ChordKub.

คอร์ดเพลง ฉันคือความทรงจำดีๆของเธอรึเปล่า : fellow fellow ft. guncharlieฉันคือความทรงจำดีๆของเธอรึเปล่า : fellow fellow ft. guncharlie
คอร์ดเพลง ฉันคือความทรงจำดีๆของเธอรึเปล่า : fellow fellow ft. guncharlie


 •   C  ก็ไม่ได้ตั้งใจจะคิดถึง
 •   G  แค่บังเอิญว่าดาวบนฟ้าดันย้อAmนภาพช่วงเวลา..
 •     ของเธอกลับมาอีกครั้Fง ย้อนภาพช่วงเวลา
 •   C  ภาพยนตร์ความรักเราวันนั้น
 •   G  คือเรื่องราวดี ๆ ไม่ว่าเปิดซ้ำAmวนไปกี่ครั้ง
 •     เหมือนท่องไปในควาFมฝัน
 •     เหมือนท่องในความฝัน
 •  ตอนจบแม้Cมันจะไม่ได้สวยงาม
 •  ซีนสุดท้าGยดันจบด้วยรอยน้ำตา
 •  แต่เป็นควาAmมทรงจำที่มีราคา..เกินจะลืมFมันไหว
 •  จะเก็บมันCให้ดีไว้ภายในใจ
 •  ต่อให้วัGนเวลาหมุนเลยเท่าไร
 •  แต่สำหรับเธอFแล้วนั้น
 •  ฉันคือควCามทรงจำดี ๆ ของเธอรึเปล่า
 •  ในเวลาGที่มองย้อนไป
 •  เธอนั้นจะยิ้Amมเวลานึกถึงใช่ไหม
 •  หรือว่าเธอลFบไปตั้งแต่วันร่ำลา
 •  ฉันคือช่วCงเวลาดี ๆ ของเธอรึเปล่า
 •  ในเวลาGที่มองย้อนไป
 •  เธอนั้นจะยิ้Amมทุกครั้งเหมือนฉันอยู่ไหม
 •  ภาพเหล่านั้นFในใจ..ยังไม่เคยเลือนลาง
 •   C  เธอจำได้ไหม เธอจำได้ไหม
 •   G  เธอจำได้ไหม เธอจำได้ไหม
 •   Am  เธอจำได้ไหม เธอจำได้ไหม
 •   F  เธอจำได้ไหม เธอจำได้ไหม
 •  เธอจำได้ไหมC เดทแรก วันแรก
 •  วันที่เราได้เจอกัน และวันที่กายเราแนบ
 •  วันที่เรGาเคยอยู่ในอ้อมกอด
 •  ที่ยังคอยพร่ำบอกว่าเราจะเหมือนวันแรก
 •  แต่เพราะชีวิAmตมันไม่เอานอนเอาแน่
 •  วันที่ฟ้ามันมีสีเทาแทรก
 •  วันที่เรื่Fองของเราต้องจบไป
 •  วันนั้นฉันตกใจและพูดอะไรแย่ ๆ
 •  เธอยังจำได้ไหมC แต่ฉันจำได้แน่
 •  ผ่านมานานแค่ไหนแต่ฉันยังจำได้แค่
 •  เธอเคยสำคัญGมาก ๆ ตอนมีกันข้าง ๆ
 •  จนตอนเราดันเดินข้ามทางแยก
 •  สารภาAmพฉันพยายามจะลืม
 •  ตั้งแต่เธอไปฉันพยายามจะคืน
 •  ฉันอยากทิ้งรูปถ่าFยลืมทุกอย่าง
 •  แค่เรื่องราวที่ผ่าน ฉันยังไม่อยากจะกลืน
 •  แต่พอฉันตื่Cนมาอีกวัน
 •  ปฏิทินเลยผ่านเวลามาอีกปี
 •  มองกลับไปอีกทีGน้ำตามันไหลอีกครั้ง
 •  แต่ไม่ใช่เพราะความช้ำ แต่เป็นบางอย่างที่ดี
 •  เธอที่เคยสำคัญAmจะยังเป็นคนสำคัญ
 •  แม้ความสัมพันธ์จะไม่ใช่ความสัมพันธ์
 •  ละฉันจะไม่เสียใจที่Fเธอเลือกจะเดิน
 •  แต่อยากจะขอบคุณเธอที่เคยอยู่ด้วยกัน
 • * | ** |
 •  ตอนจบแม้Cมันจะไม่ได้สวยงาม
 •  ซีนสุดท้าGยดันจบด้วยรอยน้ำตา
 •  แต่เป็นควาAmมทรงจำที่มีราคา..เกินจะลืมFมันไหว
 • ** | *** |


