ChordKub.

คอร์ดเพลง ถิ่มใจ : ขวัญ ชนา (ขวัญข้าว)ถิ่มใจ : ขวัญ ชนา (ขวัญข้าว)
คอร์ดเพลง ถิ่มใจ : ขวัญ ชนา (ขวัญข้าว)


 • G | D |
 • Em | C D |
 •   Em  ยามที่เจ้าไปใส
 •     ก็บ่เคยDว่าคั่นเจ้าสิไป
 •   Em  ย้อนว่าเชื่อใจหลายกะเลย..
 •     ยอมไDด้เพราะฮักเขา
 •   Em  แต่เจ้าไปหลอยมีเขาแต่ดน
 •     แล้วหDล่ะแต่อ้ายบ่เว้า
 •   Em  กะเจ้าว้าเขาเป็นหมู่กะเลย..
 •     บ่Dคึดอีหยังหลาย..
 •  แล้วเป็นหAmมู่อีหยังคือหอDมแก้มกัน
 •  จับBmมือนำกันถ่ายEmลงสตอรี่
 •  เฟสAmบุ๊ค ไอจี มีแต่รูปเขา
 •  แล้วใDสพื้นที่ของอ้าย..
 •  จำใส่สมอGงมึงไว้ว่าเขD/F#าบ่ฮักมึงแล้Em
 •  ว่าเDขาสิถิ่มึงไCปแล้ว..  Bm
 •  จักสิเAmป็นสิตายส่ำใDด๋
 •  เขากะบ่สนใGจ..ว่าD/F#มึงสิคืดฮอดEmบ่
 •  กับDวันเวลาที่ฮ่Cวมก่อ.. Bm
 •  มันเป็นเพราะAmบุญหรือวาสDนาบ่พอ..
 •  (เฮาเลยบ่สมกัน)
 • G | D/F# |
 • Em | D |
 • C | Bm |
 • Am | D |
 • * | ** | ** |
 • G | D/F# |
 • Em | C D |
 • G |


เนื้อเพลง ถิ่มใจ ขวัญ ชนา (ขวัญข้าว)ยามที่เจ้าไปใส ก็บ่เคยว่าคั่นเจ้าสิไป ย้อนว่าเชื่อใจหลายกะเลย ยอมได้เพราะฮักเขา แต่เจ้าไปหลอยมีเขาแต่ดน แล้วหล่ะแต่อ้ายบ่เว้า กะเจ้าว้าเขาเป็นหมู่กะเลย บ่คึดอีหยังหลาย แล้วเป็นหมู่อีหยังคือหอมแก้มกัน จับมือนำกันถ่ายลงสตอรี่ เฟสบุ๊ค ไอจี มีแต่รูปเขา แล้วใสพื้นที่ของอ้าย จำใส่สมองมึงไว้ว่าเขาบ่ฮักมึงแล้ว ว่าเขาสิถิ่มึงไปแล้ว จักสิเป็นสิตายส่ำใด๋ เขากะบ่สนใจว่ามึงสิคืดฮอดบ่ กับวันเวลาที่ฮ่วมก่อ มันเป็นเพราะบุญหรือวาสนาบ่พอ เฮาเลยบ่สมกัน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ถิ่มใจ ศิลปิน: ขวัญ ชนา เนื้อร้อง/ทำนอง: ชนาธิป ตะราษีเรียบเรียง: DOLLAR STUDIOสังกัดค่าย: คืนถิ่น สตูดิโอ

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/02/quan-tim-jai.html