ChordKub.

คอร์ดเพลง โชคดีที่มีเธอ : pluto boys (พลูโต)โชคดีที่มีเธอ : pluto boys (พลูโต)
คอร์ดเพลง โชคดีที่มีเธอ : pluto boys (พลูโต)


 • A | C#m |
 • Bm | E |
 •   A  ตลอดชีวิตฉันเอาแต่โทC#mษในโชคชะตา
 •   Bm  เหมือนถูกขังอยู่ในสถEานะผิดหวัง
 •   A  หรืออาจเป็นเพราะ เทใจให้ใคC#mรไม่เคยระวัง
 •     จะกี่ครั้Bmง จะกี่หน ก็ไม่ชัดเจนสักทีE
 •   D  แต่เหมือนฟ้าเห็นใจที่มันC#mกำลังบอบช้ำ
 •     อยู่ดี ๆD  ก็มีเธอเดินเข้ามB
 •     โดยไม่ต้องภาวนEา..
 •  ฉันช่างโชคAดี ที่มีเธออยู่ทุC#mกวัน
 •  ไม่เคยกังวลสัBmกครั้งเลย
 •  แม้Eพรุ่งนี้จะโหดร้ายเท่าไร
 •  ฉันช่างโชคAดี ที่ได้กอดเธอทุกC#mวัน
 •  ความอบอุ่นจากรัBmกของเธอC#mทำ
 •  ให้ฉันEได้กลายเป็นคนโชคดีที่สุดเลย
 • D | Dm E |
 •   A  ก็เอาแต่คิด หรือเป็นที่เรC#mานิสัยไม่ดี
 •     แค่เพียงทัBmกหวัดดีครับ เธอก็หายไปอีกแล้E
 • * | ** |
 •  โชAคดี.. ทุC#mกวัน..
 •  รัBmกของเธอทำ..E
 •  เพิ่งรู้ว่าฉัAนช่างเป็นผู้ชายที่มันช่างโชคดี
 •  ที่ได้มีเธอทุกวัA7
 •  ที่เธอให้กันวันนี้ที่ฉันมี
 •  จากคนที่ไม่มีใคD
 •  จะคอยมารักจะคอยมาสนใจ
 •  เธอทำให้ฉันได้กลFายเป็นคน
 •  โชคดีกว่าคนอื่นทั่Eวไป
 •  และต่อจากนี้ชีAวิตของฉัน
 •  จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
 •  จากคนผิดหวัEmงเจ็บมาซ้ำ ๆ
 •  มันจะไม่เหมือนเคย
 •  เพิ่งรู้ว่าความเสียใจD
 •  ที่ผ่านมานั้นที่ฉันได้พบเจอ
 •  เพื่อมาวันนี้ที่Eฉันโชคดีที่ฉันได้พบ
 • ** |
 •  โชAคดี.. ทุEmกวัน..A
 • D | F E |
 •  โชAคดี.. ทุEmกวัน..A
 • D | E |
 • A |


เนื้อเพลง โชคดีที่มีเธอ (Lucky Me) pluto boys (พลูโต)ตลอดชีวิตฉันเอาแต่โทษในโชคชะตา เหมือนถูกขังอยู่ในสถานะผิดหวัง หรืออาจเป็นเพราะ เทใจให้ใครไม่เคยระวัง จะกี่ครั้ง จะกี่หน ก็ไม่ชัดเจนสักที แต่เหมือนฟ้าเห็นใจที่มันกำลังบอบช้ำ อยู่ดีๆก็มีเธอเดินเข้ามา โดยไม่ต้องภาวนา ฉันช่างโชคดี ที่มีเธออยู่ทุกวัน ไม่เคยกังวลสักครั้งเลย แม้พรุ่งนี้จะโหดร้ายเท่าไร ฉันช่างโชคดี ที่ได้กอดเธอทุกวัน ความอบอุ่นจากรักของเธอทำ ให้ฉันได้กลายเป็นคนโชคดีที่สุดเลย ก็เอาแต่คิด หรือเป็นที่เรานิสัยไม่ดี แค่เพียงทักหวัดดีครับ เธอก็หายไปอีกแล้ว โชคดี ทุกวัน รักของเธอทำ เพิ่งรู้ว่าฉันช่างเป็นผู้ชายที่มันช่างโชคดี ที่ได้มีเธอทุกวัน ที่เธอให้กันวันนี้ที่ฉันมี จากคนที่ไม่มีใคร จะคอยมารักจะคอยมาสนใจ เธอทำให้ฉันได้กลายเป็นคน โชคดีกว่าคนอื่นทั่วไป และต่อจากนี้ชีวิตของฉัน จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม จากคนผิดหวังเจ็บมาซ้ำๆ มันจะไม่เหมือนเคย เพิ่งรู้ว่าความเสียใจ ที่ผ่านมานั้นที่ฉันได้พบเจอ เพื่อมาวันนี้ที่ฉันโชคดีที่ฉันได้พบ โชคดี ทุกวัน โชคดี ทุกวัน

ข้อมูลลิขสิทธิ์ คอร์ดเพลง: โชคดีที่มีเธอ (Lucky Me) ศิลปิน: pluto เนื้อร้อง: pluto,tossakanทำนอง: plutoสังกัดค่าย: marr

อ้างอิง: https://www.mechords.com/2024/06/pluto-lucky-me.html