ChordKub.

คอร์ดเพลง เลิกเป็นคนรักของคนร้าย : ต้าร์ ตจว.เลิกเป็นคนรักของคนร้าย : ต้าร์ ตจว.
คอร์ดเพลง เลิกเป็นคนรักของคนร้าย : ต้าร์ ตจว.


 • G D/F# | Em |
 • G D/F# | Am |
 • C D | Bm Em |
 • Am C | D |
 •  คำหวังดีGของคนที่รัD/F#ก ไม่เคยถูกฟัEm
 •  แต่คำหวังลวงGของคนที่หวัD/F#งร้าย เธอได้Amยิน
 •  คำเทวCดาขี้ตั๋Dว ม่วนกว่BmาคำคนเดินดิEm
 •  คันว่Amาน้ำตาบ่รินC สิได้ยินDบ่
 •  เจ็บแป๋ตาGย แพ้คนที่ร้Bmาย พ่ายความไม่รัEm
 •  ดอกหญ้าถืกเด็Gด ถืกเฮ็ดให้ฮัBmก รักกำมะลAm
 •  เขาย้อCงว่าเป็นนางฟ้D
 •  เจ้ากะเสิBmนเพลินคำเยินEmยอ
 •  เขาลวAmง เขาล่อ เขาพDอ แล้วเขาก็Gหัก
 •  เลิกเป็นคนรัCกของคนร้าย
 •  เลิกเป็นคนร้BmายของคนรัEm
 •  คืนมาเป็AmนคนฮักของคDนที่รัก รักGเธอ
 •  คนรักไม่ร้าCย คนร้ายไม่รัก
 •  เธอจะรักใคBmรก็ใจของเธEm
 •  แต่ก้อนขี้ดิAmนยังถ่าเสมCอ เธอบ่ต้องDอาย
 •  ถิ่มคำว่าGนางฟ้าลงมาBmเป็นหญ้าดอกเดิEm
 •  ดินบ่ซ้ำเติGม มีแต่สิฮักBm ฮักเธอจนAmตาย
 •  ไผว่Cานางฟ้าปีกหัDก อ้ายสิฮัBmก สิดามด้วยใEm
 •  คนฮ่ายบ่ฮัAmก คนฮักบ่ฮ่าDย อย่าอายที่Gสิฮัก
 • G Bm | Em |
 • G Bm | Am |
 • C D | Bm Em |
 • Am D | G |
 • * | ** |
 •  คนฮักบ่ฮ่Amาย คนฮ่ายบ่ฮัDก เจ้าสิฮัGกบ่
 •  คนฮักบ่ฮ่Amาย คนฮ่ายบ่ฮัก..D. เจ้าสิฮักบ่..
 • G |


เนื้อเพลง เลิกเป็นคนรักของคนร้าย ต้าร์ ตจว.คำหวังดีของคนที่รัก ไม่เคยถูกฟัง แต่คำหวังลวงของคนที่หวังร้าย เธอได้ยิน คำเทวดาขี้ตั๋ว ม่วนกว่าคำคนเดินดิน คันว่าน้ำตาบ่ริน สิได้ยินบ่ เจ็บแป๋ตาย แพ้คนที่ร้าย พ่ายความไม่รัก ดอกหญ้าถืกเด็ด ถืกเฮ็ดให้ฮัก รักกำมะลอ เขาย้องว่าเป็นนางฟ้า เจ้ากะเสินเพลินคำเยินยอ เขาลวง เขาล่อ เขาพอ แล้วเขาก็หัก เลิกเป็นคนรักของคนร้าย เลิกเป็นคนร้ายของคนรัก คืนมาเป็นคนฮักของคนที่รัก รักเธอ คนรักไม่ร้าย คนร้ายไม่รัก เธอจะรักใครก็ใจของเธอ แต่ก้อนขี้ดินยังถ่าเสมอ เธอบ่ต้องอาย ถิ่มคำว่านางฟ้าลงมาเป็นหญ้าดอกเดิม ดินบ่ซ้ำเติม มีแต่สิฮัก ฮักเธอจนตาย ไผว่านางฟ้าปีกหัก อ้ายสิฮัก สิดามด้วยใจ คนฮ่ายบ่ฮัก คนฮักบ่ฮ่าย อย่าอายที่สิฮัก คนฮักบ่ฮ่าย คนฮ่ายบ่ฮัก เจ้าสิฮักบ่ คนฮักบ่ฮ่าย คนฮ่ายบ่ฮัก เจ้าสิฮักบ่

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เลิกเป็นคนรักของคนร้าย ศิลปิน: ต้าร์ ตจว. เนื้อร้อง/ทำนอง: พยัต ภูวิชัยเรียบเรียง: ปาริวัฒน์ สุวรรณชัย

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/tar-loek-pen-kon-rak.html