ChordKub.

คอร์ดเพลง ถูกใจจังหู้ : ก้อย กินรีถูกใจจังหู้ : ก้อย กินรี
คอร์ดเพลง ถูกใจจังหู้ : ก้อย กินรี


 • F | F |
 • Dm | Dm |
 • A# | A# |
 • C | C |
 •  ผางเข้าแล้Fวชาดถูกใจอย่างแรง
 •  โอ้แม่แก้มแดDmงมีแฟนแล้วหม้าย
 •  ชาดสวยถูกใจA#บาดใจพี่ชาย
 •  มีเฟสมีไลน์Cทวิตเตอร์หรือเปล่า
 •  บ้านอยู่แถวไหFนอะไปส่งได้หม้าย
 •  รถเครื่องพี่ร้าDm
 •  ไฟท้ายห้อยแต่แดงแปลบ
 •  เติมมันหยอดเหรีA#ยญ
 •  เที่ยวขับเวียนน้องสีแหม
 •  วัน ๆ พี่แขCบมาเขเวียนน้องคนงาF
 •  ก็โสดมานาGนอยากมีคนรู้ใจAm
 •  อยากเป็นเธอได้หม้A#าย
 •  อยากให้เธอโอเคF
 •  ถ้าไม่มีแฟGmนถ้าไม่มีใครหัวใจยังว่าAm
 •  ก็อยากจะชวนเธอมาแลA#
 •  มาลองเป็นแฟนแลหม้Cาย
 •  ถูกใจจังหู้รู้Fตัวมั้งหม้าย
 •  มีแฟนแล้วหม้Dmาย ช่วยบอกพี่ชายสักคำ
 •  ถ้าเธอหัวใจยังว่าA#ง ถ้าใจของเธอยังโสด
 •  โปรดบอกกันสักคำC
 •  รักเธอจังหู้รู้Fตัวมั้งหม้าย
 •  อยากให้หัวใจDmเราได้เป็นแฟนกัน
 •  เพราะเธอนั้นอยู่น่ารัA#
 •  ปากแดงผมยาวหน้าตาคมขำC
 •  ถูกใจอย่างแรFC|(F)
 •  เธFอน่ารักจังหู้นิ
 •  อยากบอกเธอว่ารักได้หม้าย
 •  ชาDmดถูกใจพี่ชายนิรักจังหู้เลยเธอ
 •  A#ะให้ทำพันพรือ
 •  ก็Cเธอนั้นสุดเบอร์ในหัวใจF
 • * | ** |
 • F | F |
 • Dm | Dm |
 • A# | A# |
 • C | C |
 • F | F |
 • Dm | Dm |
 • A# | C |
 • F | C |
 • ** | ** |
 •  เพราะเธอนั้นอยู่น่ารัA#
 •  ปากแดงผมยาวหน้าตาคมขำC
 •  ถูกใจอย่างแรFC
 • F |


เนื้อเพลง ถูกใจจังหู้ ก้อย กินรีผางเข้าแล้วชาดถูกใจอย่างแรง โอ้แม่แก้มแดงมีแฟนแล้วหม้าย ชาดสวยถูกใจบาดใจพี่ชาย มีเฟสมีไลน์ทวิตเตอร์หรือเปล่า บ้านอยู่แถวไหนอะไปส่งได้หม้าย รถเครื่องพี่ร้าย ไฟท้ายห้อยแต่แดงแปลบ เติมมันหยอดเหรียญ เที่ยวขับเวียนน้องสีแหม วันๆพี่แขบมาเขเวียนน้องคนงาม ก็โสดมานานอยากมีคนรู้ใจ อยากเป็นเธอได้หม้าย อยากให้เธอโอเค ถ้าไม่มีแฟนถ้าไม่มีใครหัวใจยังว่าง ก็อยากจะชวนเธอมาแล มาลองเป็นแฟนแลหม้าย ถูกใจจังหู้รู้ตัวมั้งหม้าย มีแฟนแล้วหม้าย ช่วยบอกพี่ชายสักคำ ถ้าเธอหัวใจยังว่าง ถ้าใจของเธอยังโสด โปรดบอกกันสักคำ รักเธอจังหู้รู้ตัวมั้งหม้าย อยากให้หัวใจเราได้เป็นแฟนกัน เพราะเธอนั้นอยู่น่ารัก ปากแดงผมยาวหน้าตาคมขำ ถูกใจอย่างแรง เธอน่ารักจังหู้นิ อยากบอกเธอว่ารักได้หม้าย ชาดถูกใจพี่ชายนิรักจังหู้เลยเธอ จะให้ทำพันพรือ ก็เธอนั้นสุดเบอร์ในหัวใจ เพราะเธอนั้นอยู่น่ารัก ปากแดงผมยาวหน้าตาคมขำ ถูกใจอย่างแรง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ถูกใจจังหู้ ศิลปิน: ก้อย กินรี เนื้อร้อง/ทำนอง: แอม ฟอร์มาลีนเรียบเรียง: แอม ฟอร์มาลีน,จำเป็นฯสังกัดค่าย: กินรีมิวสิค

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/koy-took-jai-jung-hoo.html