ChordKub.

คอร์ดเพลง ว่าว : มีนตรา อินทิราว่าว : มีนตรา อินทิรา
คอร์ดเพลง ว่าว : มีนตรา อินทิรา


 • F Em | Dm Cmaj7 |
 • F Am | G |
 •  ผิดที่CฉันไปหลงรักเEmธอ
 •  ผิดที่เAmธอมีใจให้Emฉัน
 •  ผิดที่เDmราสองคนรักAmกัน
 •  แต่เธอFนั้นยังมีเจ้าขGอง
 •  เธอคือCรักที่ลมพัดEmมา
 •  ช่วงเวAmลาแค่เพียงสั้น Em
 •  อีกไม่นDmานก็ต้องเลิกAmกัน
 •  กับความFรักที่ไม่มี..
 •  วัGนจะได้ครCอบครอง.. C7
 •  ปล่อยให้ลFอย ละ ลอย
 •  ปล่อยให้ลEmอย ให้ลอย ละ ลอย
 •  ให้ความDmรักพัดพาฉันไCmaj7
 •  ตัวฉันเDmป็นเหมือนว่าวกระดาษ
 •  ขึ้นมาAmสูงก็เลยลำบาก
 •  Cริ่มจะหนาวหัวใC7
 •  ปล่อยให้ลFอย ละ ลอย
 •  ปล่อยให้ลEmอย ให้ลอย ละ ลอย
 •  ว่าวตัวน้Dmอยจึงลอยล่องไCmaj7
 •  ตอนนี้Dmดูเหมือนมีความสุข แต่ก็Amรู้สักวันคงเจ็บ
 •  Gม่ยับยั้งชั่งใจ
 •  ก็มันรักไปแCล้ว จะให้ทำเEmช่นไร
 •  ไม่มีทางที่ย้Amอนให้ฉันกลับไปเริ่มใหC7ม่
 •  ถึงวันที่ต้องเFจ็บ ฉันต้องทนให้ไEmด้
 •  ผิดจริง ๆ ก็A#รู้แต่ไม่ยอมตัดใG
 •  ก็มันรักไปแCล้ว จะให้ทำเช่Emนไร
 •  ปล่อยไปตามหัวใAm
 •  ทั้ง ๆ ที่รู้ไม่มีจุดหมC7าย
 •  อยู่กับFรักที่เป็นดั่งความฝัน
 •  Emอคอยวันแตกสลาย
 •  เมื่อสA#ายลมหมด ฉัGนก็ตกลงมาต(CG)าย
 • C Em E7 | Am Gm C |
 • F Em | Dm G |
 • C Em E7 | Am Gm C |
 • F Em | Dm G | C C7 |
 • * | ** |
 • C Em E7 | Am Gm |
 •  ว่Cาวตัวน้Fอยที่ลอยสู่ความฝัน
 •  Emอคอยวันแตกสลาย เมื่อสA#ายลมหมด
 •  สุดท้Gายก็ตกลงมาตCาย


เนื้อเพลง ว่าว มีนตรา อินทิราผิดที่ฉันไปหลงรักเธอ ผิดที่เธอมีใจให้ฉัน ผิดที่เราสองคนรักกัน แต่เธอนั้นยังมีเจ้าของ เธอคือรักที่ลมพัดมา ช่วงเวลาแค่เพียงสั้นๆ อีกไม่นานก็ต้องเลิกกัน กับความรักที่ไม่มี วันจะได้ครอบครอง ปล่อยให้ลอย ละ ลอย ปล่อยให้ลอย ให้ลอย ละ ลอย ให้ความรักพัดพาฉันไป ตัวฉันเป็นเหมือนว่าวกระดาษ ขึ้นมาสูงก็เลยลำบาก เริ่มจะหนาวหัวใจ ปล่อยให้ลอย ละ ลอย ปล่อยให้ลอย ให้ลอย ละ ลอย ว่าวตัวน้อยจึงลอยล่องไป ตอนนี้ดูเหมือนมีความสุข แต่ก็รู้สักวันคงเจ็บ ไม่ยับยั้งชั่งใจ ก็มันรักไปแล้ว จะให้ทำเช่นไร ไม่มีทางที่ย้อนให้ฉันกลับไปเริ่มใหม่ ถึงวันที่ต้องเจ็บ ฉันต้องทนให้ได้ ผิดจริงๆก็รู้แต่ไม่ยอมตัดใจ ก็มันรักไปแล้ว จะให้ทำเช่นไร ปล่อยไปตามหัวใจ ทั้งๆที่รู้ไม่มีจุดหมาย อยู่กับรักที่เป็นดั่งความฝัน รอคอยวันแตกสลาย เมื่อสายลมหมด ฉันก็ตกลงมาตาย ว่าวตัวน้อยที่ลอยสู่ความฝัน รอคอยวันแตกสลาย เมื่อสายลมหมด สุดท้ายก็ตกลงมาตาย

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ว่าว ศิลปิน: มีนตรา อินทิรา เนื้อร้อง/ทำนอง: รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริเรียบเรียง: รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/03/meentra-wow.html