันบ้างวะ
 • * |
 • D | Bm |
 • G | A# A |
 • D | Bm |
 • G | A# A |
 • * | ** | ** |
 • D | Bm |
 • G |
 •  เธอคงไม่รู้A#มีคนจะตAาย..ตรงDนี้..
 •  แล้วฉันผิดอะไรบอกทีได้ไหมหนอความBmรัก
 •  ทุกครั้งเป็นฉันที่เจ็บไม่เป็นคนอื่นบ้างGวะ
 •  แค่อยากจะมีความรักดี ๆ
 •  ทำไมมันดูช่างยากA#นัก
 •  แล้วฉันต้องเจ็บอีกสักกี่รAอบ
 •  ถึงจะเห็นใจกันบ้างDวะ
 •  เธอคงไม่รู้มีคนจะตายตรงนี้


เนื้อเพลง ทำไมต้องเป็นฉัน (WHY ALWAYS ME?) NANON (นนน กรภัทร์) ft. MAIYARAPขอโทษด้วยนะตัวฉัน ที่พาตัวเองมาอยู่ในที่แบบนี้ ก็คิดว่ามันคงจะดี ที่ได้มีความรักอย่างใครเขา แต่ดูเหมือนว่าโลกนี้จะโหดร้ายกับฉัน ช่วงเวลาดีๆที่เหมือนกับอยู่ในฝัน มันสั้นจนเกินเข้าใจ และดูเหมือนว่าความรักไม่เคยใจดีกับฉัน ฉันทำดีแค่ไหนก็จบลงทุกครั้ง ทำไมเป็นฉันที่ต้องผิดหวัง ทำไมต้องเป็นฉันที่เจ็บ ทำไมเป็นฉันที่ต้องร้องไห้ เคยได้ยินว่าความรัก ดีต่อหัวใจ ไม่ใช่หรือไง ทำไมวันนี้ฉันเหมือนคนใกล้ตาย เพราะรักเธอ Love is killing me ตลกสิ้นดีทำไมมันเจ็บอย่างนี้ ใครบอกว่า love is beautiful เธอคงไม่รู้มีคนจะตายตรงนี้ ลงทุนไปด้วยหัวใจ แต่ว่ากำไรคือเจ็บปวด น้ำตาที่มันยังไหลแก้ไขด้วยเหล้าสักเจ็ดขวด คือว่ามันเจ็บที่ใจอาการไม่ได้เหมือนเหล็กหวด มันเจ็บเหมือนว่าจะตาย เตรียมเผาได้เลยถ้าเสร็จสวด ถ้าเอาแบบภาพในหัว ความรักคือสวยงามมาก แต่ว่าในความเป็นจริง มันมักไม่เป็นตามคาด ไอ้เรามันธรรมดาไม่ค่อยจะเก๊กวางมาด สักวันฉันคงจะสมหวัง แต่คงเป็นในบางชาติ หรือเพราะฉันมีแค่ใจก็เลยไม่ได้ไปต่อ โทษทีเป็นผ้าขี้ริ้วที่ไม่มีทองในห่อ เธอไม่ลองเป็นฉันเธอคงไม่เข้าใจหรอก อยากจะเป็นคนนั้นที่เธอวิ่งเข้าไปกอด แล้วฉันผิดอะไรบอกทีได้ไหมหนอความรัก ทุกครั้งเป็นฉันที่เจ็บไม่เป็นคนอื่นบ้างวะ แค่อยากจะมีความรักดีๆ ทำไมมันดูช่างยากนัก แล้วฉันต้องเจ็บอีกสักกี่รอบ ถึงจะเห็นใจกันบ้างวะ เธอคงไม่รู้มีคนจะตายตรงนี้ แล้วฉันผิดอะไรบอกทีได้ไหมหนอความรัก ทุกครั้งเป็นฉันที่เจ็บไม่เป็นคนอื่นบ้างวะ แค่อยากจะมีความรักดีๆ ทำไมมันดูช่างยากนัก แล้วฉันต้องเจ็บอีกสักกี่รอบ ถึงจะเห็นใจกันบ้างวะ เธอคงไม่รู้มีคนจะตายตรงนี้

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ทำไมต้องเป็นฉัน (WHY ALWAYS ME?) ศิลปิน: NANON,MAIYARAP เนื้อร้อง/ทำนอง: MAIYARAPเรียบเรียง: Teepakorn Kumsureeสังกัดค่าย: RISER MUSIC

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/nanon-why-always-me.html