ChordKub.

คอร์ดเพลง แค่ : First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัฒน์)แค่ : First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัฒน์)
คอร์ดเพลง แค่ : First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัฒน์)


 •  แค่ต่อจากนี้D..ฉันไม่มีเธBmอแล้ว
 •  แค่เก็บข้าวขอEmง..ที่เธอไม่ต้องAการ
 •  แค่ไม่กลับไปดูF#mรูปเรา แค่กดลบB7แชทเก่า ๆ
 •  แค่บอกตัวเอEmง..ไม่มองกลับไปที่Aเดิม ๆ
 •  แค่ไม่ต้องคิดถึDง แค่หยุดรัก
 •  แค่ต้องลืBmมเรื่องของเรา
 •  แค่ไม่เก็บไปฝัEmน เรื่องแค่นั้น
 •  มันก็ดูAไม่ยากเลย
 •  แค่ต้องอยู่ให้ไหF#mว แค่เข้าใจ
 •  แม้ต้องฝืB7นสักแค่ไหน
 •  แค่ฉันต้อEmงเริ่มใหม่
 •  แค่ฉันต้อAงไปต่อ.. แค่นี้(D)เอง
 •  แค่เก็บของขวัDญ..ที่เธอเคยให้Bmฉัน
 •  แค่ไม่ฟังเพลEmง..ที่เราเคยชอบAฟัง
 •  แค่ไม่เข้าไปดูF#mเรื่องเธอ ไม่ต้องรู้B7ว่าเธอเป็นไง
 •  แค่บอกตัวเอEmง..อย่าจำแค่เพียงเรื่องAดี ๆ
 • * |
 •   G  แค่ต้องกลั้F#mนน้ำตาที่มันB7ไหล
 •     แค่ต้องเสีEmยเธอไป แค่ต้องไม่มีใคร แค่นั้Aน..
 • * |


เนื้อเพลง แค่ First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัฒน์)แค่ต่อจากนี้ฉันไม่มีเธอแล้ว แค่เก็บข้าวของที่เธอไม่ต้องการ แค่ไม่กลับไปดูรูปเรา แค่กดลบแชทเก่าๆ แค่บอกตัวเองไม่มองกลับไปที่เดิมๆ แค่ไม่ต้องคิดถึง แค่หยุดรัก แค่ต้องลืมเรื่องของเรา แค่ไม่เก็บไปฝัน เรื่องแค่นั้น มันก็ดูไม่ยากเลย แค่ต้องอยู่ให้ไหว แค่เข้าใจ แม้ต้องฝืนสักแค่ไหน แค่ฉันต้องเริ่มใหม่ แค่ฉันต้องไปต่อ แค่นี้เอง แค่เก็บของขวัญที่เธอเคยให้ฉัน แค่ไม่ฟังเพลงที่เราเคยชอบฟัง แค่ไม่เข้าไปดูเรื่องเธอ ไม่ต้องรู้ว่าเธอเป็นไง แค่บอกตัวเองอย่าจำแค่เพียงเรื่องดีๆ แค่ต้องกลั้นน้ำตาที่มันไหล แค่ต้องเสียเธอไป แค่ต้องไม่มีใคร แค่นั้น

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: แค่ ศิลปิน: First Anuwat เนื้อร้อง: MUKU,พัด Vorapatทำนอง: First Anuwat,พัด Vorapatเรียบเรียง: พัด Vorapatสังกัดค่าย: marr

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2023/08/first-anuwat-ke.html