ChordKub.

คอร์ดเพลง คู่กันแล้ว : แนน อรวรรณคู่กันแล้ว : แนน อรวรรณ
คอร์ดเพลง คู่กันแล้ว : แนน อรวรรณ


 • D | Bm |
 • D | A |
 • D | Bm |
 • D | A |
 • G | F#m Bm |
 • Em A | D | A |
 •  เป็นคู่กันแล้D
 •  ก็คงไม่แคล้วกันหรอกหนBm
 •  เมื่อโชคชะตG
 •  บุญวาสนาให้เราเจอAกัน
 •  เป็นคู่ชีวิDต คู่คิด
 •  อยู่เคียงข้างกันแลBmะกัน
 •  เป็นคนสำคัEmญหัวใจของฉัน
 •  รักเพียงแต่เธA
 •  เมื่อบุญนำพD
 •  วาสนาของเราส่งBmกัน
 •  เธอทะเลาะกับฉัG
 •  แต่เพียงไม่นานรักกันเหมือนAเดิม
 •  เป็นคู่ชีวิD
 •  ไม่เคยจะคิดมีใครเพิ่มBmเติม
 •  รักเธอคนเดิEmม แต่งเติมความรัA
 •  ให้กันและDกัน
 •  อาจมีวาจEmาที่ไม่เข้าหู
 •  แต่อยากให้รู้F#mว่าฉันรักเธBm
 •  อย่าโกรธเคืEmองให้นานนะเธA
 •  อย่าได้เพ้Dอเปลี่ยนใจจากฉัน
 •  ยิ่งทะเลEmาะ เราก็ยิ่งใกล้ชิด
 •  รสชาติชีวิF#mตที่เราได้เจBm
 •  อยู่กับฉัGนตลอดไปนะเธอ ที่รัA
 •  เป็นคู่กันแล้D
 •  ก็คงไม่แคล้วที่เราทะเลBmาะ
 •  แต่อยากจะขD
 •  เธออย่าทิ้งฉันไปไหนนะAเธอ
 •  เปรียบเธอเป็นลิ้Gน ฉันเป็นดั่งฟัน
 •  เราทะเลาะกัF#mนมันธรรมดBm
 •  แค่เธEmออย่าไปไหนหนA
 •  ที่รักของDฉัน
 •  อยู่เป็นกำลังGใจ อยู่เป็นที่รักF#mกัน
 •  อยู่เคียงข้างกัEmนเป็นคนสำคัญA
 •  ของฉันตลอDดไป
 •  โปรดอยู่ตรงนี้G อย่าทิ้งไปF#mไหน
 •  อยู่เคียงข้างกาEmย เป็นคนสุดท้าA
 •  ได้ไหมเล่Dาเธอ..  A
 • D | Bm |
 • D | A |
 • G | F#m Bm |
 • Em A | D | D |
 • * | ** | *** | ** |
 •  เปรียบเธอเป็นลิ้Gน ฉันเป็นดั่งฟัน
 •  เราทะเลาะกัF#mนมันธรรมดBm
 •  ขอเธEmออย่าไปไหนหนAา..
 •  อยู่รักกันกับฉัD
 • G | F#m Bm |
 • Em A | D |


เนื้อเพลง คู่กันแล้ว แนน อรวรรณเป็นคู่กันแล้ว ก็คงไม่แคล้วกันหรอกหนา เมื่อโชคชะตา บุญวาสนาให้เราเจอกัน เป็นคู่ชีวิต คู่คิด อยู่เคียงข้างกันและกัน เป็นคนสำคัญหัวใจของฉัน รักเพียงแต่เธอ เมื่อบุญนำพา วาสนาของเราส่งกัน เธอทะเลาะกับฉัน แต่เพียงไม่นานรักกันเหมือนเดิม เป็นคู่ชีวิต ไม่เคยจะคิดมีใครเพิ่มเติม รักเธอคนเดิม แต่งเติมความรัก ให้กันและกัน อาจมีวาจาที่ไม่เข้าหู แต่อยากให้รู้ว่าฉันรักเธอ อย่าโกรธเคืองให้นานนะเธอ อย่าได้เพ้อเปลี่ยนใจจากฉัน ยิ่งทะเลาะ เราก็ยิ่งใกล้ชิด รสชาติชีวิตที่เราได้เจอ อยู่กับฉันตลอดไปนะเธอ ที่รัก เป็นคู่กันแล้ว ก็คงไม่แคล้วที่เราทะเลาะ แต่อยากจะขอ เธออย่าทิ้งฉันไปไหนนะเธอ เปรียบเธอเป็นลิ้น ฉันเป็นดั่งฟัน เราทะเลาะกันมันธรรมดา แค่เธออย่าไปไหนหนา ที่รักของฉัน อยู่เป็นกำลังใจ อยู่เป็นที่รักกัน อยู่เคียงข้างกันเป็นคนสำคัญ ของฉันตลอดไป โปรดอยู่ตรงนี้ อย่าทิ้งไปไหน อยู่เคียงข้างกาย เป็นคนสุดท้าย ได้ไหมเล่าเธอ เปรียบเธอเป็นลิ้น ฉันเป็นดั่งฟัน เราทะเลาะกันมันธรรมดา ขอเธออย่าไปไหนหนา อยู่รักกันกับฉัน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: คู่กันแล้ว ศิลปิน: แนน อรวรรณ เนื้อร้อง/ทำนอง: ตู่ ไทรงามเรียบเรียง: แนน อรวรรณสังกัดค่าย: หนุ่มอ้อยโชว์

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/nan-koo-gan-loew.html