ChordKub.

คอร์ดเพลง เข้าสังคม : bodyslam (บอดี้สแลม)เข้าสังคม : bodyslam (บอดี้สแลม)
คอร์ดเพลง เข้าสังคม : bodyslam (บอดี้สแลม)


 • Dm | F |
 • Am | G |
 • Dm | F |
 • Am | G |
 • Dm | F |
 • Am | G |
 •  มอDmงท้องฟ้าในค่ำFคืนนี้
 •  ดวงดาวนับร้Amอยพัน
 •  คลอเคGล้าดนตรีที่ดังรอบกาย
 •  DmาฬิกาคอยฉุดควFามคิด
 •  ไม่ให้มันไAmหลไป
 •  ในห้Gวงราตรีที่คอยเย้ายวน
 •  คืFนนี้เพิ่งเEmริ่ม
 •  แต่ใจมันอยากอยู่ข้างเDmธอ
 •  ตรงนี้Gมันไม่มีความหมFาย
 •  มาเข้าสังEmคมเพียงรอนาทีที่เลิกA#รา
 •  คิดGถึงเธอสุดใจ
 • Dmยิ่งดึกฟ้าก็ยิ่งเFปิด
 •  ดวงดาวเด่นชัดเป็นประกAmาย
 •  หากแม้Gว่ามันงดงามเพียงไหน
 •  Dmน ดวงไฟ และเสียงเพFลง
 •  มันไม่อาจทำให้ฉันหAmวั่นไหว
 •  เพราะGทั้งหัวใจมันอยู่ที่เธอ
 • Am | G |
 •  ไม่Dmต้องกลัวฉันจะอFยู่ยาว
 •  คงไม่ถึงเAmช้าหรอก
 •  พรุ่งนี้Gยังมีเรื่องราวมากมาย
 •  เพีDmยงแค่บรรยากาศดี F
 •  ที่ไม่เห็นAmมานาน
 •  ก็ไGม่อาจเปลี่ยนหัวใจฉันได้
 •  FาหมุนตามโEmลก
 •  แต่ใจมันกลับหมุนรอบเDmธอ
 •  ตรงนี้Gมันไม่มีความหมFาย
 •  มาเข้าสังEmคมเพียงรอนาทีที่เลิกA#รา
 •  คิดGถึงเธอทั้งใจ
 • * |
 • Dm | F |
 • Am | G |
 • D# | D# |
 • Em Dm C A# Am | G F# F |
 •  เมื่อหนีไม่ไEmด้
 •  จำเป็นต้องมาเข้าสังGคม
 •  เธอนั้นคงเข้าใจ
 • * | * |
 •  วันนี้เพิ่งเGริ่ม ต้องหมุนตามโBmลก
 •  เมื่อหนีไม่ได้
 •  ตรงAนี้ไม่มีค่า ไม่มีควEmามหมายใGด..Bm
 •  ในใAจดวงนี้มีแค่เธอ


เนื้อเพลง เข้าสังคม bodyslam (บอดี้สแลม)มองท้องฟ้าในค่ำคืนนี้ ดวงดาวนับร้อยพัน คลอเคล้าดนตรีที่ดังรอบกาย นาฬิกาคอยฉุดความคิด ไม่ให้มันไหลไป ในห้วงราตรีที่คอยเย้ายวน คืนนี้เพิ่งเริ่ม แต่ใจมันอยากอยู่ข้างเธอ ตรงนี้มันไม่มีความหมาย มาเข้าสังคมเพียงรอนาทีที่เลิกรา คิดถึงเธอสุดใจ ยิ่งดึกฟ้าก็ยิ่งเปิด ดวงดาวเด่นชัดเป็นประกาย หากแม้ว่ามันงดงามเพียงไหน คน ดวงไฟ และเสียงเพลง มันไม่อาจทำให้ฉันหวั่นไหว เพราะทั้งหัวใจมันอยู่ที่เธอ ไม่ต้องกลัวฉันจะอยู่ยาว คงไม่ถึงเช้าหรอก พรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวมากมาย เพียงแค่บรรยากาศดีๆ ที่ไม่เห็นมานาน ก็ไม่อาจเปลี่ยนหัวใจฉันได้ มาหมุนตามโลก แต่ใจมันกลับหมุนรอบเธอ ตรงนี้มันไม่มีความหมาย มาเข้าสังคมเพียงรอนาทีที่เลิกรา คิดถึงเธอทั้งใจ เมื่อหนีไม่ได้ จำเป็นต้องมาเข้าสังคม เธอนั้นคงเข้าใจ วันนี้เพิ่งเริ่ม ต้องหมุนตามโลก เมื่อหนีไม่ได้ ตรงนี้ไม่มีค่า ไม่มีความหมายใด ในใจดวงนี้มีแค่เธอ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เข้าสังคม ศิลปิน: Bodyslam เนื้อร้อง: จารุพันธ์ ศรีม่วงกลาง,เหนือวงศ์ทำนอง: โอม เปล่งขำเรียบเรียง: bodyslam,วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์,พชร รัตนอรุณสังกัดค่าย: genie records

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/02/bodyslam-kao-sung-kom.html