ChordKub.

คอร์ดเพลง Goodbye : PUNGoodbye : PUN
คอร์ดเพลง Goodbye : PUN


 • A# | A# |
 •  เรA#ากำลังกอดกัF/Aนอยู่หรือเปGmล่า
 •  เพราะฉัCmนไม่รู้สึกถึA#งเธออีกแล้F
 •  ถ้าหากฉันพูA#ดออกมา
 •  จะฟังดูใจF/Aร้ายหรือเGmปล่า..
 •  ภาCmพของเธอกำลังเA#ลือนราง
 •  จากควาFมทรงจำฉัน
 •  (และ/แต่)มันไม่ได้G#ผิดที่Cmเธอที่ยัA#งรู้สึก
 •  เป็G#นเพราะฉันเอCmงที่หมดใจFไปง่าย ๆ
 •  ฉันไม่ได้A#รักเธอDเหมือนก่อGm
 •  และเธอไม่ควCmรต้องเจA#อแบบนี้F..
 •  จะไม่ขA#อให้เธDอเข้าใจ Gm
 •  ไม่ได้ขอให้เธออภัCmยกัน
 •  แค่อยากให้รู้ว่าฉันเสียใF
 •  ที่ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริง..
 • A# F/A | Gm |
 • Cm A# | F |
 •   A#  ไม่ได้ขอความเห็นใF/A
 •     ก็รู้ว่าที่ฉันทำGmมันก็ยากจะให้อภัย
 •     และถ้าจะเกลียดกัCmน ในวันสุดท้ายก็ไม่เป็นไรA#
 •     แต่ขอให้รู้ว่ามีสิ่งดี ๆF
 •     ที่เธอนั้นสมควรจะได้
 •  แต่มันคงจะไม่ใช่ฉันA#หรอก
 •  เธอไม่ควรจะรั้F/Aงต่อ
 •  ฉันเองก็แค่เหงGmาในทุก ๆ ครั้งที่เข้าไปพลั้งกอด
 •  จำเอาไว้แค่นั้Cmนพอ จำไว้เพียงเท่านั้นพA#
 •  ให้มันFจบลงตรงนี้
 • * | ** |
 • A# G# | D# D#m |
 • A# C | F |
 • A# G# | D# D#m |
 • A# C | F |
 •   A#  ไม่ได้ขอความเห็นF/Aใจ
 •     มันก็คงจะจริGmงที่ฉันมันไม่มีหัวใจF
 •     เธอเคยเป็นคนนั้Cm
 •     คนที่เป็นเหมือนกับเส้นชัย
 •     แต่มาวันนี้Fทุก ๆ อย่างกลับเปลี่ยนไป
 • * | ** |
 • G# Cm | A# F/A |
 • Gm G | F |
 •  ทั้งหมดนี้มันคือเรื่อA#งจริง


เนื้อเพลง Goodbye PUNเรากำลังกอดกันอยู่หรือเปล่า เพราะฉันไม่รู้สึกถึงเธออีกแล้ว ถ้าหากฉันพูดออกมา จะฟังดูใจร้ายหรือเปล่า ภาพของเธอกำลังเลือนราง จากความทรงจำฉัน และ/แต่มันไม่ได้ผิดที่เธอที่ยังรู้สึก เป็นเพราะฉันเองที่หมดใจไปง่ายๆ ฉันไม่ได้รักเธอเหมือนก่อน และเธอไม่ควรต้องเจอแบบนี้ จะไม่ขอให้เธอเข้าใจ ไม่ได้ขอให้เธออภัยกัน แค่อยากให้รู้ว่าฉันเสียใจ ที่ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริง ไม่ได้ขอความเห็นใจ ก็รู้ว่าที่ฉันทำมันก็ยากจะให้อภัย และถ้าจะเกลียดกัน ในวันสุดท้ายก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้รู้ว่ามีสิ่งดีๆ ที่เธอนั้นสมควรจะได้ แต่มันคงจะไม่ใช่ฉันหรอก เธอไม่ควรจะรั้งต่อ ฉันเองก็แค่เหงาในทุกๆครั้งที่เข้าไปพลั้งกอด จำเอาไว้แค่นั้นพอ จำไว้เพียงเท่านั้นพอ ให้มันจบลงตรงนี้ ไม่ได้ขอความเห็นใจ มันก็คงจะจริงที่ฉันมันไม่มีหัวใจ เธอเคยเป็นคนนั้น คนที่เป็นเหมือนกับเส้นชัย แต่มาวันนี้ทุกๆอย่างกลับเปลี่ยนไป ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องจริง

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: Goodbye ศิลปิน: PUN เนื้อร้อง/ทำนอง: PUN

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/01/pun-goodbye.html