ChordKub.

คอร์ดเพลง ออกเดินทาง : วงสวัสดีออกเดินทาง : วงสวัสดี
คอร์ดเพลง ออกเดินทาง : วงสวัสดี


 • D | D |
 • G | G |
 • D | D |
 • G | G |
 • D | D |
 • G | G |
 •  หากเหนื่อยใDจก็เดินหนีไป
 •  ให้ไกลF#mผู้คนที่วุ่นวาย
 •  หากเหนื่อยกBmายก็ลองพักลง
 •  ตรงที่F#mใจมันผ่อนคลาย
 •  หากวันGนี้ชีวิตที่ฝัน..
 •  มันF#mยังไม่เป็นดังใจ
 •  ไม่เป็นไGร ค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งAนี้
 •  ออกเดินทDางไปบนถนน
 •  หาตัวF#mตนที่เรามี
 •  ว่าวันBmนี้ชีวิตที่มี
 •  มันมีความF#mสุขอยู่จริงไหม
 •  สิ่งที่ใGจเราไขว่คว้า ได้F#mมาเพราะถูกใจ
 •  หรือเพียงหEmวังให้ใครต่อใครเขาถูกใA
 •  ทิ้งมันBmไปก่อน..
 •  ตอนที่F#mใจหวัง..
 •  ในบางคGรั้งความคาดหAวัง
 •  ก็ทำให้เรDานั้นทุกข์ใจ
 •  ว่างมันไBmปก่อน..
 •  ตอนที่F#mใจทุกข์..
 •  สุขที่แGท้อาจไม่มีแม้สิ่งใAด..
 •  เปิดเพลงเบา Bmๆ แล้วขับรถไป
 •  ไปตามเส้นทF#mางที่ใจฝันใฝ่
 •  Bmม่ ต้องรีบ ต้องร้อน
 •  ผ่อนคลายไปตF#mามสายลมที่มันพัดผ่าน
 •  Bmก็บความสุขเล็ก ๆ
 •  จากธรรมF#mชาติข้างทาง
 •  ในตอนที่รGถแล่นผ่าน
 •  ปล่อยวEmางความวุ่นวายที่ผ่านAมา
 •  ปล่อยให้แดดยามเBmช้ากระทบม่านตา
 •  ที่ผ่านเข้าF#mมาจากตรงหน้าต่าง
 •  ทำBmให้ได้เรียนรู้
 •  ว่าชีวิตเF#mรายังคงมีเช้าวันใหม่
 •  จิBmบกาแฟเบา ๆ ให้หยดน้ำค้F#mาง
 •  ชโลมหัวใจ..ที่เหนื่Gอยล้า..
 •  ปล่อยใEmจไปกับเสียงเพAลง..
 •  และธรรมชาติของเช้าวันใหDม่..
 • D | D |
 • G | G |
 • D | D |
 • G | G |
 • D | D |
 • G | G |
 • * | ** | *** |
 • D | D | G | G | ( x4 ) 
 • D |


เนื้อเพลง ออกเดินทาง วงสวัสดีหากเหนื่อยใจก็เดินหนีไป ให้ไกลผู้คนที่วุ่นวาย หากเหนื่อยกายก็ลองพักลง ตรงที่ใจมันผ่อนคลาย หากวันนี้ชีวิตที่ฝัน มันยังไม่เป็นดังใจ ไม่เป็นไร ค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้ ออกเดินทางไปบนถนน หาตัวตนที่เรามี ว่าวันนี้ชีวิตที่มี มันมีความสุขอยู่จริงไหม สิ่งที่ใจเราไขว่คว้า ได้มาเพราะถูกใจ หรือเพียงหวังให้ใครต่อใครเขาถูกใจ ทิ้งมันไปก่อน ตอนที่ใจหวัง ในบางครั้งความคาดหวัง ก็ทำให้เรานั้นทุกข์ใจ ว่างมันไปก่อน ตอนที่ใจทุกข์ สุขที่แท้อาจไม่มีแม้สิ่งใด เปิดเพลงเบาๆแล้วขับรถไป ไปตามเส้นทางที่ใจฝันใฝ่ ไม่ ต้องรีบ ต้องร้อน ผ่อนคลายไปตามสายลมที่มันพัดผ่าน เก็บความสุขเล็กๆ จากธรรมชาติข้างทาง ในตอนที่รถแล่นผ่าน ปล่อยวางความวุ่นวายที่ผ่านมา ปล่อยให้แดดยามเช้ากระทบม่านตา ที่ผ่านเข้ามาจากตรงหน้าต่าง ทำให้ได้เรียนรู้ ว่าชีวิตเรายังคงมีเช้าวันใหม่ จิบกาแฟเบาๆให้หยดน้ำค้าง ชโลมหัวใจที่เหนื่อยล้า ปล่อยใจไปกับเสียงเพลง และธรรมชาติของเช้าวันใหม่

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ออกเดินทาง ศิลปิน: วงสวัสดี เนื้อร้อง/ทำนอง: นฤเบศ สังข์จันทร์ (เบศ วงสวัสดี)เรียบเรียง: นครินทร์ เพชรรักษ์ (โด้ วงสวัสดี)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/03/wsvd-orc-dern-tung.html