ChordKub.

คอร์ดเพลง หัวใจนักสู้ : บ่าววีหัวใจนักสู้ : บ่าววี
คอร์ดเพลง หัวใจนักสู้ : บ่าววี


 • Em | C |
 • D | Em |
 •  หากว่าเEmรายังมีชีวิตในตอนนี้
 •  หากว่าเDรามีลมหายอย่าสิ้นหวัง
 •  หากว่าเCรายังมีพลังอย่าหยุดยั้ง
 •  ก้าวเDดิน.. ต่อEmไป..
 •  หนึ่งชีEmวิตที่เราต้องเจอความพ่ายแพ้
 •  มีกี่คDรั้งที่คิดว่าเราสู้ไม่ไหว
 •  แต่สุดท้Cายพวกเราก็ต้องเดินต่อไป
 •  จะหนักแค่ไDหน ขอให้ตั้งใจสู้กับEmมัน..
 •  หากคุณCล้มก็ขอให้คุณลุกขึ้นDยืน
 •  อาจจะBmฝืน แต่ต้องสู้เพื่อความEmฝัน
 •  ต้องอด ต้องAmทน เพื่อคนที่รออยู่ข้างหลัง
 •  เจ็บกี่คDรั้ง ก็ขอทำมันให้Emชิน
 •  ถ้าหากCท้อก็ขอให้มองไปข้างหDน้า
 •  แล้วก้าวEmขาเดินต่อไปอย่าไหวหEmวั่น
 •  วันพรุ่งAmนี้ทุกคนนั้นมีเท่า ๆ กัน
 •  สู้ด้วยใDจ สู้มัน.. ให้ถึงเส้นEmชัย
 • Am | D |
 • Bm | Em |
 • Am | B7 |
 • Em | Em |
 • C | D |
 • Bm |
 • Em |
 • Am | B7 |
 • Em | Em |
 •  ถึงจะCล้มสักกี่คDรั้ง จะผิดหBmวังสักกี่Emหน
 •  มีปัญCหามากมาย..วุ่นวDาย ที่เราต้องเEmจอ
 •  สู้ด้วยแCรงใจที่Dมี ทุกวันBmมีความหวังเสEmมอ
 •  ด้วยหัวใCจที่แข็งแรง ที่พร้อมจะเจอ..ทุกปัญDหา..
 • * | ** |
 •  สู้ด้วยCใจ สู้Dมัน.. ให้ถึงเส้นEmชัย
 •  สู้ด้วยCใจ สู้Dมัน.. ให้ถึงเส้นEmชัย


เนื้อเพลง หัวใจนักสู้ บ่าววีหากว่าเรายังมีชีวิตในตอนนี้ หากว่าเรามีลมหายอย่าสิ้นหวัง หากว่าเรายังมีพลังอย่าหยุดยั้ง ก้าวเดิน ต่อไป หนึ่งชีวิตที่เราต้องเจอความพ่ายแพ้ มีกี่ครั้งที่คิดว่าเราสู้ไม่ไหว แต่สุดท้ายพวกเราก็ต้องเดินต่อไป จะหนักแค่ไหน ขอให้ตั้งใจสู้กับมัน หากคุณล้มก็ขอให้คุณลุกขึ้นยืน อาจจะฝืน แต่ต้องสู้เพื่อความฝัน ต้องอด ต้องทน เพื่อคนที่รออยู่ข้างหลัง เจ็บกี่ครั้ง ก็ขอทำมันให้ชิน ถ้าหากท้อก็ขอให้มองไปข้างหน้า แล้วก้าวขาเดินต่อไปอย่าไหวหวั่น วันพรุ่งนี้ทุกคนนั้นมีเท่าๆกัน สู้ด้วยใจ สู้มัน ให้ถึงเส้นชัย ถึงจะล้มสักกี่ครั้ง จะผิดหวังสักกี่หน มีปัญหามากมายวุ่นวาย ที่เราต้องเจอ สู้ด้วยแรงใจที่มี ทุกวันมีความหวังเสมอ ด้วยหัวใจที่แข็งแรง ที่พร้อมจะเจอทุกปัญหา สู้ด้วยใจ สู้มัน ให้ถึงเส้นชัย สู้ด้วยใจ สู้มัน ให้ถึงเส้นชัย

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: หัวใจนักสู้ ศิลปิน: บ่าววี เนื้อร้อง/ทำนอง: ตี๋ ณัฐนพ ซื่อไพบูลย์เรียบเรียง: ป๋อง อัครินทร์ เกตุมณี

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2022/08/baowee-hua-jai-nug-soo.html