ChordKub.

คอร์ดเพลง เหมือนผักเหมือนปลา : L.กฮ. TMG Recordเหมือนผักเหมือนปลา : L.กฮ. TMG Record
คอร์ดเพลง เหมือนผักเหมือนปลา : L.กฮ. TMG Record


 • Em | D |
 • C | B |
 • Em | D |
 • C | B |
 • Em | D |
 • C | B |
 • Em | D |
 • C | B |
 •  บอEmกว่ารักกับฉัน
 •  แต่ทำDกันเหมือนผักเหมือนปลา
 •  เธDอรักฉันมากกว่า มากกBmว่าอะEmไร
 •  เธอบBmอกทำไม Em
 •  Emนเจ้าชู้อย่างนี้..
 •  หน่วยก้านDดี แต่ไม่มีหัวใจ..
 •  Dบกันไม่เท่าไร ก็เปBmลี่ยนไปเEmลย
 •  เธอเปBmลี่ยนไปเEmลย
 •  หัGวใจไหวหDวั่น เจอกันแค่ตอGนเธอเหงา
 •  น้ำตาเช็ดเDข่า ปวดร้าว เศร้าใGจกลับมา
 •  แค่เพียงข้ามDคืน เธอคง..ไม่Gจำหรอกหนา
 •  พอตื่นลืมตาขึ้นAmมา พอตื่นลืมตาขึ้นAmมา
 •  ก็คงจะไม่ได้เBจอ..
 •  ยัEmงไม่ทันเท่าไร ให้ใDจเธอไปหมดเลย
 •  ยัCงไม่ทันเฉลย เธอนั้Bนก็เปลี่ยนไป
 •  ยัEmงไม่ทันข้ามวัน ฉันยัDงทำใจไม่ได้
 •  เธCออย่าเพิ่งใจร้ายกับB  |  Bฉัน..
 •  ยัEmงไม่ทันเท่าไร ให้ใDจเธอไปหมดเลย
 •  ยัCงไม่ทันเฉลย เธอนั้Bนก็เปลี่ยนไป
 •  ยัEmงไม่ทันข้ามวัน ฉันยัDงทำใจไม่ได้
 •  เธCออย่าเพิ่งใจร้ายกับB  |  Bฉัน..
 •  อย่าทำกับเหมือนผักเหมือนปลา
 • Em | Em |
 • Em | Em |
 • D | D |
 • G | G |
 • D | D |
 • G | G |
 • Am | Am |
 • B | B |
 • Em | Em |
 • Em | Em |
 • * | ** | *** |


เนื้อเพลง เหมือนผักเหมือนปลา L.กฮ. TMGบอกว่ารักกับฉัน แต่ทำกันเหมือนผักเหมือนปลา เธอรักฉันมากกว่า มากกว่าอะไร เธอบอกทำไม คนเจ้าชู้อย่างนี้ หน่วยก้านดี แต่ไม่มีหัวใจ คบกันไม่เท่าไร ก็เปลี่ยนไปเลย เธอเปลี่ยนไปเลย หัวใจไหวหวั่น เจอกันแค่ตอนเธอเหงา น้ำตาเช็ดเข่า ปวดร้าว เศร้าใจกลับมา แค่เพียงข้ามคืน เธอคงไม่จำหรอกหนา พอตื่นลืมตาขึ้นมา พอตื่นลืมตาขึ้นมา ก็คงจะไม่ได้เจอ ยังไม่ทันเท่าไร ให้ใจเธอไปหมดเลย ยังไม่ทันเฉลย เธอนั้นก็เปลี่ยนไป ยังไม่ทันข้ามวัน ฉันยังทำใจไม่ได้ เธออย่าเพิ่งใจร้ายกับฉัน ยังไม่ทันเท่าไร ให้ใจเธอไปหมดเลย ยังไม่ทันเฉลย เธอนั้นก็เปลี่ยนไป ยังไม่ทันข้ามวัน ฉันยังทำใจไม่ได้ เธออย่าเพิ่งใจร้ายกับฉัน อย่าทำกับเหมือนผักเหมือนปลา

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เหมือนผักเหมือนปลา ศิลปิน: L.กฮ. เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรีสกล สมทรงเรียบเรียง: L.กฮ.สังกัดค่าย: TMG Record

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2019/04/muan-pak-muan-pla.html