ChordKub.

คอร์ดเพลง เพ้อ : บิ๊ก สุรินทร์ x เล็ก สเร็น feat. จิ๋ว สกุณชัยเพ้อ : บิ๊ก สุรินทร์ x เล็ก สเร็น feat. จิ๋ว สกุณชัย
คอร์ดเพลง เพ้อ : บิ๊ก สุรินทร์ x เล็ก สเร็น feat. จิ๋ว สกุณชัย


 • C | Am |
 • C | Am G |
 • Am | Em |
 • F G | C |
 •  วัCนเวลาผ่านเลย
 •  ผ่านพ้นเรื่องรAmาวที่เคยพบพา
 •  ความCรักที่เคยมีมา
 •  ถูกวันเวAmลากลืนกินหาGยไป
 •  ตั้งแต่เAmธอทิ้ง ก็ไม่เEmคยมีใคร
 •  ยัFงคงเก็บรักไGว้อยู่ในใจเรื่Cอยมา
 •  ฉัCนเข้าใจเธอดี
 •  กับสิ่งที่เAmธอนั้นทำลงไป
 •  เธอเลืCอกถูกแล้วใช่ไหม
 •  กับคนคนใAmหม่ที่เดินเข้Gามา
 •  แม้หัวใAmจ..จะปวดร้าว
 •  แม้น้ำEmตา..จะร่วงหล่น
 •  Fม้จะต้องฝืนGยิ้มตอนเธอบอกCลา
 •  ฉัFนยังรอเธออยู่ อยากให้Emรู้ว่ารอ
 •  ฉัFนนั้นอยากขอ..ความเมตGตาจากเCธอ
 •  แต่เAmป็นไปไม่ได้ ฉันเข้าEmใจตัวเธอ
 •  ฉัFนคงได้แต่เGพ้อถึงเธอผู้เCดียว
 • C | Am |
 • Em | F G | C |
 • F | Em |
 • F | G C |
 • Am | Em |
 • F G | C |
 • * | ** |
 • D |
 •  ตะGวันจะเลือนลับ
 •  ความทรงF#mจำไม่เคยจาง
 •  รอนแGรมเดินทาง เหินห่Aางร้างไDกล
 •  แต่กลับBmจำฝังจิต
 •  รักไม่F#mคิดจะเปลี่ยนใจ
 •  ทั้งที่เGธอทิ้งร้างห่างไกล
 •  กับคนใหAม่ที่ใช่กDว่า
 •  ฉัGนยังรอเธออยู่ อยากให้F#mรู้ว่ารอ
 •  ฉัGนนั้นอยากขอ..ความเมตAตาจากเDธอ
 •  แต่เBmป็นไปไม่ได้ ฉันเข้าF#mใจตัวเธอ
 •  ฉัGนคงได้แต่เAพ้อ..ถึงเธอDผู้เดียว
 •  ฉัGนคงได้แต่เAพ้อ.. ถึงเธอผู้เดียว
 • D | D |
 • D |


เนื้อเพลง เพ้อ บิ๊ก สุรินทร์ x เล็ก สเร็น feat. จิ๋ว สกุณชัยวันเวลาผ่านเลย ผ่านพ้นเรื่องราวที่เคยพบพา ความรักที่เคยมีมา ถูกวันเวลากลืนกินหายไป ตั้งแต่เธอทิ้ง ก็ไม่เคยมีใคร ยังคงเก็บรักไว้อยู่ในใจเรื่อยมา ฉันเข้าใจเธอดี กับสิ่งที่เธอนั้นทำลงไป เธอเลือกถูกแล้วใช่ไหม กับคนคนใหม่ที่เดินเข้ามา แม้หัวใจจะปวดร้าว แม้น้ำตาจะร่วงหล่น แม้จะต้องฝืนยิ้มตอนเธอบอกลา ฉันยังรอเธออยู่ อยากให้รู้ว่ารอ ฉันนั้นอยากขอความเมตตาจากเธอ แต่เป็นไปไม่ได้ ฉันเข้าใจตัวเธอ ฉันคงได้แต่เพ้อถึงเธอผู้เดียว ตะวันจะเลือนลับ ความทรงจำไม่เคยจาง รอนแรมเดินทาง เหินห่างร้างไกล แต่กลับจำฝังจิต รักไม่คิดจะเปลี่ยนใจ ทั้งที่เธอทิ้งร้างห่างไกล กับคนใหม่ที่ใช่กว่า ฉันยังรอเธออยู่ อยากให้รู้ว่ารอ ฉันนั้นอยากขอความเมตตาจากเธอ แต่เป็นไปไม่ได้ ฉันเข้าใจตัวเธอ ฉันคงได้แต่เพ้อถึงเธอผู้เดียว ฉันคงได้แต่เพ้อ ถึงเธอผู้เดียว

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เพ้อ ศิลปิน: บิ๊ก สุรินทร์,จิ๋ว สกุณชัย เนื้อร้อง/ทำนอง: บิ๊ก สุรินทร์เรียบเรียง: BirDGuitarBLUe

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/02/big-per.html