ChordKub.

คอร์ดเพลง พี่บ่าวอกหัก : บ่าววี feat. หงสา ประภาพรพี่บ่าวอกหัก : บ่าววี feat. หงสา ประภาพร
คอร์ดเพลง พี่บ่าวอกหัก : บ่าววี feat. หงสา ประภาพร


 • Dm | A# C |
 • Dm | A# C |
 • Dm | Dm |
 • Dm | Dm |
 • Dm | Dm |
 •  น้องสาวคนสวยเธอมาจาDmกไหน
 •  ดูช่างสดใสถูกใจแล้วGmหลาว
 •  อยากได้ควงแขนจับมือCพี่บ่าว
 •  ไม่ฮกน้องสาวรักเต็มDmหัวใจ  CDm
 •  จะทำอย่างไรให้เธอDmมาสน
 •  คอยส่งสายตาสื่อภาGmษาใจ
 •  อยากจะขอเบอร์แลกไอCดีไลน์
 •  มีแฟนแล้วหม้ายส่งใจใDmห้ที
 •  แต่A#น้องไม่รัก..ไม่Cแล
 •  บอกมีคนAmแคร์ อยู่แล้วข้างDmกาย
 •  หวังเA#หวิดที่ใจอยู่ไม่หCาย
 •  เมื่อตอนสุดAmท้ายเธอไปกับDmเขา
 •  คงจะเA#หลือแค่เรา แล้วไCซรถึงเป็นพัAนนี้
 •  พี่บ่าวอกA#หักไปหลงCรักคนมีDmแฟน
 •  อยากไCด้ควงแA#ขนแต่คงเป็นไCปไม่Fได้
 •  เมื่อน้องแหลDmงมาว่าเป็นCได้แค่พี่A#ชาย
 •  บอกCให้เข้าA#ใจ เป็นแค่พี่ชCายเท่านั้นDmเอง
 •  ก็ยังส่งA#รักและความห่วงCใยให้Dmเธอ
 • Cรู้อยู่เA#สมอว่าทำไCด้แค่เท่าFนี้
 •  หลบมาDmแค่ ๆ พอได้หยบCแลก็ยัA#งดี
 •  จะCอยู่ตรงA#นี้
 •  เฝ้าคอยช่วยเCป็นกำDmลังใจ  A
 •  โอ้..อ้ายเอ้ย..  Dm
 •  ฟังอ้ายว่าว ว่าพี่ชายเฮาถึกเทหัวใจ
 •  หลงมักสาวเขาจับจองเอาไว้
 •  เฮ็ดให้เศร้าหม่นหมอง
 •  อยากให้ลองเผื่อใจไว้แหน
 •  อยากให้อ้ายละเผื่อใจไว้แหน
 •  น้องยังแคร์อ้ายอยู่ข้าง ๆ บ่เหินห่างไปAไส
 •  ก็ยังส่งA#รักและความห่วงCใยให้Dmกัน
 •  ที่ผ่านมาA#นั้นน้องเCองก็เข้าใFจดี
 •  ผู้หญิงไม่Dmไร้เท่าใบพุทCรานะA#พี่
 •  จะCอยู่ตรA#งนี้.. เฝ้าคอยช่วยเCป็นกำDmลังใจ
 • Dm | Dm |
 • Dm | Dm |
 • A | A# C |
 • Dm C | A# C | Dm |
 • * | ** | *** |
 • Dm | Dm |
 • Dm | A |
 • A# C | Dm C |
 • A# C | Dm |


เนื้อเพลง พี่บ่าวอกหัก บ่าววี feat. หงสา ประภาพรน้องสาวคนสวยเธอมาจากไหน ดูช่างสดใสถูกใจแล้วหลาว อยากได้ควงแขนจับมือพี่บ่าว ไม่ฮกน้องสาวรักเต็มหัวใจ จะทำอย่างไรให้เธอมาสน คอยส่งสายตาสื่อภาษาใจ อยากจะขอเบอร์แลกไอดีไลน์ มีแฟนแล้วหม้ายส่งใจให้ที แต่น้องไม่รักไม่แล บอกมีคนแคร์ อยู่แล้วข้างกาย หวังเหวิดที่ใจอยู่ไม่หาย เมื่อตอนสุดท้ายเธอไปกับเขา คงจะเหลือแค่เรา แล้วไซรถึงเป็นพันนี้ พี่บ่าวอกหักไปหลงรักคนมีแฟน อยากได้ควงแขนแต่คงเป็นไปไม่ได้ เมื่อน้องแหลงมาว่าเป็นได้แค่พี่ชาย บอกให้เข้าใจ เป็นแค่พี่ชายเท่านั้นเอง ก็ยังส่งรักและความห่วงใยให้เธอ รู้อยู่เสมอว่าทำได้แค่เท่านี้ หลบมาแค่ๆพอได้หยบแลก็ยังดี จะอยู่ตรงนี้ เฝ้าคอยช่วยเป็นกำลังใจ โอ้อ้ายเอ้ย ฟังอ้ายว่าว ว่าพี่ชายเฮาถึกเทหัวใจ หลงมักสาวเขาจับจองเอาไว้ เฮ็ดให้เศร้าหม่นหมอง อยากให้ลองเผื่อใจไว้แหน อยากให้อ้ายละเผื่อใจไว้แหน น้องยังแคร์อ้ายอยู่ข้างๆบ่เหินห่างไปไส ก็ยังส่งรักและความห่วงใยให้กัน ที่ผ่านมานั้นน้องเองก็เข้าใจดี ผู้หญิงไม่ไร้เท่าใบพุทรานะพี่ จะอยู่ตรงนี้ เฝ้าคอยช่วยเป็นกำลังใจ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: พี่บ่าวอกหัก ศิลปิน: บ่าววี, หงสา ประภาพร เนื้อร้อง/ทำนอง: เสก ธนากรเรียบเรียง: กล้าชัย ไทหนองคาย

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/12/baowee-peebao-aok-hak.html