ChordKub.

คอร์ดเพลง รักคุณเข้าแล้ว : B5รักคุณเข้าแล้ว : B5
คอร์ดเพลง รักคุณเข้าแล้ว : B5


 • Bmaj7 | C7 |
 • Am A7 | Dm C Bdim | Gm | C |
 • F |
 •  เก็บเพลงรักนี้Bmaj7.. ไว้ให้เธC7
 •  เมื่อวันใดAmที่เจอะเจA7อฉันก็พร้Dmอม
 •  และยินยอCมมอบความรัGmก และจิตใจC..
 •  ชั่วนิFรันดร์.. A7
 •     ดอกกุหลาบขาDmaj7ว สวยพราD7วช่อนี้A7
 •   G  มอบให้คนดีEm..ที่ฉันหมายปGmอง
 •   Dmaj7  แต่งกิ่งก้D7านใบเลี้ยBm
 •     เพื่อให้เธEm7อเป็นเจ้าขอA
 •   Dmaj7  ดอกกุหลาบเอD7ย ขอฝากA7ได้ไหม
 •     ช่วยบอกเธอให้E7.. รับฉันไว้Dไตร่ตรองBm7
 •     เพื่อเป็Em7นคู่ครอAง..ของเDธอ
 •  เก็บเพลงรักนี้Gmaj7.. ไว้ให้เธA7
 •  เมื่อวันใดF#mที่เจอะเจF#7อฉันก็พร้Bmอม
 •  และยินยอมมอบความรัEmก และจิตใจA..
 •  ชั่วนิDรันดร์.. จากนี้D7ไปจนแสนนาน
 •  เก็บใจของฉัGmaj7น.. ไว้ให้นาA7
 •  และจะนF#mานจวบจนกF#7าลเวลาBmล่มสลาA
 •  ก็เพราะฉัEmนนั้นมีเธอ ใจฉัCmaj7นนั้นมีเธอ
 •  และตัวฉันA7นั้นจะรักเธอเท่านั้น
 • F | G |
 • Em Edim | Am |
 • Dm | G |
 • C Dm | Em C7 |
 •  เก็บใจของฉัFน.. ไว้ให้นาG
 •  และจะนาEmนจวบจนกาE7ลเวลAmาล่มสลาG
 •  ก็เพราะฉัDmนนั้นมีเธอ ใจฉันA#นั้นมีเธอ
 •  และตัวฉัGน จะรักเธอ จะรักเธอ จะรักเธอ
 • A7 |
 •  เก็บเพลงรักนี้Gmaj7.. ไว้ให้เธA7
 •  เมื่อวันใดF#mที่เจอะเจF#7อฉันก็พร้Bmอม
 •  และยินยอAมมอบความรัEmก และจิตใจA..
 •  เมื่อวันใดF#mที่เจอะเจอฉันก็พร้Bmอม
 •  และยินยอมมอบความEmรัก และจิตใจA..
 •  ชั่วนิรันดร์.. 
 • D | B |
 • Em | Gm A |
 • D | B |
 • Em | Gm A |
 • F#m | B |
 • Em | A |
 •  เมื่อวันใดF#mที่เจอะเจอฉันก็พร้Bอม
 •  และยินยอมมอEmบความรัก และจิตใจA..
 •  ชั่วนิรัDนดร์..     EmA
 •  ชั่วนิรันดร์..   D


เนื้อเพลง รักคุณเข้าแล้ว B5เก็บเพลงรักนี้ ไว้ให้เธอ เมื่อวันใดที่เจอะเจอฉันก็พร้อม และยินยอมมอบความรัก และจิตใจ ชั่วนิรันดร์ ดอกกุหลาบขาว สวยพราวช่อนี้ มอบให้คนดีที่ฉันหมายปอง แต่งกิ่งก้านใบเลี้ยง เพื่อให้เธอเป็นเจ้าของ ดอกกุหลาบเอย ขอฝากได้ไหม ช่วยบอกเธอให้ รับฉันไว้ไตร่ตรอง เพื่อเป็นคู่ครองของเธอ เก็บเพลงรักนี้ ไว้ให้เธอ เมื่อวันใดที่เจอะเจอฉันก็พร้อม และยินยอมมอบความรัก และจิตใจ ชั่วนิรันดร์ จากนี้ไปจนแสนนาน เก็บใจของฉัน ไว้ให้นาน และจะนานจวบจนกาลเวลาล่มสลาย ก็เพราะฉันนั้นมีเธอ ใจฉันนั้นมีเธอ และตัวฉันนั้นจะรักเธอเท่านั้น เก็บใจของฉัน ไว้ให้นาน และจะนานจวบจนกาลเวลาล่มสลาย ก็เพราะฉันนั้นมีเธอ ใจฉันนั้นมีเธอ และตัวฉัน จะรักเธอ จะรักเธอ จะรักเธอ เก็บเพลงรักนี้ ไว้ให้เธอ เมื่อวันใดที่เจอะเจอฉันก็พร้อม และยินยอมมอบความรัก และจิตใจ เมื่อวันใดที่เจอะเจอฉันก็พร้อม และยินยอมมอบความรัก และจิตใจ ชั่วนิรันดร์ เมื่อวันใดที่เจอะเจอฉันก็พร้อม และยินยอมมอบความรัก และจิตใจ ชั่วนิรันดร์ ชั่วนิรันดร์

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: รักคุณเข้าแล้ว ศิลปิน: Mariam Grey,โต๋ ศักดิ์สิทธิ์,เบน ชลาทิศ,คิว สุวีระ,เค้ก อุทัย

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/b5-rak-khun-kao-loew.html