เนื้อเพลง ฉันคือความทรงจำดีๆของเธอรึเปล่า fellow fellow ft. guncharlieก็ไม่ได้ตั้งใจจะคิดถึง แค่บังเอิญว่าดาวบนฟ้าดันย้อนภาพช่วงเวลา ของเธอกลับมาอีกครั้ง ย้อนภาพช่วงเวลา ภาพยนตร์ความรักเราวันนั้น คือเรื่องราวดีๆไม่ว่าเปิดซ้ำวนไปกี่ครั้ง เหมือนท่องไปในความฝัน เหมือนท่องในความฝัน ตอนจบแม้มันจะไม่ได้สวยงาม ซีนสุดท้ายดันจบด้วยรอยน้ำตา แต่เป็นความทรงจำที่มีราคาเกินจะลืมมันไหว จะเก็บมันให้ดีไว้ภายในใจ ต่อให้วันเวลาหมุนเลยเท่าไร แต่สำหรับเธอแล้วนั้น ฉันคือความทรงจำดีๆของเธอรึเปล่า ในเวลาที่มองย้อนไป เธอนั้นจะยิ้มเวลานึกถึงใช่ไหม หรือว่าเธอลบไปตั้งแต่วันร่ำลา ฉันคือช่วงเวลาดีๆของเธอรึเปล่า ในเวลาที่มองย้อนไป เธอนั้นจะยิ้มทุกครั้งเหมือนฉันอยู่ไหม ภาพเหล่านั้นในใจยังไม่เคยเลือนลาง เธอจำได้ไหม เธอจำได้ไหม เธอจำได้ไหม เธอจำได้ไหม เธอจำได้ไหม เธอจำได้ไหม เธอจำได้ไหม เธอจำได้ไหม เธอจำได้ไหม เดทแรก วันแรก วันที่เราได้เจอกัน และวันที่กายเราแนบ วันที่เราเคยอยู่ในอ้อมกอด ที่ยังคอยพร่ำบอกว่าเราจะเหมือนวันแรก แต่เพราะชีวิตมันไม่เอานอนเอาแน่ วันที่ฟ้ามันมีสีเทาแทรก วันที่เรื่องของเราต้องจบไป วันนั้นฉันตกใจและพูดอะไรแย่ๆ เธอยังจำได้ไหม แต่ฉันจำได้แน่ ผ่านมานานแค่ไหนแต่ฉันยังจำได้แค่ เธอเคยสำคัญมากๆตอนมีกันข้างๆ จนตอนเราดันเดินข้ามทางแยก สารภาพฉันพยายามจะลืม ตั้งแต่เธอไปฉันพยายามจะคืน ฉันอยากทิ้งรูปถ่ายลืมทุกอย่าง แค่เรื่องราวที่ผ่าน ฉันยังไม่อยากจะกลืน แต่พอฉันตื่นมาอีกวัน ปฏิทินเลยผ่านเวลามาอีกปี มองกลับไปอีกทีน้ำตามันไหลอีกครั้ง แต่ไม่ใช่เพราะความช้ำ แต่เป็นบางอย่างที่ดี เธอที่เคยสำคัญจะยังเป็นคนสำคัญ แม้ความสัมพันธ์จะไม่ใช่ความสัมพันธ์ ละฉันจะไม่เสียใจที่เธอเลือกจะเดิน แต่อยากจะขอบคุณเธอที่เคยอยู่ด้วยกัน ตอนจบแม้มันจะไม่ได้สวยงาม ซีนสุดท้ายดันจบด้วยรอยน้ำตา แต่เป็นความทรงจำที่มีราคาเกินจะลืมมันไหว

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ฉันคือความทรงจำดีๆของเธอรึเปล่า ศิลปิน: fellow fellow,guncharlie เนื้อร้อง: Panithi Lertudomthana,guncharlieทำนอง: Panithi lertudomthana,Pisanu Hathaipantaluxเรียบเรียง: Mick Petchpoom

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/09/fellow-fellow-chun-kue.html