ChordKub.

คอร์ดเพลง ก้าวสู่ฝันวันใหม่ : ขุนเดช นาคราชคู่ก้าวสู่ฝันวันใหม่ : ขุนเดช นาคราชคู่
คอร์ดเพลง ก้าวสู่ฝันวันใหม่ : ขุนเดช นาคราชคู่


 • Am | G |
 • F | E |
 • Am G | Em C |
 • F G | C G |
 •  ฟ้าค่ำคืนนี้C
 •  เหมือนว่ามีEmสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลAmใจ
 •  อ่อนแรง ท้อกาFย คิดถึงทีไรG
 •  ใจหนาวสั่นสะท้าC
 •  ค่ำคืนเดือนเด่C
 •  อากาศเย็Emน สายลมโชยแผ่วบาDm
 •  ตอนสอGงเราเดินแยกทาC
 •  เมื่อแสงเดือนจาGง ค่ำคืนวันเพ็CGญ..
 •  เดือนเพ็ญคืนนี้F
 •  สิบปีGไม่เคยนั่งมอAm
 •  เมื่อก่อนพี่เคยมีน้อF
 •  คอยประคอGงเฝ้าดูแลห่วงCใย
 •  ใจมันมีสุขC
 •  ทุกข์สุEmขสู้ฝ่าฟันกันไDm
 •  ตั้งใจสู้Gเพื่อรอฝันวันใหม่C
 •  สู้บนทางฝัGนคู่กันเรื่อCยมา   G
 •  จะอีกนานแค่ไหF
 •  หัวใจGไม่เคยยอมแAmพ้
 •  ถึงพี่จะโดนรังแF
 •  สร้างบาดแผGลฝังลึกภายในC
 •  ถึงมันเจ็บปวEm
 •  จะถูกเหยีAmยดถูกหยาAมเพียงไรDm
 •  ตัวพี่Gจะขอสู้แค่ตาC
 •  เป็นบทสอนใจG ฝึกตัวเรCาเอง
 • F G | Am |
 • Dm F | G |
 • C Em | Am G |
 • Dm G | C G |
 • * | ** |
 •  ถึงมันเจ็บปวF
 •  จะถูกเหยีGยดถูกหยามเพียงไรDm
 •  ตัวพี่จะขอสู้Gแค่หมดลมหายใจC
 •  ลมรักอกซ้าG
 •  เพื่อก้าวสู่ฝันวัCนใหม่
 • Am | G |
 • F | E Am |


เนื้อเพลง ก้าวสู่ฝันวันใหม่ ขุนเดช นาคราชคู่ฟ้าค่ำคืนนี้ เหมือนว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลใจ อ่อนแรง ท้อกาย คิดถึงทีไร ใจหนาวสั่นสะท้าน ค่ำคืนเดือนเด่น อากาศเย็น สายลมโชยแผ่วบาง ตอนสองเราเดินแยกทาง เมื่อแสงเดือนจาง ค่ำคืนวันเพ็ญ เดือนเพ็ญคืนนี้ สิบปีไม่เคยนั่งมอง เมื่อก่อนพี่เคยมีน้อง คอยประคองเฝ้าดูแลห่วงใย ใจมันมีสุข ทุกข์สุขสู้ฝ่าฟันกันไป ตั้งใจสู้เพื่อรอฝันวันใหม่ สู้บนทางฝันคู่กันเรื่อยมา จะอีกนานแค่ไหน หัวใจไม่เคยยอมแพ้ ถึงพี่จะโดนรังแก สร้างบาดแผลฝังลึกภายใน ถึงมันเจ็บปวด จะถูกเหยียดถูกหยามเพียงไร ตัวพี่จะขอสู้แค่ตาย เป็นบทสอนใจ ฝึกตัวเราเอง ถึงมันเจ็บปวด จะถูกเหยียดถูกหยามเพียงไร ตัวพี่จะขอสู้แค่หมดลมหายใจ ลมรักอกซ้าย เพื่อก้าวสู่ฝันวันใหม่

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ก้าวสู่ฝันวันใหม่ ศิลปิน: ขุนเดช เนื้อร้อง/ทำนอง: ขุนเดชเรียบเรียง: ตูนน้อย สว่างอุบลสังกัดค่าย: นาคราชคู่ เอนเตอร์เทนเมนท์

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/kd-kao-soo-fun.html