ChordKub.

คอร์ดเพลง แก้วแรกสู่สังเวียน : NAP A LEANแก้วแรกสู่สังเวียน : NAP A LEAN
คอร์ดเพลง แก้วแรกสู่สังเวียน : NAP A LEAN


 • Em | A7 |
 • Dm | G |
 •   C  คืนEmนี้ฉันมีหน้าที่ปล่อยDmตัว
 •     ให้หัGวใจมันนำไปก่Emอน..
 •     คA7อไม่ค่อยจะแข็ง ก็ไDmม่เดือดร้อน
 •     เดี๋ยวใGห้เธอสอน
 •  สวEmมลาย คล้A7ายเป็นคนที่ชอDmบดื่ม
 •  แค่อยากให้เธGอเข้ามาอีกนิด
 •  ขยับเข้ามาอีกนิด
 •  ถ้าเGธอ อยากชน ก็Cชน
 •  ฉันเต็มใจเEmมา อยากให้เธอสAmอน
 •  ขอให้เธอมGmอมให้หCนัก
 •  จะไFด้ไหล ๆ ไม่ต้Emองสงสัย
 •  ถ้าเผDmลอพูดคำว่ารักออกไGป..
 •  ก็แCค่เมา
 •  คืนEmนี้เพื่อนมันคงตามไม่Dmทัน
 •  มันGรู้กันว่าฉัน..ไม่Emดื่ม..
 •  เพA7ราะว่าเจอหน้าเธอก็เลDmยลองฝืน
 •  ฉันไGม่ขัดขืน
 • * | ** |
 •  ก็แค่Cชน
 •  ขอแค่ใกล้เEmธอให้นานกว่าAmนี้
 •  ทุกวินาGmทีมีค่Cา..กว่าวัFนไหน ๆ ไม่ต้Emองสงสัย
 •  ถ้าเผDmลอพูดคำว่ารักออกไGป..
 •  ก็แCค่เมา..
 •   F  ในใจก็รู้ว่ามันขม
 •     แต่ฉันก็ซัดเหมือนขCนม..
 •   Bm  แค่ยืนเฉย ๆ ก็จะA#ล้ม
 •     คงต้องชงรักไว้ผAสม.. โหโอ..
 • D | F#m |
 • Bm | Am |
 • G | F#m |
 • A | A |
 •  ถ้าเธออยากชนก็Dชน
 •  ฉันเต็มใจเF#mมาอยากให้เธอสBmอน
 •  ขอให้เธอมAmอมให้หDนัก
 •  จะไGด้ไหล ๆ ไม่ต้F#mองสงสัย
 •  ถ้าเผEmลอพูดคำว่ารักออกไA
 •  ก็แค่Dชน
 •  ขอแค่ใกล้เF#mธอให้นานกว่าBmนี้
 •  ทุกวินาAmทีมีค่Dา..กว่าวัGนไหน ๆ
 •  ไม่ต้F#mองสงสัย
 •  ถ้าเผEmลอพูดคำว่ารักออกไAป..
 •  ก็แDค่เมา..


เนื้อเพลง แก้วแรกสู่สังเวียน Nap A Leanคืนนี้ฉันมีหน้าที่ปล่อยตัว ให้หัวใจมันนำไปก่อน คอไม่ค่อยจะแข็ง ก็ไม่เดือดร้อน เดี๋ยวให้เธอสอน สวมลาย คล้ายเป็นคนที่ชอบดื่ม แค่อยากให้เธอเข้ามาอีกนิด ขยับเข้ามาอีกนิด ถ้าเธอ อยากชน ก็ชน ฉันเต็มใจเมา อยากให้เธอสอน ขอให้เธอมอมให้หนัก จะได้ไหลๆไม่ต้องสงสัย ถ้าเผลอพูดคำว่ารักออกไป ก็แค่เมา คืนนี้เพื่อนมันคงตามไม่ทัน มันรู้กันว่าฉันไม่ดื่ม เพราะว่าเจอหน้าเธอก็เลยลองฝืน ฉันไม่ขัดขืน ก็แค่ชน ขอแค่ใกล้เธอให้นานกว่านี้ ทุกวินาทีมีค่ากว่าวันไหนๆไม่ต้องสงสัย ถ้าเผลอพูดคำว่ารักออกไป ก็แค่เมา ในใจก็รู้ว่ามันขม แต่ฉันก็ซัดเหมือนขนม แค่ยืนเฉยๆก็จะล้ม คงต้องชงรักไว้ผสม โหโอ ถ้าเธออยากชนก็ชน ฉันเต็มใจเมาอยากให้เธอสอน ขอให้เธอมอมให้หนัก จะได้ไหลๆไม่ต้องสงสัย ถ้าเผลอพูดคำว่ารักออกไป ก็แค่ชน ขอแค่ใกล้เธอให้นานกว่านี้ ทุกวินาทีมีค่ากว่าวันไหนๆ ไม่ต้องสงสัย ถ้าเผลอพูดคำว่ารักออกไป ก็แค่เมา

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: แก้วแรกสู่สังเวียน ศิลปิน: Nap A Lean เนื้อร้อง/ทำนอง: HENSเรียบเรียง: Pisit Sombatpinpongสังกัดค่าย: Spicydisc

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/03/napalean-kow-rak-su.html