ChordKub.

คอร์ดเพลง ลูกจ้างหัวใจ : บ่าววีลูกจ้างหัวใจ : บ่าววี
คอร์ดเพลง ลูกจ้างหัวใจ : บ่าววี


 • D Bm | Em A |
 • D Bm | Em A |
 • D Bm | Em A |
 •  เธอใDช้สัญญา..มาBmซื้อใจกัน
 •  ให้คำมั่Emนรักนิรันดร์ตลอดAกาล
 •  เกี่ยวก้Dอยร้อยเป็นพยBmาน
 •  ยืนEmยันคำรักกันหนักแAน่น
 •  เลยหลงเF#mชื่อ หลวมตัBmวไป
 •  เจ็บGอก หมกใน ไร้ควาAมหวัง
 •  หลงF#mผิด เพราะBmน้ำคำ..
 •  ของGคนที่ไร้หัวใAจ..
 •  แต่เธอไม่ได้จริงใDจ เธอแค่จ้างมาBmรัก
 •  ทำให้ฉันอกGหัก เพราะสัญญารักที่เธอขAาย
 •  หลอกกันมาเป็นแDฟน แหลงให้ฉันตายBmใจ
 •  ไหนอะไGหน ที่สัญญาว่ารักAกัน
 •  จ้างฉันมาควงแDขน เดินเล่นแทนพลาง Bm
 •  หมดสัญญาจ้Gาง ทิ้งให้อ้างว้Aาง
 •  แค่ลูกจ้างหัDวใจ..  (A)
 • D Bm | Em A |
 • D Bm | Em A |
 • * | ** | ** |
 •  หมดสัญญาจ้Gาง ทิ้งให้อ้างว้Aาง
 •  แค่ลูกจ้างหัDวใจ
 • G A | D |


เนื้อเพลง ลูกจ้างหัวใจ บ่าววีเธอใช้สัญญามาซื้อใจกัน ให้คำมั่นรักนิรันดร์ตลอดกาล เกี่ยวก้อยร้อยเป็นพยาน ยืนยันคำรักกันหนักแน่น เลยหลงเชื่อ หลวมตัวไป เจ็บอก หมกใน ไร้ความหวัง หลงผิด เพราะน้ำคำ ของคนที่ไร้หัวใจ แต่เธอไม่ได้จริงใจ เธอแค่จ้างมารัก ทำให้ฉันอกหัก เพราะสัญญารักที่เธอขาย หลอกกันมาเป็นแฟน แหลงให้ฉันตายใจ ไหนอะไหน ที่สัญญาว่ารักกัน จ้างฉันมาควงแขน เดินเล่นแทนพลางๆ หมดสัญญาจ้าง ทิ้งให้อ้างว้าง แค่ลูกจ้างหัวใจ หมดสัญญาจ้าง ทิ้งให้อ้างว้าง แค่ลูกจ้างหัวใจ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ลูกจ้างหัวใจ ศิลปิน: บ่าววี เนื้อร้อง/ทำนอง: ยีนส์ มังคุดเรียบเรียง: ต้น สติ (STi STudio)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/04/baowee-look-jung-hua-jai.html