ChordKub.

คอร์ดเพลง คนไกลที่ห่วงใยเธอ : บ่าววีคนไกลที่ห่วงใยเธอ : บ่าววี
คอร์ดเพลง คนไกลที่ห่วงใยเธอ : บ่าววี


 • F#m E | F#m |
 • Bm E | A |
 • C#m | F#m |
 • Bm C#m | F#m |
 •  จากกันไF#mกล หัวใEจยังห่วงใยF#mเธอ
 •  รักเF#mสมอ รักเEธอมิมีเสื่อมคAลาย
 •  จากคนC#mรัก..ที่เคยฟูมฟักด้วF#mยใจ
 •  วันนี้จาBmกไกล หัวใEจห่วงหาอF#mาทร
 •  คำF#m..สัญEญาที่เคยใF#mห้ไว้
 •  สองหัF#mวใจ.. ซึ่งเEรามีกันและAกัน
 •  ด้วยความC#mรัก ศรัทธา และความผูกF#mพัน
 •  สองเราBmนั้น..รักEกัน รักนั้นมั่F#mนคง
 •  จาDก..คนไEกลที่ห่วงใAยเธอ..  F#m
 •  รักเธอเสBmมอ รักเEธอไม่เคยแปรAผัน
 •  เธอคนF#mนี้..คนเดียวให้ความสำBmคัญ
 •  คือเธอเท่าC#mนั้น.. ที่ฉันรักอย่างจริF#mงใจ
 • F#m E | F#m |
 • Bm E | A |
 • C#m | F#m |
 • Bm C#m | F#m |
 •  สุดปลายF#mฟ้า.. EฉันยังมองหF#mาเธอ
 •  หลับตายังเF#mจอ.. ภาพเEธอที่อยู่ในAฝัน
 •  คำสัญC#mญา.. จากคนไกลที่มีใF#mห้กัน
 •  ความรักผูกBmพัน.. รักเธEอรักฉันยั่F#mงยืน
 • ** |
 •  เพียงเธอเท่าC#mนั้น.. จากฉันคนที่ห่าF#mงไกล
 • Bm C#m | F#m |


เนื้อเพลง คนไกลที่ห่วงใยเธอ บ่าววี อาร์สยามจากกันไกล หัวใจยังห่วงใยเธอ รักเสมอ รักเธอมิมีเสื่อมคลาย จากคนรักที่เคยฟูมฟักด้วยใจ วันนี้จากไกล หัวใจห่วงหาอาทร คำสัญญาที่เคยให้ไว้ สองหัวใจ ซึ่งเรามีกันและกัน ด้วยความรัก ศรัทธา และความผูกพัน สองเรานั้นรักกัน รักนั้นมั่นคง จากคนไกลที่ห่วงใยเธอ รักเธอเสมอ รักเธอไม่เคยแปรผัน เธอคนนี้คนเดียวให้ความสำคัญ คือเธอเท่านั้น ที่ฉันรักอย่างจริงใจ สุดปลายฟ้า ฉันยังมองหาเธอ หลับตายังเจอ ภาพเธอที่อยู่ในฝัน คำสัญญา จากคนไกลที่มีให้กัน ความรักผูกพัน รักเธอรักฉันยั่งยืน เพียงเธอเท่านั้น จากฉันคนที่ห่างไกล

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: คนไกลที่ห่วงใยเธอ ศิลปิน: บ่าววี เนื้อร้อง/ทำนอง: บ่าววีเรียบเรียง: อัครินทร์ เกตุมณีสังกัดค่าย: อาร์สยาม

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2022/07/baowee-kon-glai.html