ChordKub.

คอร์ดเพลง ไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่ แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอ : Getsunova (เก็ตสึโนวา)ไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่ แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอ : Getsunova (เก็ตสึโนวา)
คอร์ดเพลง ไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่ แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอ : Getsunova (เก็ตสึโนวา)


 •   D  ก็รู้ฉันไม่มีค่าอะไรขนาA/C#ดนั้น
 •     เทียบกับคนในฝันของเธอไม่มีBmวัน
 •     คงไม่มีสิทAธิ์จะกวนเธอมารักกัน
 •   D  ก็รู้ฉันคงทำได้แค่มองอยู่ไกลA/C# ๆ
 •     เป็นกำลังใจให้ในยามเธอเหงาBmใจ
 •     เมื่อเขานั้นเดิAนกลับเข้ามา ฉันต้องไป..
 •   G  แค่อยากบอกให้เธอรู้Aว่าฉันเข้าใจD
 •     กับทุกสิ่A/C#งที่มันเป็Bmนแบบนี้Aไม่เป็นไร
 •   G  โปรดอย่าลำบากใจA..
 •  ไม่ต้องมีที่Dที่ให้ฉันอยู่
 •  แต่ขอแค่มีA/C#ฉันอยู่ก็พอ
 •  สถานะเป็นBmเจ้าของ
 •  ฉันนั้F#mนไม่ขอไม่หวัGงจะครอง
 •  ไม่ต้องมีที่Dเป็นคนสำคัญ
 •  แต่หวังแค่เพีA/C#ยงให้เธอจดจำ
 •  ว่าตรงนั้Bmน..จะมีฉันเมื่อเธอต้องกาA
 •  แค่เธอรับรู้Gการมีอยู่Aของฉันก็พ(D)
 •   D  หากว่ามีวันไหนที่เธอนั้นอ่อA/C#นล้า
 •     ต้องการคำปรึกษาหรือใครนั่งข้างBm ๆ
 •     ตัวฉันจะไปAอยู่ตรงนั้นในพริบตา
 •   D  ขอแค่เพียงได้รู้ว่าเธอนั้นสุA/C#ขใจ
 •     ได้เฝ้าดูรอยยิ้มของเธอที่เขาBmให้
 •     รอยยิ้มในแบAบที่ตัวฉันให้ไม่ได้
 • * | ** |
 • D | A/C# |
 • Bm | A |
 • G A |
 • ** |
 • D | D |


เนื้อเพลง ไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่ แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอ (Spaceless) Getsunova (เก็ตสึโนวา)ก็รู้ฉันไม่มีค่าอะไรขนาดนั้น เทียบกับคนในฝันของเธอไม่มีวัน คงไม่มีสิทธิ์จะกวนเธอมารักกัน ก็รู้ฉันคงทำได้แค่มองอยู่ไกลๆ เป็นกำลังใจให้ในยามเธอเหงาใจ เมื่อเขานั้นเดินกลับเข้ามา ฉันต้องไป แค่อยากบอกให้เธอรู้ว่าฉันเข้าใจ กับทุกสิ่งที่มันเป็นแบบนี้ไม่เป็นไร โปรดอย่าลำบากใจ ไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่ แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอ สถานะเป็นเจ้าของ ฉันนั้นไม่ขอไม่หวังจะครอง ไม่ต้องมีที่เป็นคนสำคัญ แต่หวังแค่เพียงให้เธอจดจำ ว่าตรงนั้นจะมีฉันเมื่อเธอต้องการ แค่เธอรับรู้การมีอยู่ของฉันก็พอ หากว่ามีวันไหนที่เธอนั้นอ่อนล้า ต้องการคำปรึกษาหรือใครนั่งข้างๆ ตัวฉันจะไปอยู่ตรงนั้นในพริบตา ขอแค่เพียงได้รู้ว่าเธอนั้นสุขใจ ได้เฝ้าดูรอยยิ้มของเธอที่เขาให้ รอยยิ้มในแบบที่ตัวฉันให้ไม่ได้

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: ไม่ต้องมีที่ที่ให้ฉันอยู่ แต่ขอแค่มีฉันอยู่ก็พอ (Spaceless) ศิลปิน: Getsunova เนื้อร้อง/ทำนอง: ปณต คุณประเสริฐเรียบเรียง: ปณต คุณประเสริฐสังกัดค่าย: WhiteMusic

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/getsunova-spaceless.html