ChordKub.

คอร์ดเพลง แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ : TaitosmitH (ไททศมิตร)แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ : TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ : TaitosmitH (ไททศมิตร)


 •  แอFบเก็บความในC/Eใจ..
 •  ไว้ภายในแDmว่นเรย์แบนสีดำ
 •  A#ม่ให้ใครรู้..Amว่าข้างในนั้น..
 •  ฉัGmนนั้นแอบซ่อนCน้ำตา
 •  แสFร้งทำเป็นยินC/Eดี
 •  ทั้งที่หัวDmใจข้างในมันชา
 •  แกล้งGmยิ้มออกมา.C.
 •  บอกเธอว่าไม่เป็นอะไFCร..
 •  แอFบเก็บความในC/Eใจ..
 •  ไว้ภายในแDmว่นเรย์แบนสีดำ
 •  แอA#บมองเธอยิ้ม..ใAmห้ชายคนนั้น..
 • Gmช้ำก็ต้องเก็บไCว้
 • Fสิ่งเดียวที่สำคัC/Eญ..
 •  คือฉันไม่เDmคยได้บอกเธอไป
 •  ว่าภGmายในใจ..ฉันCคิดอะไรเกินเFลย
 •  ฉั(C)นจะเFก็บข้อความในC/Eใจ
 •  ให้เป็นความDmลับต่อไปเสCmมอ
 •  ขอแFค่ได้อGmยู่ภายในชีวิตเธอ
 •  เป็Cนได้เท่านั้น
 •  เพราะกลัวว่าFวันหนึ่งเธอหายC/Eไป
 •  ฉันยอมช้ำใจDmข้างในแทนเธอ
 •  ความจริงมันอGmาจจะไปทำร้ายเธอ
 •  ได้เCป็นแค่เพื่อนเธอ (ก็สุขใจ)
 • A# C | Am Dm |
 • A# | C |
 • * | ** | *** |
 • A# | C |
 •  A#ออวยพรให้เธอนั้นโชคดี
 •  มายินดีกับความรักของเธอ
 •  ในFวันนี้.. ที่ใDmฝ่ฝัน..
 •  A#อให้ความปรารถนาเป็นจริง
 •  เพราะเธอคือเจ้าหญิงคนเดียว
 •  ในควFามฝัน.. ที่ตDmามหา..
 •  แต่มันคงA#ช้าเกินไป
 •  สาCยเกินไปจะเอ่ยออกมา
 • A# | Am Dm |
 • A# | C |
 • *** |
 •  ฉัDนจะเGก็บข้อความในD/F#ใจ
 •  ให้เป็นความEmลับต่อไปเสDmมอ
 •  ขอแGค่ได้อAmยู่ภายในชีวิตเธอ
 •  เป็Dนได้เท่านั้น
 •  เพราะกลัวว่าGวันหนึ่งเธอหายD/F#ไป
 •  ฉันยอมช้ำใจEmข้างในแทนเธอ
 •  ความจริงมันอAmาจจะไปทำร้ายเธอ
 •  ได้เDป็นแค่เพื่อนเธอ ก็สุขใจ
 • Am | D |
 • G D/F# | Em D |
 • C Bm |
 •  ได้เAmป็นแค่เพื่อนเDธอ.. ก็สุขใ(G)จ..


เนื้อเพลง แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ TaitosmitH (ไททศมิตร)แอบเก็บความในใจ ไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ ไม่ให้ใครรู้ว่าข้างในนั้น ฉันนั้นแอบซ่อนน้ำตา แสร้งทำเป็นยินดี ทั้งที่หัวใจข้างในมันชา แกล้งยิ้มออกมา บอกเธอว่าไม่เป็นอะไร แอบเก็บความในใจ ไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ แอบมองเธอยิ้มให้ชายคนนั้น ช้ำก็ต้องเก็บไว้ สิ่งเดียวที่สำคัญ คือฉันไม่เคยได้บอกเธอไป ว่าภายในใจฉันคิดอะไรเกินเลย ฉันจะเก็บข้อความในใจ ให้เป็นความลับต่อไปเสมอ ขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอ เป็นได้เท่านั้น เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอ ความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอ ได้เป็นแค่เพื่อนเธอ ก็สุขใจ ขออวยพรให้เธอนั้นโชคดี มายินดีกับความรักของเธอ ในวันนี้ ที่ใฝ่ฝัน ขอให้ความปรารถนาเป็นจริง เพราะเธอคือเจ้าหญิงคนเดียว ในความฝัน ที่ตามหา แต่มันคงช้าเกินไป สายเกินไปจะเอ่ยออกมา ฉันจะเก็บข้อความในใจ ให้เป็นความลับต่อไปเสมอ ขอแค่ได้อยู่ภายในชีวิตเธอ เป็นได้เท่านั้น เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันยอมช้ำใจข้างในแทนเธอ ความจริงมันอาจจะไปทำร้ายเธอ ได้เป็นแค่เพื่อนเธอ ก็สุขใจ ได้เป็นแค่เพื่อนเธอ ก็สุขใจ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ ศิลปิน: TaitosmitH เนื้อร้อง/ทำนอง: อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี,ธนกฤต สองเมืองเรียบเรียง: TaitosmitH (ไททศมิตร)สังกัดค่าย: Gene Lab

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/04/taitosmith-app-keb-quam-nai-jai.html