ChordKub.

คอร์ดเพลง ต่างคนต่างไป : วงกามเทพต่างคนต่างไป : วงกามเทพ
คอร์ดเพลง ต่างคนต่างไป : วงกามเทพ


 •  ฉันจะไม่ยื้D#อ ฉันจะไม่รั้GmงตัวเธอเอาCmไว้
 •  ต่างA#คนก็ต่างG#ไป เดินคนGmละทาง
 •  และหวัFmงว่าคงไม่ต้อA#ง..
 • D# Gm | Cm A# |
 • G# Gm | Fm A# |
 •  ดูD#แววตาของเธอ มันGmไม่เหมือนเดิม
 •  เหมือนมีใคG#รเข้ามาเพิ่ม แบ่งรักA#จากฉันไป
 •  กาD#รกระทำของเธอ.. ที่Gmดูเฉยชา
 •  คำวาจาCmที่เธอ..นั้นA#ดูห่างเหิG#น..
 •   Fm  นี่เราต้องเลิกกันแล้A#วจริง ๆ
 •   Fm  เหมือนทุกสิ่ง..จบลงA#ตรงนี้..
 •  เมื่อหมดใจD# ไม่รู้จะอยู่GmทำไรเลยCm
 •  ให้A#มันลงเอG#ย..กับคำGmว่าจบ
 •  เมื่อเธFmอนั้นพบคนใหA#ม่
 •  ฉันจะไม่ยื้D#อ ฉันจะไม่รั้GmงตัวเธอเอาCmไว้
 •  ต่างA#คนก็ต่างG#ไป เดินคนGmละทาง
 •  และหวัFmงว่าคงไม่ต้อA#งเจอกันต่อไปD#
 • D# Gm | Cm A# |
 • G# Gm | Fm A# |
 • D# Gm | Cm A# |
 • Cm A# | G# |
 • * | ** |
 • B |
 •  เมื่อหมดใจE ไม่รู้จะอยู่G#mทำไรเลยC#m
 •  ให้BมันลงเอAย..กับคำG#mว่าจบ
 •  เมื่อเธF#mอนั้นพบคนใหBม่
 •  ฉันจะไม่ยื้Eอ ฉันจะไม่รั้G#mงตัวเธอเอาC#mไว้
 •  ต่างBคนก็ต่างAไป เดินคนG#mละทาง
 •  และหวัF#mงว่าคงไม่ต้อBงเจอกันต่อไปE


เนื้อเพลง ต่างคนต่างไป วงกามเทพฉันจะไม่ยื้อ ฉันจะไม่รั้งตัวเธอเอาไว้ ต่างคนก็ต่างไป เดินคนละทาง และหวังว่าคงไม่ต้อง ดูแววตาของเธอ มันไม่เหมือนเดิม เหมือนมีใครเข้ามาเพิ่ม แบ่งรักจากฉันไป การกระทำของเธอ ที่ดูเฉยชา คำวาจาที่เธอนั้นดูห่างเหิน นี่เราต้องเลิกกันแล้วจริงๆ เหมือนทุกสิ่งจบลงตรงนี้ เมื่อหมดใจ ไม่รู้จะอยู่ทำไรเลย ให้มันลงเอยกับคำว่าจบ เมื่อเธอนั้นพบคนใหม่ ฉันจะไม่ยื้อ ฉันจะไม่รั้งตัวเธอเอาไว้ ต่างคนก็ต่างไป เดินคนละทาง และหวังว่าคงไม่ต้องเจอกันต่อไป เมื่อหมดใจ ไม่รู้จะอยู่ทำไรเลย ให้มันลงเอยกับคำว่าจบ เมื่อเธอนั้นพบคนใหม่ ฉันจะไม่ยื้อ ฉันจะไม่รั้งตัวเธอเอาไว้ ต่างคนก็ต่างไป เดินคนละทาง และหวังว่าคงไม่ต้องเจอกันต่อไป

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ต่างคนต่างไป ศิลปิน: วงกามเทพ เนื้อร้อง/ทำนอง: จัมโบ้ วงกามเทพเรียบเรียง: เสก ผานชื่น

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/03/kamatep-tang-kon-tang-pai.html