ChordKub.

คอร์ดเพลง วิมาน : บอล เชิญยิ้ม Feat. PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)วิมาน : บอล เชิญยิ้ม Feat. PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)
คอร์ดเพลง วิมาน : บอล เชิญยิ้ม Feat. PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)


 • Em | Em |
 • Bm | Bm |
 • Em | Em |
 • Bm | Bm |
 • Em | Em |
 • Bm | Bm |
 • Em | Em |
 • Bm | Bm |
 •  โชEmคชะตาอาจะซ่อนเวลา
 •  ของเDธอที่มีค่าไป
 •  วาEmสนาไม่ย้อนขึ้นมา
 •  หากDวันนี้ไม่ตั้งใจ
 •  ชีAmวิตเธอลิขิตเอง ฉันจะร่วมบรรเลง
 •  และสBmร้างมันไปพร้อมกัน
 •  Amม่ต้องโทษสิ่งใด จับมือฉันและก้าวให้ไกล
 •  เตรียมDตัวกระโดดเอาไว้..   B
 •  จะพาเธอลEmอยขึ้นมาจากดิน
 •  พาเธอโบยพาเธอบินขึ้นไBmป..ในอากาศ
 •  จะพาเธอลAmอยขึ้นลับขอบฟ้า
 •  พาเธอโหย พาเธอหาวิมBmาน..บนสวรรค์
 •  จะพาเธอลEmอยขึ้นมาจากดิน
 •  พาเธอโบย พาเธอบินขึ้นไBmป..บนดวงจันทร์
 •  จะพาเธอลAmอยข้ามไปด้วยกัน
 •  ที่ฝั่งโน้น ที่ฝั่งฝันวิมBmาน.. ของเรา..
 • Em | Em |
 • Bm | Bm |
 • Em | Em |
 • Bm | Bm |
 •  Emรี่ยวแรงพอให้สานไฟต่อ
 •  อย่ายDอมแม้ต้องเริ่มใหม่
 •  Emม่มีว่าสมบูรณ์
 •  ในปลายทDางที่ไร้ซึ่งเธอ
 • * | ** |
 •  วาดEmฝันป็นดังวิมาน
 •  อยากสุขให้เหมือนกับนิพพาน
 •  แม้Bmมืดยิ่งกว่ายามวิกาล
 •  ถ้าทำได้จริงไม่ต้องอิงนิทาน
 •  ขอเAmพียงมีใจแล้วไปต่อ ไม่สนคำใครให้ใจฝ่อ
 •  วิมBmานหลังใหญ่ใช้ใจก่อ งดงามขึ้นได้ใช้ใจจ่อ
 •  วิมEmานไม่ได้อยู่บนฟ้า
 •  มันอาจจะเป็นเพียงห้องที่สองเราเช่า
 •  วิมานจBmริงไม่รู้ว่าอยู่ไหน
 •  แต่วิมานใจของข้านั้นคือเจ้า
 •  บ้างก็Amว่าอยู่ที่อวกาศ บ้างก็ว่ามันเป็นสิ่งประหลาด
 •  เธอลBmองชี้ที่หน้าผาก
 •  เพราะวิมาจริงอยู่ในนั้นต่างหาก
 • ** |
 • Em | Em |
 • Bm | Bm |
 • Em | Em |
 • Bm | Bm |


เนื้อเพลง วิมาน บอล เชิญยิ้ม Feat. PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)โชคชะตาอาจะซ่อนเวลา ของเธอที่มีค่าไป วาสนาไม่ย้อนขึ้นมา หากวันนี้ไม่ตั้งใจ ชีวิตเธอลิขิตเอง ฉันจะร่วมบรรเลง และสร้างมันไปพร้อมกัน ไม่ต้องโทษสิ่งใด จับมือฉันและก้าวให้ไกล เตรียมตัวกระโดดเอาไว้ จะพาเธอลอยขึ้นมาจากดิน พาเธอโบยพาเธอบินขึ้นไปในอากาศ จะพาเธอลอยขึ้นลับขอบฟ้า พาเธอโหย พาเธอหาวิมานบนสวรรค์ จะพาเธอลอยขึ้นมาจากดิน พาเธอโบย พาเธอบินขึ้นไปบนดวงจันทร์ จะพาเธอลอยข้ามไปด้วยกัน ที่ฝั่งโน้น ที่ฝั่งฝันวิมาน ของเรา เรี่ยวแรงพอให้สานไฟต่อ อย่ายอมแม้ต้องเริ่มใหม่ ไม่มีว่าสมบูรณ์ ในปลายทางที่ไร้ซึ่งเธอ วาดฝันป็นดังวิมาน อยากสุขให้เหมือนกับนิพพาน แม้มืดยิ่งกว่ายามวิกาล ถ้าทำได้จริงไม่ต้องอิงนิทาน ขอเพียงมีใจแล้วไปต่อ ไม่สนคำใครให้ใจฝ่อ วิมานหลังใหญ่ใช้ใจก่อ งดงามขึ้นได้ใช้ใจจ่อ วิมานไม่ได้อยู่บนฟ้า มันอาจจะเป็นเพียงห้องที่สองเราเช่า วิมานจริงไม่รู้ว่าอยู่ไหน แต่วิมานใจของข้านั้นคือเจ้า บ้างก็ว่าอยู่ที่อวกาศ บ้างก็ว่ามันเป็นสิ่งประหลาด เธอลองชี้ที่หน้าผาก เพราะวิมาจริงอยู่ในนั้นต่างหาก

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: วิมาน ศิลปิน: บอล เชิญยิ้ม,ปู่จ๋าน ลองไมค์

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/02/ball-pmc-we-mon.html