ChordKub.

คอร์ดเพลง คิดถึงบ้าน : ไข่ มาลีฮวนน่า x เบศ วงสวัสดี x ลานนา คัมมินส์คิดถึงบ้าน : ไข่ มาลีฮวนน่า x เบศ วงสวัสดี x ลานนา คัมมินส์
คอร์ดเพลง คิดถึงบ้าน : ไข่ มาลีฮวนน่า x เบศ วงสวัสดี x ลานนา คัมมินส์


 • F | Em |
 • F | Em |
 • Dm G | C |
 •  มอCงดูดวงดาว
 •  ก็คงเป็นดG/Bาวดวงเดียวกัน
 •  มอFงดูดวงจันทร์
 •  ก็เหมือนกับจัCนทร์ที่บ้านเรา
 •  ยาFมนี้ฉันเหงา.G.
 •  คิดถึงบ้าCG
 •  มอCงดูท้องฟ้า
 •  ก็ยังเป็นG/Bฟ้าผืนเดียวกัน
 •  มอFงดวงตะวัน
 •  ก็ยังส่องแCสงไปบ้านฉัน
 •  ยาFมฟ้ามืดคล้ำ.G.
 •  คิดถึงบ้Fาน..G
 •  Cยู่ในเมืองกรุง
 •  ก็คงวุ่นวG/Bายและวกวน
 •  มีFแต่ผู้คนก็เหมือนกับCคนไม่รู้จักกัน
 •  ชีFวิตผกผัน.. Gคิดถึงบ้าCG
 •  มอCงไปทางใด
 •  ก็มีแต่G/Bตึกสูงสวยงาม
 •  Fต่ใจคนไม่งาม
 •  เหมือนกับCคนที่บ้านเรา
 •  ยาFมนี้ฉันเหงา.. G(คิดถึงCบ้าน)
 • G# | A# |
 • G | G |
 • Dm | G |
 • Dm | G |
 • Dm | G |
 • Dm | C |
 • G |
 • ** | * | * |
 •  คิดถึงบ้าCGน..
 •  คิดถึงบ้าCน..


เนื้อเพลง คิดถึงบ้าน ไข่ มาลีฮวนน่า x เบศ วงสวัสดี x ลานนา คัมมินส์มองดูดวงดาว ก็คงเป็นดาวดวงเดียวกัน มองดูดวงจันทร์ ก็เหมือนกับจันทร์ที่บ้านเรา ยามนี้ฉันเหงา คิดถึงบ้าน มองดูท้องฟ้า ก็ยังเป็นฟ้าผืนเดียวกัน มองดวงตะวัน ก็ยังส่องแสงไปบ้านฉัน ยามฟ้ามืดคล้ำ คิดถึงบ้าน อยู่ในเมืองกรุง ก็คงวุ่นวายและวกวน มีแต่ผู้คนก็เหมือนกับคนไม่รู้จักกัน ชีวิตผกผัน คิดถึงบ้าน มองไปทางใด ก็มีแต่ตึกสูงสวยงาม แต่ใจคนไม่งาม เหมือนกับคนที่บ้านเรา ยามนี้ฉันเหงา คิดถึงบ้าน คิดถึงบ้าน คิดถึงบ้าน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: คิดถึงบ้าน ศิลปิน: มาลีฮวนน่า,ลานนา คัมมินส์,วงสวัสดี เนื้อร้อง/ทำนอง: สมหวัง อนุศักดิ์เสถียรเรียบเรียง: ธงชัย ถาวรโชติ

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/12/maleehuanna-kid-tuen-baan.html