ChordKub.

คอร์ดเพลง เพื่อนไม่จริง : JAY Aเพื่อนไม่จริง : JAY A
คอร์ดเพลง เพื่อนไม่จริง : JAY A


 • A | C#m |
 • F#m | E |
 • D | C#m |
 • Bm | E |
 •   A  รู้ดีว่าฉันเป็นคนที่ไC#mม่ค่อยดีซักเท่าไรF#m
 •     เป็นคนที่ทำEให้เธอเสียใจในวันนั้น
 •   A  ช่วงนี้อาการดาวน์ ๆ มันเริ่C#mมจะขยับเข้ามF#m
 •     ตั้งแต่ที่ไม่Eมีเธอในตอนนั้น
 •  มันเป็Bmนเพราะฉันเอง
 •  ที่ไม่เคยคิC#mดจะตัดใจ
 •  Dอได้ไหมครั้งสุดท้าE
 •  เราเป็นเพื่อนกันได้ไหA
 •  ฉันไม่อยากให้เธอหาC#mยไป
 •  เพราะทุกความทรงจำF#mดี ๆ ที่เราเคยทำเอEาไว้
 •  ฉันไม่เคยได้ลืมDภาพเธอเลย ไม่ว่C#mาวันไหน
 •  โปรดอยู่กับฉันBmคนนี้ คนที่ไม่เอาไหE
 •  (อย่าหายไปไหนเลAย)
 •  ก็มีแต่ภาAพในตอนที่เราเล่นซน
 •  และยังคงคิดแต่เรื่องของเรEา มันทำให้เศร้าวกวน
 •  ย้อนเวลากลับไปก็เจ็F#mบใจ
 •  ที่เธอเคยบอกว่าฉันไม่ใช่อันนั้นก็เจ็บไปE
 •  ที่พูดไม่อยากให้ผิดใจ
 •  แต่แค่อยากถามว่ายัง เป็นเพื่อDนกันได้หรือเปล่า
 •  เธอทำให้ฉันได้ไหม
 •  ถ้าให้ฉัC#mนอยู่คนเดียว ฉันบอกเลยว่ายังทำไม่ไหว
 •  เธอไม่ต้องคิBmดอะไรได้ไหม
 •  แค่เพื่อนเธอเป็นได้ไหม
 •  ให้ฉัEนเป็นไรก็ได้ ขอแค่อย่างเดียวคือเธอไม่ไป
 • * | ** |
 •  อย่าหายไปเลยได้ไหAม ฉันรู้ดีว่าเธอเสีC#mยใจ
 •  รู้ว่าฉันไม่ดีF#m ในทุกเรื่องราวที่เคยทำไEว้
 •  ให้อภัยได้ไหDมคนดี โปรดอย่าหนีC#mไปไหน
 •  อยากให้เป็นเพื่Bmอนของฉัน คนนี้ตลอดไปE
 •  อย่าหายไปไหนเลย
 • A | C#m |
 • F#m | E |
 • D | C#m |
 • Bm | E |
 • * | ** | ** |


เนื้อเพลง เพื่อนไม่จริง JAY Aรู้ดีว่าฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยดีซักเท่าไร เป็นคนที่ทำให้เธอเสียใจในวันนั้น ช่วงนี้อาการดาวน์ๆมันเริ่มจะขยับเข้ามา ตั้งแต่ที่ไม่มีเธอในตอนนั้น มันเป็นเพราะฉันเอง ที่ไม่เคยคิดจะตัดใจ ขอได้ไหมครั้งสุดท้าย เราเป็นเพื่อนกันได้ไหม ฉันไม่อยากให้เธอหายไป เพราะทุกความทรงจำดีๆที่เราเคยทำเอาไว้ ฉันไม่เคยได้ลืมภาพเธอเลย ไม่ว่าวันไหน โปรดอยู่กับฉันคนนี้ คนที่ไม่เอาไหน อย่าหายไปไหนเลย ก็มีแต่ภาพในตอนที่เราเล่นซน และยังคงคิดแต่เรื่องของเรา มันทำให้เศร้าวกวน ย้อนเวลากลับไปก็เจ็บใจ ที่เธอเคยบอกว่าฉันไม่ใช่อันนั้นก็เจ็บไป ที่พูดไม่อยากให้ผิดใจ แต่แค่อยากถามว่ายัง เป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่า เธอทำให้ฉันได้ไหม ถ้าให้ฉันอยู่คนเดียว ฉันบอกเลยว่ายังทำไม่ไหว เธอไม่ต้องคิดอะไรได้ไหม แค่เพื่อนเธอเป็นได้ไหม ให้ฉันเป็นไรก็ได้ ขอแค่อย่างเดียวคือเธอไม่ไป อย่าหายไปเลยได้ไหม ฉันรู้ดีว่าเธอเสียใจ รู้ว่าฉันไม่ดี ในทุกเรื่องราวที่เคยทำไว้ ให้อภัยได้ไหมคนดี โปรดอย่าหนีไปไหน อยากให้เป็นเพื่อนของฉัน คนนี้ตลอดไป อย่าหายไปไหนเลย

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: เพื่อน(ไม่)จริง ศิลปิน: JAY A เนื้อร้อง/ทำนอง: JAY Aเรียบเรียง: JAY A

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/jay-puan-mai-jing.html