ChordKub.

คอร์ดเพลง คนบนฟ้า : Paradox (พาราด็อกซ์)คนบนฟ้า : Paradox (พาราด็อกซ์)
คอร์ดเพลง คนบนฟ้า : Paradox (พาราด็อกซ์)


 • Bm7 | Em7 |
 • Am7 | D |
 • Bm7 | Em7 |
 • Am7 | D |
 •  ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้Gmaj7..
 •  แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใคCsus2ร..
 •  เพราะว่าฉันไม่มีจุดหมBm7าย
 •  มันไม่มีEm7เธอ อยู่ตรงAm7|Dนี้..
 •  ในมือของฉันนั้นมีความฝัGmaj7น..
 •  แต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไรCsus2..
 •  ฝันก็ฝันไม่มีความหมBm7าย
 •  มันไม่มีEm7ใคร ยังคงเAm7|Dหงา..
 •  บทเพลงรัCsus2ก ยังคงร่ำร้อGmaj7
 •  จากคนเหCsus2งา คนที่ยังหม่นหมGmaj7อง
 •  คนที่ยังตามหBm7าใครจะมาจับจอEm7
 •  ให้ฉันได้มีความสุAm7ข กับวันที่สวยงาD
 •  วันที่ฟ้Csus2าเปลี่ยนเป็นสดใสGmaj7
 •  วันที่รัCsus2กฉันนั้นมีความหมาGmaj7
 •  วันที่เคยเงียบเหBm7งา จะเป็นวันสุดท้าEm7
 •  หากฉันได้มีเธออยู่Am7 และเดินไปด้วยกัD
 •  ก็ขอให้มีจริง..
 • G | G |
 • Csus2 | Csus2 |
 • Em7 | Em7 |
 • Am7 | D |
 •  ในมือของฉันนั้นมีความรัGmaj7ก..
 •  และฉันก็หวังว่าคงสักวัCsus2
 •  นับถอยหลังเพื่อรอวันนั้Bm7
 •  วันที่มีEm7เธอ อยู่ตรงนี้Am7 ข้างกัD
 •  คนที่ฟ้Csus2าส่งมาให้ฉัGmaj7
 •  คน ๆ นั้Csus2น จะเป็นคนแบบไหGmaj7
 •  คนที่เดินตากฝBm7นกันจนวันสุดท้Em7าย
 •  ร้องไห้มีความสุAm7ข ใต้เงาพระจันDทร์
 •  คนน่ารัCsus2ก.. คนที่อ่อนไหGmaj7ว..
 •  คอยบอกรัCsus2ก จุ๊บ ๆ ก่อนนอGmaj7
 •  คนที่คอยดึงหูBm7 ตอนที่เราแอบมอEm7
 •  ให้ง้อชอบงอนตุ๊บป่Am7อง จะเป็นเช่นไรD..
 •  หากคน ๆ นั้น นั้นมีจริง..
 •   G  โว๊ะโอ เฝ้ารCsus2อ โว๊ะโอ
 •     เฝ้าคอEm7ย.. นับวัน
 •     ว่าคนบนฟ้าที่มาจากฝัAm7น จะมีจริงไหDม..
 •   G  โว๊ะโอ เฝ้ารCsus2อ โว๊ะโอ
 •     ว่าคนที่อยู่บนฟ้Bm7า นับวันEm7เฝ้าคอย
 •     คนจากฟ้Am7า จะหล่นมาตอนไหD|Gน...


เนื้อเพลง คนบนฟ้า Paradox (พาราด็อกซ์)ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้ แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใคร เพราะว่าฉันไม่มีจุดหมาย มันไม่มีเธอ อยู่ตรงนี้ ในมือของฉันนั้นมีความฝัน แต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไร ฝันก็ฝันไม่มีความหมาย มันไม่มีใคร ยังคงเหงา บทเพลงรัก ยังคงร่ำร้อง จากคนเหงา คนที่ยังหม่นหมอง คนที่ยังตามหาใครจะมาจับจอง ให้ฉันได้มีความสุข กับวันที่สวยงาม วันที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใส วันที่รักฉันนั้นมีความหมาย วันที่เคยเงียบเหงา จะเป็นวันสุดท้าย หากฉันได้มีเธออยู่ และเดินไปด้วยกัน ก็ขอให้มีจริง ในมือของฉันนั้นมีความรัก และฉันก็หวังว่าคงสักวัน นับถอยหลังเพื่อรอวันนั้น วันที่มีเธอ อยู่ตรงนี้ ข้างกัน คนที่ฟ้าส่งมาให้ฉัน คนๆนั้น จะเป็นคนแบบไหน คนที่เดินตากฝนกันจนวันสุดท้าย ร้องไห้มีความสุข ใต้เงาพระจันทร์ คนน่ารัก คนที่อ่อนไหว คอยบอกรัก จุ๊บๆก่อนนอน คนที่คอยดึงหู ตอนที่เราแอบมอง ให้ง้อชอบงอนตุ๊บป่อง จะเป็นเช่นไร หากคนๆนั้น นั้นมีจริง โว๊ะโอ เฝ้ารอ โว๊ะโอ เฝ้าคอย นับวัน ว่าคนบนฟ้าที่มาจากฝัน จะมีจริงไหม โว๊ะโอ เฝ้ารอ โว๊ะโอ ว่าคนที่อยู่บนฟ้า นับวันเฝ้าคอย คนจากฟ้า จะหล่นมาตอนไหน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: คนบนฟ้า ศิลปิน: Paradox เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้า พาราด็อกซ์เรียบเรียง: Paradox (พาราด็อกซ์)สังกัดค่าย: genie records

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/05/paradox-kon-bon-far.html