ChordKub.

คอร์ดเพลง แค่คั่นเวลา : The Gentlemansแค่คั่นเวลา : The Gentlemans
คอร์ดเพลง แค่คั่นเวลา : The Gentlemans


 • C | F |
 • C | F |
 • C | F |
 • Am G | F |
 •  ไม่รู้C.. สถานะคืออะไรDm
 •  ใช่คนรักเธอหรือเปล่F
 •  หรือเพียGงแค่คนข้างเธอ เมื่อเธอเหงาใจ
 •   C  ก็คิดว่าเธอรักกัF
 •     แต่ความจริงนั้นเธอกลับไม่จริAmงใจ
 •     ทำไมไม่มีฉัGนเพียงคนเดียว
 •  เธEmอ.. ที่รัAก..
 •  ช่างโหดร้าDmยอะไรกับฉัน..ขนาCดนี้
 •  ที่เธEmอ.. บอกรัAก..
 •  เหมือนจะเป็Dmนเรื่องจริง
 •  แต่ไม่ใช่FความจริงสักGที..
 •  สุดท้าCยแค่คั่นเวลา
 •  แค่เพียงของตาFยเวลาเธอเหงา
 •  ไม่มีสิทธิ์หึAmงไม่มีสิทธิ์หวงG
 •  ไม่มีตัวตFน ไม่มีค่าใดG
 •  เจ็บแค่ไหCนปวดร้าวเท่าไหร่Em
 •  กล้ำกลืนฝืนทAmนปิดบังเอาไว้G
 •  เพราะคำว่ารัFก.. คำเดียEm
 •  ต้นเหตุDmในทุกเรื่องราวG
 •  ของความเสียใจ
 • C | F |
 • Am G | F |
 •  ไม่รู้C.. จะทนได้นานเท่าไหร่Dm
 •  กับความสัมพันธ์ชั่วคราF
 •  สถานGะที่ฉันไม่เคยได้เป็นตัวจริC
 •  เพราะความอ่อนแอที่มีF
 •  คือในตอนนี้ตัดใจไม่ได้Am
 •  รู้ว่าสุดท้าGยเธอต้องเลือกเขา
 • * | ** |
 • C G A# G# | G |
 • ** |
 • C | F |
 •  เพราะคำว่ารัAmก.. คำเดียG
 •  ต้นเหตุF.. ในทุEmกเรื่องราวDm
 •  ของควGามเสียใจ
 • C | F |
 • C | F |
 • C |


เนื้อเพลง แค่คั่นเวลา The Gentlemansไม่รู้ สถานะคืออะไร ใช่คนรักเธอหรือเปล่า หรือเพียงแค่คนข้างเธอ เมื่อเธอเหงาใจ ก็คิดว่าเธอรักกัน แต่ความจริงนั้นเธอกลับไม่จริงใจ ทำไมไม่มีฉันเพียงคนเดียว เธอ ที่รัก ช่างโหดร้ายอะไรกับฉันขนาดนี้ ที่เธอ บอกรัก เหมือนจะเป็นเรื่องจริง แต่ไม่ใช่ความจริงสักที สุดท้ายแค่คั่นเวลา แค่เพียงของตายเวลาเธอเหงา ไม่มีสิทธิ์หึงไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีตัวตน ไม่มีค่าใด เจ็บแค่ไหนปวดร้าวเท่าไหร่ กล้ำกลืนฝืนทนปิดบังเอาไว้ เพราะคำว่ารัก คำเดียว ต้นเหตุในทุกเรื่องราว ของความเสียใจ ไม่รู้ จะทนได้นานเท่าไหร่ กับความสัมพันธ์ชั่วคราว สถานะที่ฉันไม่เคยได้เป็นตัวจริง เพราะความอ่อนแอที่มี คือในตอนนี้ตัดใจไม่ได้ รู้ว่าสุดท้ายเธอต้องเลือกเขา เพราะคำว่ารัก คำเดียว ต้นเหตุ ในทุกเรื่องราว ของความเสียใจ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: แค่คั่นเวลา ศิลปิน: The Gentlemans เนื้อร้อง/ทำนอง: The Gentlemansเรียบเรียง: The Gentlemans

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/gentlemans-ke-kon-kan-way-laa.html