ChordKub.

คอร์ดเพลง แหลงดังดัง : บ่าววีแหลงดังดัง : บ่าววี
คอร์ดเพลง แหลงดังดัง : บ่าววี


  • D | D |
  • D | D C |
  • Dm | F |
  • C | Dm |
  • A# | F |
  • C | F | C |
  •  Dmพียงแค่คำ ๆ Fนี้
  •  พี่บ่CาวอยากแหลงดังFดัง
  •  เก็A#บไว้นาน เดี๋ยวใAmจมันพัง
  •  ให้รู้Gmมั่ง..ว่าพี่รักน้องCจ้าน
  •  อยDmากให้น้องได้Fรู้
  •  ให้Cคนเขาลือเล่าขFาน
  •  พี่บ่A#าวคนนี้..แอบมAmองมาตั้งนาน
  •  ให้ชาวGmบ้านเขาCรู้กันไปเFลย
  •  ให้เขาA#รู้กันไปเลย ให้เขาAmรู้กันทั้งบาง
  •  ว่าพี่A#รักน้องนางคนFนี้
  •  ให้เขาA#รู้กันไปเลย ให้ได้Amยินกันเสียที
  •  ว่าพี่บ่A#าวคนนี้ รักเCพียงแต่น้อง..
  •  (อยู่คนเDmดียว)
  •  Dmก็บใจไว้ไม่ไFหว
  •  หัวCใจมันเรียกร้Fอง
  •  แหA#ลงคำอื่น อาจฟังAmไม่คล่อง
  •  คำรักน้อGmงต้องแหCลงดัง F
  •  แหลงให้ดังเข้าไว้ ว่ารักน้อง 55 กรู้ววว
  • D | D |
  • D | D C |
  • Dm | Dm |
  • Dm | Dm |
  • Dm | F |
  • C | F |
  • A# | Am |
  • Gm C | F |
  • * | ** | * |
  • Dm | A#dim |
  • Dm | A#dim |
  • Dm | Dm | Dm |


เนื้อเพลง แหลงดังดัง บ่าววีเพียงแค่คำๆนี้ พี่บ่าวอยากแหลงดังดัง เก็บไว้นาน เดี๋ยวใจมันพัง ให้รู้มั่งว่าพี่รักน้องจ้าน อยากให้น้องได้รู้ ให้คนเขาลือเล่าขาน พี่บ่าวคนนี้แอบมองมาตั้งนาน ให้ชาวบ้านเขารู้กันไปเลย ให้เขารู้กันไปเลย ให้เขารู้กันทั้งบาง ว่าพี่รักน้องนางคนนี้ ให้เขารู้กันไปเลย ให้ได้ยินกันเสียที ว่าพี่บ่าวคนนี้ รักเพียงแต่น้อง อยู่คนเดียว เก็บใจไว้ไม่ไหว หัวใจมันเรียกร้อง แหลงคำอื่น อาจฟังไม่คล่อง คำรักน้องต้องแหลงดังๆ แหลงให้ดังเข้าไว้ ว่ารักน้อง 55 กรู้ววว

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: แหลงดังดัง ศิลปิน: บ่าววี เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรภวรรต คเชนทรเรียบเรียง: อัครินทร์ เกตุมณีสังกัดค่าย: Rsiam (อาร์สยาม)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2022/10/baowee-lang-dung.html