ChordKub.

คอร์ดเพลง ผู้ลังคน : มีนตรา อินทิราผู้ลังคน : มีนตรา อินทิรา
คอร์ดเพลง ผู้ลังคน : มีนตรา อินทิรา


 • G | Bm |
 • Em | C D |
 •   G  ผู้ลังคนซำบายดีBmบ่
 •     ถืกความเหงาถามข่าวอยู่Emบ่
 •     คือกันบ่C..น้อเฮDา..
 •   G  ผู้ลังคนที่บ่ต่าBmวคืน
 •     คนที่คอยกะคองคือEmเก่า
 •     จักเอาหยัCง..เฮ็ดใD
 •   Em  คึดฮอดกันหรืBmอบ่คึด บอกแหCน่สิได้เข้าใG
 •     สิได้เบิ่Amงแยงใจ ยามใด๋ที่ใจ.D.มันถาม..
 •   G  ถ้าหากเฮายังฮักกัBmน  ถ้ายังฮักกัEm
 •     กลับคืนมCาแหน่เป็นหยัD
 •   G  ถ้าหากว่าบ่ฮักBmกัน  ถ้าเบิ่ดฮักกัEm
 •     กลับมาลCาแหน่เป็นหยัD
 •  ใจEmกะย่านอยู่เBmด้อิหลี ย่าCนความจริงบ่เข้าGข้าง
 •  ภาEmวนาให้ฮักBmยังบ่ฮ้าง
 •  หลูโตCนกันแหน่เด้Dอ..  ผู้ลังคน..
 • G | Bm |
 • Em | C D |
 •   G  ผู้ลังคนมีใหม่แล้Bmวบ่
 •     ถืกฮักใหม่ทักทายแล้Emวบ่
 •     มิดไปบ่C.. น้อDคน..
 •   G  ผู้ลังคนที่ฮักเสมBm
 •     บอกกันเด้อถ้าใจหลงEmส่น
 •     อย่าเงียบไปดCน..เด้อDใจ
 • * | ** |
 • Em | Bm |
 • C | D |
 • ** |
 • G | Bm | Em |
 •  หลูโตCนแหน่จักเทื่Dอ ผู้ลังGคน..
 • G |


เนื้อเพลง ผู้ลังคน มีนตรา อินทิราผู้ลังคนซำบายดีบ่ ถืกความเหงาถามข่าวอยู่บ่ คือกันบ่น้อเฮา ผู้ลังคนที่บ่ต่าวคืน คนที่คอยกะคองคือเก่า จักเอาหยังเฮ็ดใจ คึดฮอดกันหรือบ่คึด บอกแหน่สิได้เข้าใจ สิได้เบิ่งแยงใจ ยามใด๋ที่ใจมันถาม ถ้าหากเฮายังฮักกัน ถ้ายังฮักกัน กลับคืนมาแหน่เป็นหยัง ถ้าหากว่าบ่ฮักกัน ถ้าเบิ่ดฮักกัน กลับมาลาแหน่เป็นหยัง ใจกะย่านอยู่เด้อิหลี ย่านความจริงบ่เข้าข้าง ภาวนาให้ฮักยังบ่ฮ้าง หลูโตนกันแหน่เด้อ ผู้ลังคน ผู้ลังคนมีใหม่แล้วบ่ ถืกฮักใหม่ทักทายแล้วบ่ มิดไปบ่ น้อคน ผู้ลังคนที่ฮักเสมอ บอกกันเด้อถ้าใจหลงส่น อย่าเงียบไปดนเด้อใจ หลูโตนแหน่จักเทื่อ ผู้ลังคน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ผู้ลังคน ศิลปิน: มีนตรา อินทิรา เนื้อร้อง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจทำนอง/เรียบเรียง: จิรศักดิ์ ปานพุ่มสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2020/08/meentra--poo-lung-kon.html