ChordKub.

คอร์ดเพลง หลงรักไปแล้วสาวเห้อ : เสก ผานชื่น feat. คิม คฑายุทธหลงรักไปแล้วสาวเห้อ : เสก ผานชื่น feat. คิม คฑายุทธ
คอร์ดเพลง หลงรักไปแล้วสาวเห้อ : เสก ผานชื่น feat. คิม คฑายุทธ


 • D E | C#m F#m |
 • D E | A | E |
 •  เพียงได้เจAอหน้าเธอครั้งแรก
 •  ความงามเข้าแทรF#mกที่ขั้วหัวใจ
 •  น้องทำDพี่บ่าวหวั่นไหว
 •  หลงใหEลตัวเธออย่างแรง
 •  มีแฟนAแล้วหม้ายน้องสาว
 •  อยากนอนเฝ้F#mาแม่ดอกสะแบง
 •  ถึงสร้อยแหวDนจะราคาแพง
 •  พี่ก็ยอEมจะไปสู่ขอ..
 •  หลงรักไปแล้วสาวเห้A
 •  โอ้เธC#mอช่างงามบาF#mดใจ
 •  บ้านน้องนั้นอยู่ที่ไหD
 •  พี่ไปส่งไหEม น่ารักเหลือAเกิน
 •  เพียงได้Dสบตาก็แทบจะEบ้าตาย
 •  หลงไหC#mลน้องจริง ไม่ต้F#mองทำเขิน
 •  อยากเป็นแฟDนเธอเหลือเกิE
 •  สาวเห้อพี่บ่าAวชอบน้อง..
 • E |
 •  แม่น้อAงอิว่าพรือมั้ง
 •  พี่บ่าF#mวอยากได้เป็นแฟน
 •  ขอลูกสาDวแม่มาควงแขน
 •  เอาใจEผูกไว้ให้กัน
 •  ถ้าได้Aจะไปสู่ขอ
 •  อิขอพ่F#mอให้ซื้อแหวนหมั้น
 •  ถ้าเรDาได้มารักกัน
 •  หัวใจฉัEนจะรักแค่เธอ..
 • ** |
 • A C#m | F#m |
 • D E | A |
 • D E | C#m F#m |
 • D E | A |
 • ** | ** |
 •  อยากเป็นแฟDนเธอเหลือเกิEน..
 •  พี่บ่าวชอบAน้อง..


เนื้อเพลง หลงรักไปแล้วสาวเห้อ เสก ผานชื่น feat. คิม คฑายุทธเพียงได้เจอหน้าเธอครั้งแรก ความงามเข้าแทรกที่ขั้วหัวใจ น้องทำพี่บ่าวหวั่นไหว หลงใหลตัวเธออย่างแรง มีแฟนแล้วหม้ายน้องสาว อยากนอนเฝ้าแม่ดอกสะแบง ถึงสร้อยแหวนจะราคาแพง พี่ก็ยอมจะไปสู่ขอ หลงรักไปแล้วสาวเห้อ โอ้เธอช่างงามบาดใจ บ้านน้องนั้นอยู่ที่ไหน พี่ไปส่งไหม น่ารักเหลือเกิน เพียงได้สบตาก็แทบจะบ้าตาย หลงไหลน้องจริง ไม่ต้องทำเขิน อยากเป็นแฟนเธอเหลือเกิน สาวเห้อพี่บ่าวชอบน้อง แม่น้องอิว่าพรือมั้ง พี่บ่าวอยากได้เป็นแฟน ขอลูกสาวแม่มาควงแขน เอาใจผูกไว้ให้กัน ถ้าได้จะไปสู่ขอ อิขอพ่อให้ซื้อแหวนหมั้น ถ้าเราได้มารักกัน หัวใจฉันจะรักแค่เธอ อยากเป็นแฟนเธอเหลือเกิน พี่บ่าวชอบน้อง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: หลงรักไปแล้วสาวเห้อ ศิลปิน: เสก ผานชื่น,คิม คฑายุทธ เนื้อร้อง/ทำนอง: WEP โฉมฤทัยเรียบเรียง: เสก ผานชื่น

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/sek-long-rak-pai-loew.html