ChordKub.

คอร์ดเพลง ตับไตใต้พุง : L.กฮ. X ปู่จ๋าน ลองไมค์ (PMC)ตับไตใต้พุง : L.กฮ. X ปู่จ๋าน ลองไมค์ (PMC)
คอร์ดเพลง ตับไตใต้พุง : L.กฮ. X ปู่จ๋าน ลองไมค์ (PMC)


 • F | C |
 • Dm | A# |
 • F | C |
 • Dm | A# |
 • F | C |
 • Dm | A# |
 • F | C |
 • Dm | A# |
 •   F  คนจะเจ้าCชู้ ต้องดูที่อะDmไร
 •     คนจะหลายA#ใจ ต้องดูอะไรบ้างหนา
 •   F  ดูที่รอยCยิ้ม หรือดูที่ใบหDmน้า
 •     ดูที่ดวงA#ตา หรือดูที่อะไร
 •   F  ดูที่คำหวาCนมากมายเป็นก่ายกDmอง
 •     ดูที่อ้วนผA#อม สูงต่ำดำขาว
 •   F  ดูที่กางเCกง หรือดูที่รองเDmท้า
 •     ดูที่กระเA#ป๋า หรือดูที่อะไร
 •   F  คนที่เสริมหน้าอกมา คนที่ฉีดผิวCมา
 •     คนที่เพิ่งทำดั้ง คนที่เพิ่งดึงหDmน้า
 •     หรือA#ว่าแม่ค้าออนไลน์
 •   F  คนที่มีเงินเป็นล้าน คนที่กินข้าวแCกง
 •     คนที่ชอบพูดหนักหนา ว่าฉันนั้นรัDmกแฟน
 •     คนเหล่าA#นี้จะเชื่อใจได้ใช่ไหม
 • F | C |
 • Dm | A# |
 • * | ** |
 •  ถ้าFรักเป็นดั่งอากาศ ธาตุ
 •  ก็ไม่สCามารถสัมผัสด้วยมือเปล่า
 •  ถ้าDmรักเป็นแค่ลมปาก
 •  ฉันก็ไม่อยA#ากฟังคำที่เธอกล่าว
 •  ถ้ารัFกกันที่จิตใจ
 •  เธอจะรักฉันไCหม ฉันมีแค่ตัวเปล่า
 •  ก่อนDmจะบอกรักออกมา
 •  ถามใจตนA#ว่าคำนี้มันชัวร์เปล่า
 •  รักFกันรักที่อะไร รักที่ตับไCตหรือว่าใต้พุง
 •  รักDmที่รสรูปกลิ่นสี
 •  แบรนด์เนมที่Cมี หรือว่าน้ำปรุง
 •  รักFที่โฉนดที่ดิน หรือว่าเพชรCนิลใส่เป็นกระบุง
 •  หรือว่าลมปDmากที่พ่นออกมา
 •  จับใจความได้A#ว่า อ่ะผมรักคุง
 •  ถ้า Fรอ อะ กอ แล้ว รัก แสดงว่าCคุณสะกดไม่เป็น
 •  เพราะ Dmร ไม้หัน ก็ รัก
 •  อันนี้สิCถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
 •  จะเขีFยนจะพูดยังไง ขอบอกเอาไCว้ไม่ใช่ประเด็น
 •  เพราะรักของDmฉันคือทำดีต่อกัน
 •  ในทุก ๆ วัCนที่อยู่ที่เป็น
 • ** | ** |
 • F | C | Dm | A# | ( ( x2 ) ) | A# |


เนื้อเพลง ตับไตใต้พุง L.กฮ. X ปู่จ๋าน ลองไมค์ (PMC)คนจะเจ้าชู้ ต้องดูที่อะไร คนจะหลายใจ ต้องดูอะไรบ้างหนา ดูที่รอยยิ้ม หรือดูที่ใบหน้า ดูที่ดวงตา หรือดูที่อะไร ดูที่คำหวานมากมายเป็นก่ายกอง ดูที่อ้วนผอม สูงต่ำดำขาว ดูที่กางเกง หรือดูที่รองเท้า ดูที่กระเป๋า หรือดูที่อะไร คนที่เสริมหน้าอกมา คนที่ฉีดผิวมา คนที่เพิ่งทำดั้ง คนที่เพิ่งดึงหน้า หรือว่าแม่ค้าออนไลน์ คนที่มีเงินเป็นล้าน คนที่กินข้าวแกง คนที่ชอบพูดหนักหนา ว่าฉันนั้นรักแฟน คนเหล่านี้จะเชื่อใจได้ใช่ไหม ถ้ารักเป็นดั่งอากาศ ธาตุ ก็ไม่สามารถสัมผัสด้วยมือเปล่า ถ้ารักเป็นแค่ลมปาก ฉันก็ไม่อยากฟังคำที่เธอกล่าว ถ้ารักกันที่จิตใจ เธอจะรักฉันไหม ฉันมีแค่ตัวเปล่า ก่อนจะบอกรักออกมา ถามใจตนว่าคำนี้มันชัวร์เปล่า รักกันรักที่อะไร รักที่ตับไตหรือว่าใต้พุง รักที่รสรูปกลิ่นสี แบรนด์เนมที่มี หรือว่าน้ำปรุง รักที่โฉนดที่ดิน หรือว่าเพชรนิลใส่เป็นกระบุง หรือว่าลมปากที่พ่นออกมา จับใจความได้ว่า อ่ะผมรักคุง ถ้า รอ อะ กอ แล้ว รัก แสดงว่าคุณสะกดไม่เป็น เพราะ ร ไม้หัน ก็ รัก อันนี้สิถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ จะเขียนจะพูดยังไง ขอบอกเอาไว้ไม่ใช่ประเด็น เพราะรักของฉันคือทำดีต่อกัน ในทุกๆวันที่อยู่ที่เป็น

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ตับไตใต้พุง ศิลปิน: ปู่จ๋าน ลองไมค์,L.กฮ. เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรีสกล สมทรง, ปู่จ๋าน ลองไมค์เรียบเรียง: L.กฮ.สังกัดค่าย: TMG Record

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2020/12/tub-tai-sai-poong.html