ChordKub.

คอร์ดเพลง แค่อีกวัน : เจษฎาแค่อีกวัน : เจษฎา
คอร์ดเพลง แค่อีกวัน : เจษฎา


 • D# | Gm |
 • Fm | A# |
 •  กี่ครั้D#งที่พัง ทำไมไม่จำสักทีG#
 •  กี่คD#นเข้ามา กี่คนผ่านไป ได้อะไรG#กลับมา
 •  มีแต่D#ความช้ำมีแต่ความเสียใจ มีแต่น้ำG#ตา
 •  แล้วก็D#กลับมา อยู่กับตัวเองอยู่แบA#บนี้
 •  โดนทำร้าFmย มามากมายตั้งเท่A#าไหร่
 •  เชื่อใจสุGmดท้ายก็พัง เหมือนเดิCmมอีก
 •  เชื่G#อว่าเขาจะรัก ทุ่มใจให้เขGmาทั้งหมดที่มีCm
 •  แต่สุดท้าG#ยเขากลับมาหักหลัA#งกัน
 •  รัD#กตัวเองไว้ ให้มากกว่าใคGmรจะมารัก
 •  กอFmดตัวเองไว้ ให้แน่นกว่าใคA#รจะกอดเรา
 •  ยิ้D#มให้มากไว้ เผื่อวันไหGmนที่ต้องเศร้า
 •  เผื่อวันไหG#นที่ร้อง วันไหGmนที่เหงา
 •  มันก็แค่อีFmกวัน เดี๋ยวเรA#าก็ผ่าน(D#)ไป
 • D# | Gm |
 • Fm | A# G# |
 • G#m |
 • * | ** | ** |
 • D# | G# G#m |
 • D# |


เนื้อเพลง แค่อีกวัน เจษฎากี่ครั้งที่พัง ทำไมไม่จำสักที กี่คนเข้ามา กี่คนผ่านไป ได้อะไรกลับมา มีแต่ความช้ำมีแต่ความเสียใจ มีแต่น้ำตา แล้วก็กลับมา อยู่กับตัวเองอยู่แบบนี้ โดนทำร้าย มามากมายตั้งเท่าไหร่ เชื่อใจสุดท้ายก็พัง เหมือนเดิมอีก เชื่อว่าเขาจะรัก ทุ่มใจให้เขาทั้งหมดที่มี แต่สุดท้ายเขากลับมาหักหลังกัน รักตัวเองไว้ ให้มากกว่าใครจะมารัก กอดตัวเองไว้ ให้แน่นกว่าใครจะกอดเรา ยิ้มให้มากไว้ เผื่อวันไหนที่ต้องเศร้า เผื่อวันไหนที่ร้อง วันไหนที่เหงา มันก็แค่อีกวัน เดี๋ยวเราก็ผ่านไป

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: แค่อีกวัน ศิลปิน: เจษฎา เนื้อร้อง/ทำนอง: พีท โมเดลเรียบเรียง: 2004STDIO (ปอนด์ ชาบู)สังกัดค่าย: EChang ZT (อีช้าง สตูดิโอ)

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/jsd-ke-eek-one.html