ChordKub.

คอร์ดเพลง จริงๆใจฟู : โจ๊ก โซคูลจริงๆใจฟู : โจ๊ก โซคูล
คอร์ดเพลง จริงๆใจฟู : โจ๊ก โซคูล


 • C# | G#/C |
 • A#m | Fm |
 • A | A | G# | G# |
 •  ไม่D#mคิดว่าโลกG#นี้เธอมีอยู่จFmริง
 •  เธอเป็นคนที่A#ยิ้ม
 •  แม้ทางข้างหD#mน้าจะเป็นอย่างไร
 •  สิ่งแวดล้อมG#นั้นจะเป็นแบบไหน
 •  เธอก็C#ยังยิ้ม..
 •   D#m  จะพาฉันขึ้นเG#ขาสักสามพันโFmค้ง
 •     จะนานกี่ชั่วโA#มงขอเพียงแค่D#mมีเธอไปกับฉัน
 •     จอดเล่นหมาแG#มวตามทางด้วยกัน
 •     ก็สุขหัC#วใจ..
 •   D#m  บนทางเดิม Fmๆ ที่เหี่ยวเฉา
 •   F#  เธอทำให้ไม่เหงFmาอีกต่อไป
 •   D#m  ไม่ต้องถามFmฉันว่าอยากไปไF#หน
 •  แค่เหยียบคันเร่งไG#
 •  จริง ๆ เธอทำให้ฉัC#นใจฟู
 •  จริง ๆ มันรักไม่A#mรู้เมื่อไร
 •  จริง ๆ ไม่ควรมีเF#ธอคนเดียว ก็เพราะน้Fmอยเกินไป
 •  จะD#mต่อคิวยังไงไG#หว
 •  จริง ๆ เธอทำให้ฉัC#นใจฟู
 •  จริง ๆ มันรักไม่A#mรู้เท่าไร
 •  จริง ๆ ไม่ควรมีเF#ธอคนเดียว
 •  ในโFmลกกว้างใหญ่
 •  ต้องใD#mช้แต้มบุญแค่ไG#หน
 •  เราจะได้C#รักกัน.. G#
 • D#m | G# |
 • Fm | A# |
 • D#m | G# |
 • C# | C# |
 •   A#m  ขอบคุณที่Fmทำให้ฉันได้มอF#
 •     ว่าโลกนี้มันดีเท่Fmาไร
 •   D#m  แค่ดูคลิปทุกวัน    Fm  ก็เหมือนว่าฉันได้ไป
 •   F#  ไม่ว่าเป็นที่ใG#
 • * |
 •  จริง A#ๆ เธอทำให้ฉัD#นใจฟู
 •  จริง ๆ มันรักไม่Cmรู้เท่าไร
 •  จริง ๆ ไม่ควรมีเG#ธอคนเดียวในโGmลกกว้างใหญ่
 •  ต้องใFmช้แต้มบุญแค่ไA#หน
 •  เราจะได้รักกัน
 • D# | Cm |
 • G# Gm | Fm A# |
 •   D#  จริง ๆ ใจฟูมาก     D#
 •     Go ๆ


เนื้อเพลง จริงๆใจฟู โจ๊ก โซคูลไม่คิดว่าโลกนี้เธอมีอยู่จริง เธอเป็นคนที่ยิ้ม แม้ทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร สิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นแบบไหน เธอก็ยังยิ้ม จะพาฉันขึ้นเขาสักสามพันโค้ง จะนานกี่ชั่วโมงขอเพียงแค่มีเธอไปกับฉัน จอดเล่นหมาแมวตามทางด้วยกัน ก็สุขหัวใจ บนทางเดิมๆที่เหี่ยวเฉา เธอทำให้ไม่เหงาอีกต่อไป ไม่ต้องถามฉันว่าอยากไปไหน แค่เหยียบคันเร่งไป จริงๆเธอทำให้ฉันใจฟู จริงๆมันรักไม่รู้เมื่อไร จริงๆไม่ควรมีเธอคนเดียว ก็เพราะน้อยเกินไป จะต่อคิวยังไงไหว จริงๆเธอทำให้ฉันใจฟู จริงๆมันรักไม่รู้เท่าไร จริงๆไม่ควรมีเธอคนเดียว ในโลกกว้างใหญ่ ต้องใช้แต้มบุญแค่ไหน เราจะได้รักกัน ขอบคุณที่ทำให้ฉันได้มอง ว่าโลกนี้มันดีเท่าไร แค่ดูคลิปทุกวัน ก็เหมือนว่าฉันได้ไป ไม่ว่าเป็นที่ใด จริงๆเธอทำให้ฉันใจฟู จริงๆมันรักไม่รู้เท่าไร จริงๆไม่ควรมีเธอคนเดียวในโลกกว้างใหญ่ ต้องใช้แต้มบุญแค่ไหน เราจะได้รักกัน จริงๆใจฟูมาก Goๆ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: จริงๆใจฟู ศิลปิน: โจ๊ก โซคูล เนื้อร้อง/ทำนอง: กรภพ จันทร์เจริญเรียบเรียง: กรภพ จันทร์เจริญ,ศิริโรจน์ องค์มหัทมงคล

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/02/joke-jing-jing-jai-foo.html