ChordKub.

คอร์ดเพลง คืนข้างแรม : Bedroom Audioคืนข้างแรม : Bedroom Audio
คอร์ดเพลง คืนข้างแรม : Bedroom Audio


 •  เหนื่อยจะหGวังให้ใครเข้าใจ
 •  ที่ผ่านเข้าD/F#มา ก็พังหัวใจ..ทุกคEm|Cราว..
 •  สุขไม่นGานก็ลาลับไป
 •  เจ็บและD/F#ช้ำประจำข้างใน..เหมือนเEm|Cก่า..
 •  ไม่มีที่Emพักใจให้ฉันวันอ่อนแDรง
 •  ในคืนหม่นเดือนหมดแEmสง รอนแรมมืดบอดไD
 •  โต้ลมโดดเดี่ยวเหน็บหEmนาว
 •  แดดแรงเจ็บแสบแผดเDผา  ข้างกายไร้เCงาผู้ใด
 •  เพิ่งเข้าใGจเมื่อเธอเข้ามา
 •  ช่วงเวD/F#ลาที่พาหัวใจ..ไหวEm|Cอ่อน..
 •  สุขประGจำอยู่ในหัวใจ
 •  จะเจ็บจะD/F#ช้ำไม่นานเท่าไร ลาจEm|Cาก..
 •  เธอเป็นที่Emพักกายให้ฉันวันอ่อนแDรง
 •  ในคืนข้างแรมเป็นแEmสงนำทางกลางจิตใD
 •  เป็นไออุ่นในเดือนหEmนาว เป็นร่มเงาปกลมร้Dอน
 •  เธอเป็นรักเดีCยวให้ฉันกอด.. D
 •  คือบ้านให้ย้อนคืนกลับไป
 • G | D/F# |
 • Em | C |
 • G | D/F# |
 • Em | D |
 • ** |
 • G | D/F# |
 • Em | C |
 •  มาหยุดประGจำอยู่ในหัวใจ
 •  หยุดตรงD/F#นี้ อยู่เป็นรักเดียว..ใEm|Cห้ฉัน..


เนื้อเพลง คืนข้างแรม Bedroom Audioเหนื่อยจะหวังให้ใครเข้าใจ ที่ผ่านเข้ามา ก็พังหัวใจทุกคราว สุขไม่นานก็ลาลับไป เจ็บและช้ำประจำข้างในเหมือนเก่า ไม่มีที่พักใจให้ฉันวันอ่อนแรง ในคืนหม่นเดือนหมดแสง รอนแรมมืดบอดไป โต้ลมโดดเดี่ยวเหน็บหนาว แดดแรงเจ็บแสบแผดเผา ข้างกายไร้เงาผู้ใด เพิ่งเข้าใจเมื่อเธอเข้ามา ช่วงเวลาที่พาหัวใจไหวอ่อน สุขประจำอยู่ในหัวใจ จะเจ็บจะช้ำไม่นานเท่าไร ลาจาก เธอเป็นที่พักกายให้ฉันวันอ่อนแรง ในคืนข้างแรมเป็นแสงนำทางกลางจิตใจ เป็นไออุ่นในเดือนหนาว เป็นร่มเงาปกลมร้อน เธอเป็นรักเดียวให้ฉันกอด คือบ้านให้ย้อนคืนกลับไป มาหยุดประจำอยู่ในหัวใจ หยุดตรงนี้ อยู่เป็นรักเดียวให้ฉัน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: คืนข้างแรม ศิลปิน: Bedroom Audio เนื้อร้อง/ทำนอง: กวิน ศิรินาวินเรียบเรียง: Bedroom Audioสังกัดค่าย: BEC-TERO Music

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2019/03/kuen-kaang-raem.html